MoboReader> Fantasy > DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4

   Chapter 23 NO.23

DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4 By charmaineglorymae Characters: 13149

Updated: 2018-01-31 20:48


Snow's POV

Walang klase. Kaya naman ay maraming natuwa. Lahat ngayon ay nasa arena na at excited habang kaming Elites naman ay nandito sa prospective area namin sa arena. Hindi ko maiwasang kabahan dahil sa totoo lang parang nagkakaroon ako ng stage fright. I know that I am introvert dahil home school ako because of some circumstances but I know I developed some confidence maybe because of my memory retrieval of my first life as a goddess. Pero hindi ko pa rin maiwasan na kabahan. Ang daming taong nanonood and their eyes are on us.

May nangyayari na nga ng pustahan kung sino ang magiging pinakamalakas at ang head to head battle ay kami ni Yuan. Marami ang pumusta sa akin dahil kalat na din ang tungkol sa aking ability. But Yuan can't loose either dahil talagang in born na magaling ito. He really deserves the title as a prince of this world. Gwapo, malakas, maginoo na medyo bastos hahaha at higit sa lahat, ang sungit at suplado hahaha. Nagsusungit ito sa ibang tao na kahit si Yuki ay nagrereklamo at sabi pa ni Yuki na tawag ko daw dito dati eh Taong Bato.

"Sino ba ang mauuna?" Tanong ko kay Luna na katabi ko mula sa kanan. Sa kaliwa ko naman ay si Yuan.

"It will be a form of draw kaya kung sino ang mabubunot siya ang magpeperform." Sagot naman nito sa akin na ngayon ay halatang kinakabahan na pero wala naman sinasabi.

"I'm nervous." Naisambit ko. Hindi ako kinakabahan dahil sa ability ko kundi sa mga nanonood. Feeling ko parang nasa isang kuwarto ako na napapalibutan ng CCTV camera na monitored lahat ng galaw ko at yung tipong naiihi ako na hindi ko alam kung paano dahil may mga camera. Yes ganoong feeling.

Naramdaman ko naman ang paghawak ni Yuan sa kaliwang kamay ko at pinisil ito kaya naman ay napatingin ako rito. He gave me a warm smile na naging dahilan para lalong ikinabilis ng tibok ng puso ko. Damn! It is not helpful at all dahil mas lalo lang akong kinabahan ata.

"Good Morning students!" Bati naman ni Headmaster sa amin na ngayon ay ngiting-ngiti. "Are you excited?" Tanong nito sa aming lahat.

"Yeeeeesssssssss!" Kuro naman nilang lahat. Samantalang kami ay walang kibo talo pa namin si Mr. Bean.

"Hahahaha! I know you are since this is our annual ranking for the Elites! The top ranks! This event was not being held last year since there was an addition and it will be unfair with the newbies. So now, there is no excuses. The ranking will begin!" Anunsyo nito.

Napahigpit ang kapit ko kay Yuan. Syet, mas lalong nanlamig pa ata ako ah.

"And now, the first who will do the challenge....." Saad nito at pumasok na ang kamay nito sa isang box na sa palagay ko ay nandoon ang pangalan namin. Feeling ko tuloy isa itong Pandora's Box. All hell will break loose once it was opened. At kung sino man ang unang mabubunot ngayon ay siyang malas. "And the first challenger is......" Binunot na nito at nakakuha na ito ng gintong nilukot na papel kaya binuksan na nito. "Lord Jin Pete Sel Monroe!"

~sigh~ Talagang napabuntong hininga ako dun. Akala ko kasi ako na ang tatawagin. Huhuhu. Buti na lang si Jin. Ang kawawang si Jin. Tumayo na si Jin at tilian naman ang mga babae sa arena at chinachant pa ang name ni Jin. Kami naman ay tahimik lang dahil lahat kami ay kinakabahan.

Pumanhik na si Jin sa gitna ng arena. Wala akong ideya kung ano ang gagawin nito. Bigla na lang din tumunog ang gong ng malakas at biglang may naglabasan na tatlong mga naka-armour na lalaki sa may pintuan. Hindi ko alam kung sino sila but they do have a flashy outfits.

"They are the official Knights. Dreico, Monnovo and Alistair." Biglang saad ni Luna sa tabi ko pero ang mga mata nito ay nakapako sa gitna ng arena.

"They are one of the top 20. What are they doing here?" Nagtaka na din si Yuan pero biglang naging cold naman ito bigla at magpokerface. "They can't be...."

"Shoot! They will be the one who will test us!" Impit at nanlalaking mata ni Luna.

"They gotta be kiddin

he blue! OOOOOOOOHHHHHEEEEMMMMMMGGGEEEE! I was caught off guard! At hindi ko alam kung anong isasagot ko! Pero teka, hindi naman yan tanong eh! Bakit ko sasagutin? Huhuhu putcha naman oh, wala talaga itong pinipiling lugar kahit kailan.

"Aahh-"

"This is a problem.... The arena is damaged." Biglang agaw atensyon naman sa amin ni Headmaster kaya napalingon ako rito. But wheeew! Saved by the bell ako hahahaha!

"I don't think I can fix it. It contains other element." Saad naman ni Avis.

Nakonsensya naman ako kaya tumayo ako. "Let me." Saad ko kaya napatingin naman sa akin si Headmaster.

Itinapat ko ang aking kanan kamay sa damage na parte ng arena at nagsimulang gumalaw ang bawat piraso ng mga nasira at nagsibalikan ito sa mga puwesto. Nagmukhang rewind ang mga galaw ng mga nasira at ngayon ay bumalik ito sa dating maayos at walang sira.

Namangha naman ang mga nanood at pati si Headmaster. Pati na rin si Avis at Luna.

"Incredible Snow! Good job!" Biglang saad naman ni Headmaster.

"You did that?" Di makapaniwalang saad ni Luna.

"This is not an illusion right?" Biglang saad naman ni Violet.

"Snow, you must teach me that stuff!" Saad naman ni Avis.

"Tss." Komento lang ni Jin na nakabalik na ng upuan pero mukhang narape naman ito sa suot nito.

"I told you. She is the goddess of creation and destruction." Saad na lang ni Yuan and he looked at me proudly.

"And now! The second challenger is......" Saad nito at bumunot ulit ito sa pandora's box at may nakuha na ulit itong gintong nakalukot na papel. "Snow Brielle Sylveria!"

Ano daw? Eeeehhhhhhh? ??

Para naman akong papanawan ng ulirat. I did not saw this coming! Kung alam ko lang na ako ang mabubunot sana di ko na lang inayos ang arena! Huhuhuhuhuhu. Android 18 is coming your way.

"Good luck Snow." Sabay na saad ni Violet at Luna.

Feeling ko parang pupugutan ako ng ulo sa kaba. Bakit naman kasi ako kaagad. Malas!

"You can do it babe. I know you will always do great." Saad nito sa akin pagkatapos ay biglang bumulong. "I love you and if you'll get lower score than mine, you will answer my I love yous. But if you will get greater than mine, sasabihin mo kung sino love mo. Deal?"

?? << ako. Putcha!

I am doomed! Ang tuso niya! Kahit saan sa dalawa wala akong mapagpilian. Huhuhuhu. Kaya tumayo na lang ako at nagwalk out. Feeling ko tuloy mas kinakabahan ako sa resulta dahil sa deal ng bakulaw na yun. I am already digging my own grave. Putchang I love you na yan!

___________________________________

Another update po. Not that long but I hope you will still enjoy!

Vote and Comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares