MoboReader> Fantasy > DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4

   Chapter 27 NO.27

DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4 By charmaineglorymae Characters: 11622

Updated: 2018-01-31 20:51


Clandestine's POV

"Where are they?" Tanong ko kay Hera. She just came back from her hibernation. Dahil sa malaking pinsala ni Snow sa kanya sa huling laban na kamuntikan na niyang ikamatay.

"They are in their room, My Lord." Sagot naman ni Hera sa akin. She looks disturbed lalo na kung ang pag-uusapan ay tungkol kay Snow. "Pardon for my impudence but, I noticed something." Pauna nito sa akin.

Parang may sumipa naman sa dibdib ko. I have a bad feeling sa sasabihin niya dahil kahit ako ay malakas ang pakiramdam na yun ang sasabihin niya. I've been trying to ignore it dahil baka naman talagang naging ganun na pero may kung ano ang humahatak sa akin at sumisigaw na may mali.

"What is it Hera?" Tanong ko rito na halos mawasak na ang kinakapitan ko dahil sa higpit ng pagkakakapit ko.

"About them my Lord. They are different. I can feel it is not them." Saad naman ni Hera sa akin.

Parang bigla naman na may bumara sa aking lalamunan. Alam ko. Alam ko na hindi sila yun. Matagal na pero hinayaan ko lang. Ano ba naman kasi ang ipinagkaiba na nandito siya pero parang wala lang ako sa kanya. I knew the day when she left with Mikaella, pero hindi ko sinubukan na habulin siya. Masakit. Sobrang sakit na muli niya akong iwan kahit na yung ala-ala niya ay ang nakaraan, na sa puso niya ay ako ang mahal niya. But why? Why is it even this time, bakit hindi pa rin pwede? Talaga bang isinumpa na akong walang magmamahal sa akin?

"I know Hera. I knew she left." Malamig na sagot ko rito. Gusto kong itago ang nararamdaman ko. Ayokong makita nila ang kahinaan ko. Pero sobrang sakit. Gabi gabi akong halos umiiyak at hinihiling na sana mawala na ang pagmamahal ko sa kanya para hindi na ako masaktan pa. Pero kahit anong gawin kausap ko sa sarili ko ay ayaw pa rin. Siya at siya pa rin ang sinisigaw.

"Then why did you let her my Lord?" Nabibiglang tanong nito sa akin. Halatang di makapaniwala na alam ko na umalis na si Snow at matagal na pero wala akong ginawa.

Dumilim naman ang anyo ko. Ano ba ang karapatan niyang tanungin ako? Nakakalimutan na ba niya ang papel niya dito? "It is none of your business Hera. Remember your place." Malamig na saad ko rito na may halong banta.

Namutla naman ito at agad na yumuko. "I'm sorry, my Lord." Saad nito at umatras na ito at umalis sa harapan ko.

I don't know when I can handle this pain. Pakiramdam ko ay konti na lang at mababaliw na ako. Mahal na mahal ko si Snow pero mas mahal niya ang taong yun.

"Trocovo!" Tawag ko sa aking alagad. Agad naman itong lumapit na ngayon ay nakaluhod. He looks like a typical monster dahil bukod kay Hera at sa akin, lahat dito ay demon at wala ng tao.

"My Lord." Saad nito sa akin and his throaty voice sounds like from the grave.

"Gather all the demons and all ranks. Prepare them for war." Pinal na utos ko rito.

Siguro sapat na ang panahon na pananahimik ko. If I can't have her, then no one can have her either.

???

Violet's POV

"Hello?" Sinagot ko ang tawag sa phone na hindi ko man lang tiningnan kung sino ang caller.

"Violet." Saad ng boses sa kabilang linya na agad ko naman nakilala pero napasulyap muna ako sa caller I.D and yes it is my mom.

"Mother." Naisaad ko na lang sa kanya.

"Violet, I called you to remind you this Saturday will be your engagement party." Paala-ala nito sa akin.

Napabuntong hininga naman ako. Yes. I am about to get married sa taong hindi ko naman kilala. But who cares? Wala naman akong taong gusto buk

ething. Pero tek may boyfriend na itong si Violet sa labas? Pero sa pagkakatanda ko eh patay na patay to kay Yuan. Teka naguguluhan ako.

"Huh? Your engagement party? May boyfriend ka pala?" Tanong ko pa rito.

Sinamaan naman ako nito ng tingin. "Di kang ikaw ang maganda Snow." Inirapan pa talaga ako nito pero syempre nasanay na ako. "But this engagement is not about love Snow. Soon, I will be marrying someone I don't love." Sagot nito sa akin.

"Huh? At papayag ka? Teka Violet, ang alam ko palaban ka, then why? You wanted to be stuck on a loveless marriage life? Sasaya ka ba nun?" Hirap na tanong ko rito. Hindi ko alam na uso pa pala ngayon ang arranged marriage na yan. Akala ko sa mga teleserye lang yan.

"My feelings doesn't matter Snow. The important is the city. I am the only daughter of the lady and lord of Hydra. I need to provide ang hair and get married." Sagot naman nito sa akin.

"I don't get you. Para lang dun ay hahayaan mo na lang?" Ingit ko pa rito.

"If you like, I can ask Yuan to make me pregnant dahil siya naman ang gusto ko." Nakangising saad nito sa akin. Kaya bigla naman uminit ang ulo ko dahil sa narinig. The thought of it makes my blood boil.

"Don't joke around Violet. It is not funny." Banta ko rito. "Yuan is off limits."

Natawa naman ito sa akin. "I know. As if naman papayag si Yuan. Baka nga hindi pa ako nakapagsalita eh pinagtabuyan na ako nun." Sagot nito sa akin. She's laughing but it did not reached her eyes.

"But are you sure you're fine?" Tanong ulit ko rito dahil kung ako ang nasa lugar niya ay baka nagwala na ako. Somehow, She gain respect from me. She's mature already dahil mas iniisip niya ang kapakanan ng lupang pinapamumuan nila. She is selfless in her own way.

"I am Snow. Thank you but no worries. Some are lucky because they are able to pick their partners. But to me I don't have that." Saad na lang nito sa akin.

Nakaramdam ako ng awa kay Violet. Behind her strong facade is a broken girl. Alam ko na ayaw niya pero wala siyang magawa pero hindi ko naman pwedeng pakialaman siya dahil mismong desisyon na niya yun na hindi ko an pwedeng panghimasukan pa.

___________________________________

I did not make a review with this chapter dahil sobrang antok ko na talaga at hindi na kaya ng mata ko.

Vote and Comments.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares