MoboReader> Fantasy > DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4

   Chapter 16 NO.16

DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4 By charmaineglorymae Characters: 18162

Updated: 2018-01-31 20:43


Snow's POV

Kagagaling ko lang sa registrar office at binigyan na nga ako ng schedule pero next week pa naman ako magsisimula dahil nga requested daw na dapat may refresher na mangyayari since wala akong maalala sa nakaraang taon na mga aralin. But I did undergone test with Power Control 101 at pumasa naman kaagad ako. It was easy since I know how to use my ability. Kung may hindi man ako alam ay yun ang mga history, Demonology at Weaponry. Marunong na ako sa physical combat dahil in born na sa akin yun kaya hindi ko na kailangan pa ng refresher.

Ngiting ngiti pa nga ako dahil si Yuan ang magtuturo sa akin hehehe. Samantala kay Mikaella eh wala dahil first year pa naman daw ito at wala naman alaala ang nabura rito. Hindi ko talaga alam kung ano ang trip nitong si Yuan at kung bakit siya ang magtuturo. Pwede naman ang guro di ba? Pero ayoko naman maging assuming dahil siguro, siya ang team leader namin kaya siya na lang din ang nagprisenta. At ayon pa kina Avis, matalino ito at magaling kaya gusto ko naman mapa-ismid dahil sa naiisip ko na dahilan. Kasi mas gusto kong isipin na tuturuan niya ako dahil gusto niya. ??

Hay naku, ano ba ang nangyayari sa akin? Di naman ako ganito dati. Simula ng tumuntong ako dito ay biglang parang nagtransform itong ugali ko at hindi ko naman mapigilan dahil ganun na ang takbo ng isip ko. O baka naman ganito na ako from the very beginning pero ang masaklap lang dahil wala naman akong kausap maliban kay Mikaella sa dark continent kaya hindi ko napansin ito dahil kadalasan dun ay tahimik at bored ako.

"God, I am overthinking about things which is not even important." Naisambit ko na lang. Wala akong ganang lumabas ng kuwarto at tanghaling tapat pa kaya naman nakahiga lang ako ngayon. I slowly closed my eyes and without even noticing I was drifted to my sleep.

"Dad, why are we here?" Nagtatakang tanong ng isang napakagandang batang babae sa isang middle age man.

Ngumiti naman ang lalaki. "It will be a surprise my dear." Sagot naman ng lalaki.

Tiningnan lang siya ng pagtataka ng batang babae. The little girl has a long brown hair and looks familiar pero hindi ko mapinpoint kung sino to. She just looks familiar to me. Nasa isang restaurant sila naglalakad at may sumalubong naman sa kanila na parang butler.

"Good evening Mr. Sylveria, good evening little miss.... Here is the way sir." Bati naman sa dalawa ng butler.

Sylveria? Di ba apelyido ko yun? O baka naman kaapilyedo ko lang. Kaya iniwala ko na yun sa isipan ko. Umupo ang mga ito sa isang round table na may six seaters at agad naman na nagserve ang butler ng wine kay Mr. Sylveria at nilagyan naman ng orange juice ang baso ng batang babae.

"Dad, aren't we going to eat, are we?" Nagtatakang tanong ng bata dahil ilang minuto na ang nakalipas pero walang pagkain na isinerve.

"We are waiting for someone my dear, please bear with a little more." Ngumiti na sagot naman nito sa anak.

Ngumuso naman ang batang babae. "Okay." Maikling sagot nito at uminom na lang ng orange juice.

Di nagtagal ay may dumating at isa itong babae. Maganda at matangkad at may kasama din itong dalawang batang babae na halos kaedad lang din ng batang babae na kasama ni Mr. Sylveria.

"Good evening. I'm sorry we're late." Nakangiti at apologetic na saad ng babaeng bagong dating. Ang dalawang batang babae naman ay tahimik at nagtatakang tumingin na lang din kay Mr. Sylveria at sa batang babae.

"Oh no. We just arrived earlier." Nakangiting saad naman ni Mr. Sylveria.

Agad naman na inasikaso ng butler ang mga bagong dating kaya naman nakapag-order na kaagad ng pagkain.

"I wan't seafoods dad." Usal ng batang babae.

"Of course, I ordered shrimps for you." Sagot naman ni Mr. Sylveria. "And by the way, I wanted to meet your tita Friah and her two daughters Ria and Dia." Pakilala naman ng daddy niya.

Tumingin naman ang batang babae sa kanila at ngumiti. "Hello!" Bati nito.

Agad naman na lumapad ang ngiti ni Friah na nakatingin sa batang babae. "Hello dear! This is Ria and Dia, they are about your age so you can be friends." Nakangiting saad naman nito. "Say hi to Snow." Utos naman nito sa dalawa.

"Hi Snow..." Bati ng dalawa at agad na umismid pero hindi naman yun napansin ni Snow.

Snow? Pangalan ko yun di ba? Nagtaka na ako kung bakit. Is that me when I was still a child? But she has brown hair kaya naman mas lalo akong naguluhan. And why am I even seeing myself kung ako nga yan?

"Dad?" Tanong naman ni little Snow. "Why are we meeting them?"

Ngumiti naman si Mr. Sylveria at ginulo ang buhok. Tumingin ito kay Friah at tumango naman ito tila nagbibigay hudyat sa mga sasabihin. "Snow, you wished to have a mother, correct?" Malambing na tanong ng kanyang Papa. Tumango naman si little Snow at nakatingin pa rin sa Papa niya. "I am marrying your tita Friah and she will be your new mom." Ngiting saad nito.

Napabaling naman si little Snow at nanlaki ang mga mata na nakatingin kay Friah at biglang nangilid ang mga luha. "Really? You will be my mom?" Tuwang tanong nito kay Friah.

Ngumiti naman ng malapad si Friah na tila masayang masaya. "Of course dear. I would love to have a beautiful daughter just like you." Ngiting sagot naman ni Friah.

"Mom!" Nakabusangot na saad ni Ria parang tutol pa ito.

"Shhh... You will be having a new daddy baby... Don't you like that?" Saway naman nito kay Ria.

Tumungo naman si Ria tila pa nahiya at mahinang tu

nted to consummate our relationship, but something happened-"

"What!?" Biglang sigaw na patanong ni Yuan. Biglang kinabahan ako dahil parang nagbabaga na ang mga mata nito and his jaws are clenching and he is gripping the chair at napapikit na lang ako ng biglang nasira yun.

"Yuan! Please calm down!" Napatayo naman si Luna at agad na hinawakan si Yuan at pati si Avis. "Let's listen first." Pigil nito kay Yuan na parang anytime ay mag-aamok na ito. Halatang pilit na kinakalma ni Yuan ang sarili pero halatang galit na galit pa rin to dahil ang seryosong mukha nito ay parang papatay na ng tao.

"Snow go on." Saad naman ni Jin na ngayon ay blankong blanko ang mukha.

Napalunok naman ako. "Okay." Maikling saad ko at bumuntong hininga naman ako. "When we are about to do it." Napatingin ako ulit kay Yuan na mas lalong dumilim na ang mukha nito. He is angry at hindi ko alam kung bakit siya nagagalit sa akin! ?? kaya kahit nahihirapan ay pinagpatuloy ko na ang kuwento. "Something was changed...... A feeling kicked in from my chest then suddenly I felt disgusted of his kisses. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari noon at naitulak ko na lang papalayo si Clad sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dahil pero sobrang laki ng pagtutol ng pakiramdam ko. And since that day, hindi na nagpakita sa akin si Clad. He kept himself busy at so many things. He still visiting me when it is the time when I was asleep. Lumipas ang mga buwan na hindi siya nagpakita sa akin until last 2 weeks. I was about to go outside and I accidentally heard Clad and a witch talking. They are talking about a rite na gagawin nila ng gabing yun para tuluyan na mawala ang alaala ko at hindi na magbabalik. Doon ko rin nalaman na tao na pala ako at ipinanganak, may alaala na binura niya. Kaya tumakas kami ni Mikaella. Natatakot ako na makulong sa isang alaala na hindi na ako. Alam ko na may buhay ako bilang tao at sa totoo lang ay gustong gusto ko ng maalala yun kaya hindi ako nagdalawang isip na tumakas. Napunta nga kami rito sa central na kahit wala kaming kakilala ay may mababait naman na tao na tumulong sa amin. We work as a waitress to survive dahil ang laging sinasabi ni Mikaella na kailangan namin makapasok dito pero hindi naman namin alam kung paano. Until the fiesta at makilala kayo." Mahabang kuwento ko.

Kitang kita ko ang paglambot ng itsura ni Yuan pero biglang nagtitiim-bagang naman ito na tila may naaalala na hindi maganda.

"God, I can't believe Clad can do that. I really thought na kahit masama siya ay mabait siya pagdating sayo Snow. But he did this." Di makapaniwalang saad ni Luna.

"He is a devil." Komento naman ni Violet.

"Kayo lang ang nababaitan dun." Komento naman ni Avis.

"He kissed you." Tiim-bagang na saad ni Yuan. Sa dinami raming sinabi ko, yun lang ang comment niya di ba? Isang parte lang. Tsk.

"He was my being." Sagot ko naman rito na mas lalong ikinagalit nito. "My memory revolves when the time I was a god." Paliwanag ko rito. I can see that he is trying to understand everything pero hindi pa rin maiwasan nito ang magalit at tumalim ang mga tingin. "I don't know why, but Yuan....... What are you in my life? Why did I dreamed of you when I had no memories of my past?" Seryosong tanong ko na rito.

Biglang parang nabato naman ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Biglang yumuko ang lahat maliban kay Yuan his expression softens and like he was asking for help because he is about to breakdown.

___________________________________

Ang selos ay walang pinipiling pagkakataon. I hope you like this chapter kasi inaantok ako sa paggawa nito.

Vote and Comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares