MoboReader> Fantasy > DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4

   Chapter 33 NO.33

DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4 By charmaineglorymae Characters: 12803

Updated: 2018-01-31 20:55


Mikaella's POV

Hindi ako mapakali dito sa refugee's area. Ito na ang kinatatakutan namin ng kambal, dumating na ang araw na nakita ni Beberlyn. Hindi ko alam kung ano ang pwede kong maitulong para mapigilan ang propesiya. Ano pa kasi ang silbe ng pagtatago namin dito kung ang ending naman ay mamamatay kaming lahat.

"Beberlyn..." Untag ko rito. Abala ito sa paggawa ng kung anu-ano na hindi ko na nga napansin kung ano yun dahil abala na masyado ang utak ko sa kaiisip.

Lumingon naman ito sa akin. "Ano?"

"Tumakas tayo." Suhestiyon ko agad rito.

Agad naman itong napatingin sa paligid kaya napatakip naman ako sa bibig ko. Baka kasi may makarinig sa amin, bawal pa naman ang lumabas dito dahil delikado na sa labas.

"Nasisiraan ka ba Mikaella? Ano susugod tayo dun? Anong magagawa natin? Ni hindi pa tayo magaling sa labanan." Nandidilat na sagot sa akin ni Beberlyn.

"Pero Beb, hahayaan lang na natin itong mangyaring lahat? I know we can do something. At ano pa silbe ng pagtatago natin dito kung nakatakda naman na mawala tayong lahat." Reklamo ko rito. Di ko mapigilan ang mainis dahil sa tingin ko ay naduduwag na itong si Beberlyn. Ayaw pa akong suportahan.

"Alam ko, pero isipin mo paano tayo makakatakas rito? Baka nga pinagpaplanuhan pa natin eh alam n nila." Sagot naman kaagad nito.

"Pero kailangan natin gumawa ng paraan." Frustrated na saad ko rito.

"Hoy, anong problema niyo?" Biglang sabay naman ni Fhevy na may dalang snacks ito ngayon. Mukhang galing ito sa food area. Umupo naman ito katapat ko at inilatag nito sa mesa ang dalang snack at nag-offer pa sa amin pagkatapos nitong buksan yun.

"Fhevy, kailangan natin makatakas rito." Paalam ko rito.

Mukhang nagulat naman ito at pagkatapos ng natuwa pa. "Ay, gusto ko yan! Sa totoo lang, naiisip ko yan kahapon pa." Sagot naman nito sa akin na siyang ikinagulat ko.

Nakamaang na nakatingin ako sa kanya at hindi ko mapigilan magtanong. "Bakit?"

"Syempre, this is the great war, wala na dapat exemption at kailangan natin tumulong. And I've seen it how horrible it was. Maraming patay sa labas and the Knights are having a hard time pushing back the demons." Sagot naman nito at kumain ito ng snack na nagdulot ng ingay habang ngumunguya ito.

Boooooom!

Biglang napatingala na lang kami ng marinig ang pagsabog na yun sa ibabaw. Nagulat na lang kami ng makita ang maraming itim na nagliliparan sa taas at bumubuga ang mga ito ng itim na apoy.

"Oh my gosh, are those dragons?" Biglang naitanong ni Beberlyn. "Oo dragon nga!" Siya lang din ang sumagot sa tanong niya.

Tama si Beb. Dragon nga ang umaatake pero demons ang mga ito dahil maiitim ang mga ito at pula ang mga mata. Pero naging dahilan din yun para magpanic ang lahat. Kitang kita namin kung paanong nagsigawan at takbuhan ang mga tao na agad naman kinontrol ng mga kawal. Karamihan ay agad na nagtakbuhan patungo sa kagubatan para magtago. Kami, hindi man lang nakagalaw at para kaming mga tanga na nakatingala.

Pero nagulat na lang din kami dahil biglang may dumating din na nagliliparan pero makukulay and this time they are dragons! But not demons! Kitang kita ko kung paano nilang inatake ang mga demons. They are dashing and bitting. Some did burst flames at naging magulo ang kalangitan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng dragons! I thought they are just myth dahil matagal na silang extinct. But now, there are hundreds of them flying out!

"Holyshit. Those are the real deals." Naisambit naman ni Fhevy. "But, this is the time we need to escape Mikaella." Agad na untag nito sa akin.

Napatingin naman ako rito at tinanguan ako nito. Nilipat ko naman ang tingin ko kay Beberlyn at wala na nga itong choice kundi ang sumama. Agad na sumabay kami sa takbuhan at gulo ng mga tao. Dahil nga sa kapangyarihan ni Beberlyn ay madali na

ko na kakayanin. If this war ends, I'll do everything to win her back and even she will pushed me away a million times I will not be tired if it means I will have her for the rest of my life I will endure the pain kahit magmakaawa pa ako sa kanya. I will put aside my fucking pride to have her.

"Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!" Naibaling na lang ang tingin ko sa pinagmulan ng sigaw. "Ohhhh myyy goooooddd! Get away from meeeeee!" Ani Violet na sobrang putla na ngayon dahil kaharap nito ang isang serpent and by the looks of it parang kakainin na nito ng buhay si Violet or dahil ganyan lang din talaga ang dating ng mga serpents dahil predatory ang dating nila kaya kahit wala itong ginagawa ay talagang nakakatakot ang itsura nito.

Agad na lumapit ako but the serpent growled. Halos manigas kaming lahat sa kinatatayuan namin dahil nakaramdam kaming lahat ng takot. Kahit ang mga demons ay napahinto rin sa paggalaw at napalingon sa serpent. Yung iba naman at patuloy pa rin sa pakikipaglaban at hindi ko alam kung ano ang nangyayari.

"Heeeeey! Stop that! Go back to war!" Biglang sigaw naman ni Snow.

?? << kaming lahat.

Ang lakas ng loob niyang sigaw sigawan ang serpent hindi ba siya natatakot? Baka naman biglang magwala na lang ito at habulin na naman kaming lahat.

Tsssssssssssssssssssssssss ssssssshhhhhhhhhh

Hindi namin alam kung ano ang nangyayari dahil parang sumagot pa talaga ito kay Snow.

"Yes I am, so go back to war Slith and I will let you meet Violet later on and we will have a reunion!" Talagang saad pa nito and our jaw dropped.

The fuck?! Reunion? Does she think Violet will be glad about it? Baka nga ngayon pa lang ay nagpapanic na ito dahil sa sinabi ni Snow.

Tssssssssssssssssssssss haaaassssssssshhhhhhh

Pagkatapos ng makapagbagbag damdamin na tunog ng serpent ay umalis na ito at tsaka umatake ulit sa mga demons na parang wala lang nangyari. Si Violet naman ay parang nabato na sa kinatatayuan at hindi na nakagalaw pero mukhang unti unti naman itong nakahuma.

"What the fuck Snow!? I will not meet that freaking monster!" Galit na sigaw naman ni Violet rito.

"Hahahahahahaha. You have no choice, kasi nakilala ka raw niya. Ikaw daw yung nakita niya sa abyss." Natatawang sagot naman ni Snow.

"No! I will not!" Angil naman ni Violet.

"Tss. Goodluck!" Asar pa ni Snow kaya naman naiwan si Violet na nakanganga pa habang sinusundan ng tingin si Snow.

___________________________________

Sorry kung matagal ang update. Ang daming nangyari sa buhay ko hahaha kaya sit back and relax.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares