MoboReader> Fantasy > DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4

   Chapter 10 NO.10

DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4 By charmaineglorymae Characters: 11977

Updated: 2018-01-31 20:39


I'm sorry if there was no updates from previous days. I was out for some matters and has no time to check wattpad.

Snow's POV

Halos mamatay na ako sa bagot dito sa kuwarto. Hindi ko alam pero unti-unti kong hindi na nagugustuhan ang mga ginagawa ni Clad. Bawal akong lumabas, ni walang bagay na pagkakaabalahan ko. Tapos ngayon naman si Mikaella eh laging pinapatawag ni Clad at ang tagal makabalik. Wala naman akong ideya kung ano ang pinapagawa nito kay Mikaella kaya mas lalong nababagot at nababadtrip ako.

Ilang buwan na ako dito at pakiramdam ko dahil sa sobrang higpit ni Clad ay may namumuong sama ng loob o galit sa aking puso. Pakiramdam ko ay ayaw niya akong maging masaya dahil binubuyo lang niya ako rito. Pero alam ko naman kung saan nagsimula yun....

Flashback

Katatapos ko lang maligo kaya lumabas na ako at nakadamit ng pantulog na manipis. This is my taste before but I don't know, somehow hindi ko na siya gusto pero wala akong magawa dahil ito ang mga damit sa kabinet na pinalagay ni Clad.

I was brushing my hair when Clad appeared from my back kaya napatingin ako sa kanya sa pamamagitan ng salamin.

"Love.." Usal ni Clad sa akin na akala mo ay isang dasal.

"Love.. What are you doing here?" Mahinang tanong ko at ipinagpatuloy ko na ang pagsusuklay sa mahaba at platinum blonde ko na buhok.

Hindi siya sumagot pero pinatayo niya ako at napasinghap na lang ako dahil niyakap nito ako mula sa likuran. Biglang bumilis ang pintig ng aking puso. I am familiar with this feeling dahil ganito naman talaga ang nararamdaman ko sa kanya dati pa.

"I miss you...." Usal ni Clad and I felt his breath on my neck na tila kinikiliti ang aking balat.

Napangiti ako. I missed him as well dahil ilang araw itong hindi nagpakita sa akin.

"I miss you too, love..." Sagot ko naman rito na naging dahilan para mas lalong humigpit ang pagkakayakap ni Clad sa akin at damang dama ko na ang kanyang katawan sa aking likuran.

Naramdaman ko na lang na pinaikot niya ako at pinaharap sa kanya. Nagtama naman ang aming mga mata. His eyes is full of longing as he stared at me na pakiramdam ko ay sinasaulo nito ang bawat detalye ng aking mukha. Napalunok na lang ako ng dumapo ang tingin nito sa aking mga labi. Sa totoo lang ay naiilang ako pag tumitingin siya sa aking mga labi. I can see as well his adams apple moved up and down kaya napahigpit na lang ang hawak ko sa suklay ng unti-unting lumapit ang mukha niya pababa sa akin. Napapikit ako at agad na naramdaman ang kanyang mga labi sa labi ko.

It was heaven. Na miss ko ito pero pakiramdam ko ay may kulang pa rin. I don't know but something is lacking o baka naman epekto lang ito dahil sa matagal na pagkakatulog ko. Mas lalong lumalim ang kanyang halik ng gumanti ako. Nabitawan ko na ang hawak kung suklay at naikuyampit ko na ang aking mga kamay sa kanyang batok at inihapit naman ako nito lalo. His hands are roaming on my back at hindi ko namalayan ng biglang unti-unti na akong naihiga nito. Like when did we reached the bed? Ni hindi ko man lang naramdaman na naglakad kami. Nakahiga na ako at kumubabaw siya sa akin na hindi pinuputol ang aming mga halik. His kisses trailed down to my neck and when his hand touched the soft swell on my chest at parang may biglang pumatid sa dibdib ko at biglang sumakit. Ang lakas ng tibok na waring hindi nagugustuhan ang mga nangyayari. Bigla ko ng naramdaman ang pagtutol at disgusto na hindi ko alam kung saan nangaling at bigla kung itinulak si Clad ng malakas at naalis siya sa harap ko.

I was breathing heavily at hanggang ngayon ay kinikil

now, okay ka lang?" Tanong ko rito at nakaramdam ako ng pag-alala. Ngayon ko lang ito nakitang balisa mula ng nandito kami.

"Mikaella...." Saad niya at kita ko ang takot at galit sa mata nito. Galit na hindi naman para sa akin at hindi ko rin alam kung para kanino. "Tumakas tayo rito." Biglang saad nito.

Nanlaki naman ang aking nga mata. Ito ang pinakauna na sinabi niya na tatakas. Nakaramdam ako ng tuwa but at the same time nakaramdam din ako ng pagtutol. Alam ko kung bakit may pagtutol at dahil yun sa nararamdaman ko kay Clad.

"Snow... Hindi madali yang sinasabi mo... Paanong makakatakas tayo rito?" Nag-aalalang tanong ko rito.

Ngumiti ito sa akin. "Nakalimutan mo na ba kung sino ako?"

Damn right. She's a God and nothing is impossible for her. "Paanong makakatakas tayo ng hindi nalalaman ni Clad?" Takang tanong ko rito.

"Ako bahala." Saad nito at tumayo na ito. Bigla itong nagpakawala ng kapangyarihan at may namuong tao sa gilid naman. Dalawang tao at nagulat na lang ako ng parehong kamukha namin ang dalawa. Clone? Paanong nagagawa niya ito? Tss, yeah she's a God after all.

"Ngayon na ba tayo tatakas?" Tanong ko na napalunok pa talaga ako. Ngayon pa lang parang binabasag na ang puso ko. Katapusan na ng love life ko hahaha.

"Oo, Mikaella. Tatakas tayo ngayon na bago pa mahuli ang lahat." Saad nito.

Bigla na lang ako nitong hinawakan ng mahigpit at bigla ko na lang naramdaman ang parang pagikot ng paligid at at paghigop sa aking katawan patungo sa kawalan. Parang pinaghiwalay ang aking katawan at kaluluwa dahil sa lakas ng puwersa at isang iglap lang ay bumagsak kami sa lupa. Ni hindi ko naibuka ang aking mga mata dahil ramdam ko ang sinag ng araw. Paranv hindi na ako nasanay dahil sa ilang buwan kong pamamalagi sa kadiliman.

"Oh my God...... Where are we?" Dinig kong namamanhang tanong ni Snow.

Unti-unti ko ng naidilat ang mata ko tumambad sa aking mga mata ang arko na Central Universe at mga naglalakihang building ng syudad. At ang pinakamatindi ay ang palasyo na nakatirik sa taas na bahagi ng bundok. Napangiti ako. Sa wakas ay nakabalik na rin kami. Kahit masakit pero ito ang tama. Naibalik na rin ulit si Snow ma siyang habilin ni Beberlyn.

___________________________________

Sana magustuhan niyo ang chapter. Medyo masabaw hahaha. Di pa masyadong nagfufunction yung brain cells ko hehehe.

Vote and Comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares