MoboReader> Fantasy > DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4

   Chapter 7 NO.7

DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4 By charmaineglorymae Characters: 15428

Updated: 2018-01-31 20:37


Snow's POV

Sinalubong kaagad ako ni Yuan and I was stunned when he kissed me without thinking that there are people around us. It was long and deep kiss bago pa niya ako pinakawalan. His eyes is looking at me with so much love and desire.

"I miss you so much." Bulong nito sa akin.

Kung hindi lang ako nakagown, maglulupasay na talaga ako sa kilig ngayon. Kung makamiss eh akala mo di kami nagkita for 52 years.

"I miss you too." Sagot ko naman rito at humilig ako sa dibdib nito.

"Ah, tapos na ba pamamanhikan o magsisimula pa?" Biglang tanong ni Yuki. "Bes, tama na muna yan. Mamaya na yan."

Napatawa naman kaming lahat kay Yuki. My dad was smiling looking at me and he looks so happy. Lumabas naman kami at nakita namin na may mga nakaupo na nga sa mga mesa. Particularly Avis who is already eating. Knowing Avis, ito nga pala ang main reason bakit gusto niyang sumama sa pamamanhikan.

Inalalayan naman ako ni Yuan papunta sa isang pahabang lamesa. This occasion and arrangement doesn't look like pamamanhikan, but like a wedding. God, my prince is really...... Well I don't know what to say because for me he is perfect.

Napatingin naman kami sa gate ng bumukas yun. At napatigil ang lahat ng pumasok ang dalawang sobrang importanteng tao. The King and the Queen of Universe. Lahat kami ay nag bow, it is a courtesy.

"Long live the King and Queen of Universe!" Sigaw namin lahat.

Natuwa naman ang hari at agad na lumapit sa amin at niyakap ako. "My daughter in law!" Bati nito sa akin.

Matipid naman na ngumiti sa akin ang Reyna and her eyes diverted to someone and pain flashed in her eyes. Hindi naman ako sigurado kung sino ang tiningnan nito dahil agad naman itong nagbawi ng tingin.

"Welcome to our humble abode your majesty." Bati naman ng papa ko sa Hari.

Humalakhak naman ang hari na tila tuwang tuwa. "You got a great house compadre." Bati nito kay papa.

Parang nanigas naman si papa dahil sa itinawag nito. Sino ba naman ang hindi kung ang compadre mo ay isang hari di ba?

"Thank you your majesty." Sagot naman ni Papa at pumaling naman ang tingin nito sa reyna. "Welcome your grace." Nagcurtsy si papa rito pero nag-iba ang tono nito.

The queen smiled but it did not reached her eyes. Am I only seeing things? Because I swear I can feel her pain that was being held while looking at my father. But maybe I am just overthinking about things.

"Let's sit." Yaya naman ni Papa kaya umupo na kaming lahat.

Nasa harap naman namin ang Elites at mga kakilala ko. Kumakaway pa sa akon si Fevelyn, but somehow Beverlyn was looking at me with sad eyes and worries. Mikaella even shook Beberlyn at mukhang natauhan naman ito at ngumiti at kumaway sa akin pero hindi about sa mata ang ngiti nito.

Am I being too sensitive? Kung anu-ano na lang ang napapansin ko. Napukaw naman ang aking atensyon ng marinig ko ang pagkiling ng kubyertos na sadyang itinama sa kopita para lumikha ng ingay and it was the king who did that.

"Tonight, we gather to celebrate the engagement of my Son the crown prince of Universe Kingdom Yuan Rave Vel Versailles and my future daughter in law Snow Brielle Sylveria!" Anunsyo nito.

Nagpalakpakan naman ang mga tao at may sumipol pa na hindi ko na alam kung sino.

Tumayo naman si Yuan at ito naman ang nagsalita. "To all the people gathered in this very special day of my life, I thank you all and I wanted you to witness my undying love for the girl who made me believe in love. The girl who made me change my view in the entire world. The girl who made me smile and keeping me happy. I love this girl so much and I wanted to be with her for the rest of my life. She is the only one I can think of bearing my children, growing old with, sleeping next to her and loving her until my last breath." Madamdamin na saad nito. Napatakip naman ako sa aking bibig at nagsimula ng tumulo ang aking luha hindi sa sakit kundi sa sobrang saya. Hindi ko ito inasahan at talagang pinagsisigawan na niya sa lahat kung gaano niya ako kamahal. He turned to me and now his eyes is looking at me lovingly. "Snow, I know I already asked you once about this, but I wanted to ask you again. I wanted to let all the people know how lucky I am to met a girl like you. I wanted all of them to know how deep I fell in love with you. You are like my own personal gravity and there is no way I can escape. You are my lovable cage and I wanted to be cage in your arms forever............will you marry me and be my queen Snow Brielle Sylveria Vel Versailles?"

Ang lakas ng singhapan ng mga nandoon. Kahit ako din. He already asked me once and I already answe

hil sa sikat ng araw at tsaka sa sakit na rin ng katawan. Damn, hindi ako tinigilan ni Yuan hangga't hindi ako nawalan ng ulirat. And know he is spooning me, his arms caging me while his legs covering me. Hindi ko mabilang kung nakailang round kami kagabi, nawala na sa isip ko. He's a monster na pakiramdam ko walang kapaguran.

I moved my hands but suddenly he held me closer. Gising na siya!

"Good morning babe." Bati nito sa akin at agad akong hinalikan.

"Good morning." Bati ko rin dito. "Babe, I need to go outside."

Umungol naman ito. "Babe, let's just stay here and cuddle." Mahinang saad nito.

Namula naman ako sa sinabi nito. Bakit siya ganito? Saan niya itinago ang kasweetan niya na wala naman dati?

"Babe, sandali lang ako. I just need to get something." Saad ko rito.

Lumukot naman ang mukha nito. "Fine. Please just comeback right away." Saad nito.

"Of course babe, I will." Sagot ko rito at ako na ang kusang humalik dito. I don't know but I have this feeling na namimiss ko na siya ngayon pa lang.

Tumayo na ako at kumuha ng cotton shorts at isang tshirt and undies. Hindi ko na alintana ang kahubdan ko na alam kong tinititigan ngayon ni Yuan. I can feel his burning stares kaya bago pa may mangyari ay pumasok na ako sa banyo para maligo at magbihis. Hindi naman ako matagal natapos at lumabas na nga ako.

"I'll be back babe." Saad ko kay Yuan bago lumabas sa aking kuwarto.

Naabutan ko naman sa sala ang mga katulong na nagliligpit and I saw Mikaella na umiinom ng gatas sa hapag. Mukhang wala pang magigising. Dito pala natulog si Mikaella.

"Morning Mikaella!" Bati ko rito.

"Morning din po Miss Snow!" Ganting bati naman nito sa akin.

"Labas muna ako Mikaella, jogging lang." Paalam ko rito.

"Ay! Sama ako!" Agad itong tumayo.

Nakababa na ako ng hagdanan at agad na umagapay sa akin si Mikaella. Lumabas na kami ng bahay at nagsimula na kaming tumakbo. Ramdam ko pa rin ang sakit ng katawan ko pero ininda ko yun.

Di pa kami masyadong nakakalayo ay biglang nagtaasan naman ang aking mga balahibo sa katawan. Then suddenly a black circle formed in front of me and large hands grabbed me.

"Miss Snow!" Tili ni Mikaella. Agad itong tumakbo ng mabilis at hinawakan ang kamay ko at pilit akong hinihila pabalik. My force was like tied at hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. I don't know what is happening. Unti-unti akong nilalamon ng kadiliman at hindi ako binitiwan ni Mikaella and the last thing I remembered ay ang mga sigaw ni Mikaella and she was thrown as well with the black cold pit.

???

Clad's POV

Finally the moment has come. The long wait is over. She is now here. Back in my arms.

"Prepared the ritual." Saad ko sa witch na gagawa sa ritual.

"Masusunod, panginoon." Saad nito at ginawa na nga nito ang mga inutos ko.

I've waited for this chance. And now it is happening. I will bring back Calypso, the woman who loves me the most.

___________________________________

?????? Whatever happens, it is part of the plot. Wag niyo sana husgahan ang kuwento.

Vote and Comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares