MoboReader> Fantasy > DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4

   Chapter 9 NO.9

DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4 By charmaineglorymae Characters: 11538

Updated: 2018-01-31 20:39


Yuan's POV

"Son, hindi ka dapat magpadalosdalos. This is not the best option that you can do for now." Matigas na saad sa akin ng aming ama.

Nagtiim naman lalo ang aking mga panga. This past few days was hell and I feel like I am dying already. But I am keeping myself sane by thinking that she is still alive and the hope of getting her back.

"Father, I won't let that goddamned god do everything that he wants. I will take my Snow back." Diin ko.

Nafrustrate naman ang mukha ng aking ama. "I understand you Son. I know how you feel and wanting to take Snow back but this is not the right time. Hindi biro ang gagawin mo na umatake sa dark continent. Everywhere there is a disadvantage and you know if Snow will know about your ridiculousness she will be disappointed." Matalim na saad nito sa akin.

Napabuga naman ako ng hangin. "Then what? What should I do? Are saying that I should do nothing and just look with the situation?" Pait na saad ko rito. I just can't believe that they won't let me save Snow. The woman I love the most was captured.

"No Son, I am saying that you have to prepare. We have to prepare. We can't just attack barehanded. We should plan everything to defeat his army and take Snow back." Sagot nito sa akin at napahalukipkip na ito.

Naiintindihan ko pero yung iisipin ko pa lang na matatagalan ang pagbawi ko kay Snow ay parang dinudurog na ang puso ko. I can no longer even smile even a bit. It was like my happiness was instantly lost.

"When it will be?" Mahinang tanong ko. Labag ito sa kalooban ko pero alam ko na tama.

"Soon. But we have to plan everything." Saad na lang ng aking ama.

???

Snow's POV

Napabuntong hininga na lang ako dito sa aking silid. Simula ng makabalik ako mula sa mahabang pagkakatulog hindi pa rin nagbabago ang paligid. It is dark and creepy. Hindi ko talaga alam kung ano ang trip ni Clandestine kung bakit walang kabuhay buhay ang kastilyo nito. Mas lalo kong ikinagulat na nandito pala kami sa Universe. All I remembered was my life in the god's realm.

"Snow." Saad sa akin ng babaeng pangalan ay Mikaella. She was assigned by Clandestine to attend my needs dahil hindi din ako mahawakan ng mga alagad nito. They will die as well sa hindi ko malamang dahilan.

I am wondering why she kept calling me Snow na hindi naman Snow ang aking pangalan. Sure, it is a very beautiful name but my name is Calypso.

"Mikaella, my name is Calypso." Mahinahong saad ko rito. Hindi naman kasi mabigat ang kalooban ko rito. I can feel she is a nice person.

"Please, hayaan niyo na lang po akong tawagin kayo na Snow." Saad nito sa akin na tila nagmakaawa ang boses nito.

Bumuntong hininga na lang ako. "Fine if that will make you fell better."

Ngumiti naman ito ng maalewalas. I am also wondering why she's calling me Snow at bakit parang kilala niya ako. Ngayon ko pa lang siya nakita and this is my first time I went in the Universe. Pero imbes na itanong ko yun ay nanahimik na lang ako.

"Hindi ka ba nababagot dito Mikaella? God's realm is more fun." Nakangusong saad ko rito. Everything is dark kasi dito.

Napangiti naman si Mikaella. "Ditong lugar lang po kasi ang talagang pangit pero may lugar na talagang maganda Snow. Everything is alive and lively na sure ako na magugustuhan mo yun."

Nanlaki naman ang aking mga mata. "Talaga? Saan yun?" Excited na tanong ko rito.

"Central Universe po Snow. Where the Palace was built and it was like a fairy

unot ang noo at ang lamig pa makitungo rito samantalang ang bait bait nga ni Mikaella.

Napabuntong hininga naman si Clandestine. "Fine, I will try to be nice to her. But in return you must behave my love." Nakangiting turan sa akin.

Aba at kailan pa ito natutong magbargain? Aba level up na talaga itong si Clandestine. Natulog lang ako, marunong ng magbargain.

"Okay fine. Behave naman ako always." Nakangusong saad ko rito. Well, mas behave naman talaga ako dati. Ewan ko ba ngayon feeling ko parang may nagbago din sa ugali ko.

"I know you are." Sagot nito. "You should take your rest now back to your room." Utos nito sa akin.

Tumango naman ako at sinunod ang utos nito. Naglakad na ako at pumasok na ulit sa kuwarto ko na kasama si Mikaella.

Napaupo naman ako sa kama at si Mikaella naman ay umupo sa upuan na pang-isahan dun.

"Mikaella, bakit pala ganun si Clandestine sa iyo? Hindi naman siya ganun. Alam mo kahit siya yung God of Darkness, taliwas ang ugali niya dahil masayahin at sobrang bait nun. Ewan ko ba kung bakit parang sumama ugali niya." Tanong ko dito kay Mikaella, dahil sa palagay ko ay magkakilala ang dalawa.

"Tama kayo ng hinala. Pero may dahilan din po si Clad kung bakit siya ganun." Sagot naman ni Mikaella sa akin.

"Clad?" Kunot noong tanong ko sa kanya.

"Opo, mas prefer po kasi niya na tawagin siyang Clad kasi mahaba ang pangalan niya." Sagot naman ni Mikaella sa akin.

Napatangu-tango naman ako. Akalain mo yun ang dami na pa lang kaartehan nitong si Clandestine. Pero tama naman ito, ang haba kasi ng Clandestine.

"Sige, Clad na rin ang itatawag ko sa kanya. Pinapagod niya ako sa pangalan pa lang niya eh." Saad ko rito na nangingiti pa.

"Naku Snow may mas mahabang pangalan pa diyan na taong kilala ko." Nakangiting saad nito sa akin.

Napataas naman ang kilay ko. "Aba, sino naman yun?" Curious na tanong ko rito.

Ngumiti siya ng malapad sa akin kaya mas lalong nag-anticipate ako. "His name is Yuan Rave Vel Versailles."

Hearing his name like my chest was hit by a huge log and it was hammered by a million time.

___________________________________

Napapansin ko po, konti na lang yung mga votes and comments. Nakakademotivate sa totoo lang. But still, salamat sa mga nagcomment and nag vote.

Vote and Comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares