MoboReader> Fantasy > DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4

   Chapter 29 NO.29

DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4 By charmaineglorymae Characters: 16577

Updated: 2018-01-31 20:53


Snow's POV

"It's starting already but I did not expect it would be this soon." Tiim bagang na saad ni Headmaster sa amin. Nandito lang naman kami ngayon sa kanyang office para i-report ang mga nangyari sa gubat.

"I don't think so Headmaster. It feels like, he only gave us time." Naisaad ko. Kung iisipin at dahil kilala ko si Clandestine, how did I believe na hindi niya mapapansin ang clone na iniwan ko? Nakalimutan ko na ba kung sino siya? It is so stupid of me at sobrang taas ng confidence ko na hindi niya malalaman na fake yun. Crap, I forgot he is that good, pero bakit hindi kaagad siya gumawa ng hakbang?

"Wala pa naman reports na mga atake o insidente dahil sa mga demons. This is the first and they just easily entered the vicinity." Nagtiim bagang ulit ito dahil sa katotohanang yun. Parang binabalewala na lang ng mga demon ang barrier and it is a big slap to our faces.

"They're immune maybe." Saad naman ni Avis na ngayon ay hindi makuhang magbiro.

"It's not possible. Maybe they already found a way to break in easily." Saad naman ni Violet.

"But still, one demon can handle?" Naitanong ko. Kahit pa isipin yun ay parang imposible pa rin magawa yun ng isang demon lang. Mas maniniwala ako kung grupo silang umatake. But only one demon, ano sila? Pinapamukha ba nila kung gaano sila kalakas? They even sent a weak demon na puro sat-sat lang naman ang alam.

"Headmaster!" Biglang may pumasok sa office nito na nakadamit na pangkawal. Kaya nagtataka akong napalingon rito at hingal na hingal ito at namumutla pa. "The city is under attack! There are many casualties." Mabilis na saad nito.

Lahat kami ay parang napako sa kinatatayuan namin. Ano daw? Isang atake?

"T-teka, sigurado ka?" Naguluhang tanong ko rito. Bakit ang sentro? Malakas ang pakiramdam ko na kung aatake man si Clad ay derecho ito sa academy kung nasaan ako.

"Y-yes, my lady. Yung totoo, lahat ng syudad, kabilang na ang pinamumunuan ng pamilya niyo mga kamahalan." Sagot nito at tumingin ito sa iba pang kasama ko.

"What?!" Sabay na sigaw ng apat.

"Opo. Nagsimula na ang gyera." Sagot nito at pawis na pawis na ito ngayon.

"We must go!" Biglang saad naman ni Yuan sa amin na ngayon ay bumadha ang pagkagulat sa mukha nito.

Bastang iniwan na lang namin si Headmaster. Yung totoo hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sabay sabay na inaatake ang lahat ng syudad. Ano ang gagawin ko? Kung maghiwahiwalay kami, mas lalong mahihirapan kami.

"Jin! Split the army to each city!" Biglang utos ni Yuan habang nagmamadali kaming naglakad.

"It's done." Mabilis na sagot nito.

Done? Ang bilis naman ata. Hindi ko man lang napansin kung paanong ginawa nito yun. Nag GM kaya ito? Like duh, hindi niya ugali yun nasisiguro ko, pero kung paano niya ginawa yun ay siya lang ang nakakaalam.

"Good. Let's go down to the city." Utos ult ni Yuan sa amin.

"T-teka, saan kayo pupunta?" Biglang tanong ni Yuki na hindi namin napansin na nakasalubong na pala namin. "Bes? Bakit ganyan ang mga itsura niyo?" Nagtatakang tanong pa nito.

Ano ba ang itsura namin? ?? napaisip ako dun pero hindi na mahalaga pa dahil mas importante ang gagawin namin.

"Yuki, you need to evacuate the vicinity. Lahat ng estudyante lilipat sa palasyo." Biglang saad naman ni Luna na seryosong seryoso na.

"Huh? B-bakit?" Kinabahang tanong nito. Pakiramdam ko ay may ideya na ito kung ano pero kailangan lang nito ng kompirmasyon.

"The war has started. Everything is in chaos." Sagot ni Violet. "We need to go."

At agad na umugong ang anunsyo sa buong academy ang pag-evacuate patungong palasyo. Kaya hindi magkamayaw ang mga estudyante lalo na ang mga first year. Ang third year at fourth year naman ay inihiwalay dahil tutulong ang mga ito sa laban.

"No! Sasama ako!" Biglang turan naman ni Yuki na ngayon ay sumasabay na sa amin.

Gulat na napalingon naman kami rito.

"Bes? Hindi ito laro. Sumama ka na sa palasyo, hindi ka pwede dito." Agad na angil ko. Hindi ko naman intensyon na magalit pero ano ba ang iniisip nito sa lagay na ito? Baka mapahamak lang siya. No, talagang mapapahamak siya pagsumama siya! Hindi ako sigurado kung mababantayan ko siya ng maayos.

"No! Sasama ako. Kasama ang pamilya ko sa laban." Pagrarason pa nito.

Napahinto ako sa paglalakad. "Yuki, alam namin na kasama sila tito at tita dahil Knights sila pero hindi ibig sabihin ay pwede ka ng sumama." May halong inis na sa tuno ko. Sa sitwasyon na ito ay hindi na nakakatuwa ang pagiging makulit ni Yuki.

"Dahil second year lang ako? Kaya hahayaan ko na lang kayo? Sasama ako sa ayaw at sa gusto niyo. Kung iiwan niyo ako dahil magteteleport kayo, pupunta akong mag-isa." Angil din nito sa akin.

Napapikit naman ako. Tigas ng ulo nito kahit kailan! Ano ba ang mahirap intindihin dun sa sinabi ko?

"Isama na natin Snow, baka mapaaga pang matsugi yan kung iiwan natin." Napaismid naman na saad ni Violet.

"Let's go." Biglang saad ni Yuan na nasa malayo ang tingin a

gaya ng dati. Hindi unli.

Agad na bumuo ang ng isang malaking buhawi na himpapawid na naging dahilan para ang mga maiitim na ulap ay sumama din sa pag-ikot at ngayon ay nahihila ang mga lumilipad dahil sa lakad ng hangin sa himpapawid. Pinipilit ko rin pigilan na umabot ang intensidad sa baba dahil delikado. May mga tao din sa baba, buti lang sana kung purong demonyo ang mga ito dahil hindi ako magdadalawang isip na ibagsak ito sa lupa. Walang masasabi ang bagyong Vinta kung nagkataon. Hahaha.

Biglang kumalat rin sa himpapawid ang naglalagablab na apoy at humahalo ito sa hangin. Ang talino ni Yuan, with a high pressure of wind, advantage ito masyado sa elemento niya, kaya mas lalong maglalagablab ang apoy. Kitang kita ko kung paanong nasusunog ang mga demons sa himpapawid. Ang iba pa ay nakita kong tumatakas pero agad ko yung pinigilan at ginamitan ko ng levitation at itinapon ito sa buhawi. Sigurado ako na naging kalangitan na ng apoy ng nakikita ng nasa baba ngayon dahil sa lawak ng nasasakop namin. Tumulong na rin ako at nagpakawala ako ng apoy na kulay asul at kinain nito ang pulang apoy ni Yuan ay naging asul na nga ang naglalagablab sa himpapawid ngayon. Rinig ko ang mga nakakarinding hiyaw ng mga demons na nasusunog.

"Hell fire." Mahinang saad ni Yuan na ngayon ay nasa tabi ko at nakalutang sa ere.

"No, this is just the abyss." Nakangising saad ko rito. "Let's go down." Saad ko rito. Agad na lumipad kami pababa at ang apoy sa taas ay patuloy pa rin sa paglalagablab.

"Be careful babe." Biglang saad pa ni Yuan sa akin at mabilis akong hinalikan nito ng makalapag kami at agad naman itong nawala sa harapan ko.

Ako nganga! Nagkanda-gulo-gulo na lahat lahat pero nakuha pa talaga nitong manghalik sa gitna ng labanan! Oh my god! Saan ba ito pinaglihi!? Pero shocks! Kinilig ako hahahahaha. Pero setting aside the kilig thing at nanghablot lang ako ng espadang nakakalat sa lupa. Malamang ang may-ari nito ay patay na. Simpleng espada lang ito kaya agad ko itong binalot ng kapangyarihan ko at mabilis na tumakbo ako and I jumped high then hit a lethal blow on the ground na naging dahilan para yumanig ang lupa at nagtalsikan ang mga demon. Napangisi ako ng makita kong napanganga si Avis sa ginawa ko. Natural, it is a technique where earth user can do. Alam ko na nagulat ito dahil masyadong advance ang technique na yun.

Nagpatuloy ako sa atake ko at hindi ko mapigilan ang pagpawisan. Maalinsangan dahil na rin sa apoy sa himpapawid. Pero kailangan tiisin ko ang init dahil mas delikado kung hindi ko pipigilan ang atake sa taas.

"Yaaah!" Sigaw ko ulit at dumasdas at walang habas na pinagpuputulan ko ng ulo ang mga demonyo an walang kalaban-laban sa bilis ko.

Kung may ipagpapasalamat man ako sa pagkawala ng memorya ko. Ito na yun. Dahil sa bumalik ang ala-ala ko bilang Calypso, kaya pati kaalaman ko sa pakikipaglaban ay alam na alam ko an rin. This war will be long, but I hope, I will be able to end it soon.

To be continued.......

________________________________

Uwah! Sorry, dahil makupad ang update. Pero sana magustuhan niyo. Medyo mahaba-haba pa ang laban, kaya abangan niyo ang mga susunod na chapters.

Ehem, malapit na pala magtapos ang book 4. Finally, the Universe of Four Gods will have its end soon.

Vote and Comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares