MoboReader> Fantasy > DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4

   Chapter 3 NO.3

DARK - Universe of Four Gods Series - Book 4 By charmaineglorymae Characters: 8182

Updated: 2018-01-31 20:35


Edited typo error Change name from Clad into Yuan. Sorry for inconvenience.

Snow's POV

I swallowed the lump of my throat as he was staring at me intently. I wasn't able to move with what he asked just a few seconds ago.

Please marry me.

It was like a broken disc that was being played over and over again on my mind right now. I am even asking myself if I heard it correctly. The thought was just too impossible for someone like him, a prince who will ask someone like me to marry him. God, is this even real or I am still cage inside of a beautiful dream?

Kinurot ko na lang ang sarili kong pisngi dahil gusto kong makasigurado kung totoo ba ito o panaginip.

"Oooow!" Naidaing ko, ang sakit my geeed.

Agad naman akong dinaluhan ni Yuan and he was touching my cheek where I pinched hard.

"What is wrong with you? Why are you hurting yourself?" Parang galit na tanong nito sa akin at hinihimas pa rin niya ang pisngi ko.

Napanguso naman ako. Masama na ba ngayon na i-check ang sarili ko kung totoo ba ang mga nangyayare? Sa hindi lang ako makapaniwala eh.

"I-I thought was just dreaming." Nahihiyang sagot ko naman rito at isinubsob ko ang mukha ko sa dibdib nito. I just want to slap myself, I just made myself stupid in front of him again.

I heard him chuckled as his low laugh was vibrating on his chest.

"Silly. You are not dreaming babe. This real, a real one." Saad nito at inangat ako nito at nakapatong na tuloy ako sa kanya pero nakahiga pa rin ako and I am facing him now. He is holding my waist with his left arm while he was touching my face with his right arm. I felt something hard below and I perfectly know what is 'that' but I tried not to pay attention to it. It is natural since we are both naked in this not so early in the morning. "I know, my pace it too fast for asking you a marriage. I know that there are things that you wanted to accomplish with yourself but, I can no longer wait. I love you so much Snow, I love you so much where I wanted to see you first thing when I wake up in the morning on my bed. I wanted to be with you every minute of everyday. I wanted to show you how much you mean to me and I wanted to give a world where you deserve to have. I love every inch of you, every flaws and every imperfections. I just don't want to loose you and having you, I already have everything."

My tears pooled and they started falling while my lips were smiling. Ito na ba ang sinasabi nilang tears of joy? It never happened to me before, but I never thought na may makakapagpaiyak sa akin dahil sa sobrang saya. It was him. It was Yuan.

"Sssshhh... Don't cry babe. It is killing me everytime you cry." Tahan niya sa akin and I felt his left hand went to my back and he was caressing it like it would help me, he is just waking a feeling that I hid. Damn him.

"No. I am crying because I am happy babe. I just can't believe it- I mean, I love you so much and I won't care of I am too young to be married, as long as I can have you." Natutuwang saad ko sa kanya.

His face glowed with happiness as he hugged me tighter and he's kissing my head. "Say it babe."

My tears was still pooling down but my happiness was overflowing. "Yes, I will marry you."

Nagulat na lang ako dahil biglang napabaligtad ang aming posisyon and now I found myself was kissed by him slowly and passionately. Parang naliyo naman ako sa mga halik niya, God I love this man pero ng gumalaw ang mga kamay nito papunta sa dapat puntahan nito ay napadilat na lang ako ng mata.

"Stop!" Agad na saad ko. Nakahawak pa nga ang kamay ko sa kanyang mga kamay at pinipigilan itong bumaba. Napatigil naman sa paghahalik si Yuan sa akin at tiningnan ako ng may pagtataka. "No. I am too sore right now." Aware ba ang lalaking ito na nasaktan ako kagabi? Feeling ko nga namamaga eh masakit nga gumalaw feeling ko nga parang lalagnatin ako ngayon araw.

Napangiti naman si Yuan and he showered me with light kisses. "Escaping now? Okay this time is yours, but next time........." Talagang binitin pa nito at napalunok na lang ako. "You will not be able

to stop me." And he whispered it to my eyes na ikinatindig ng balahibo ko. God, why does he talk so smut but still so sexy at the same time. Hindi naman nakakabastos, nasisiraan na ata ako ng bait.

"O-okay." Napasagot ko na lang. Teka lang, did I just said that? Parang pumayag na rin ako na may mangyari ulit! Oh my god! Natrauma na nga ata ako dahil sa sakit tapos ito? God, kunin niyo na ako hahaha. Pero hindi ko na lang pinahalata yun because he is already grinning widely.

Dahan dahan na akong bumangon at hinila ko ang kumot para ipangtakip ko sa katawan ko. Alangan naman tatayo lang akong parang nude model para sa isang painting session di ba? Hindi naman ako pinigilan ni Yuan and when I was standing hindi ko talaga di-nare na tumingin sa kanya dahil makikita ko lang ang kagabi ko pa iniiwasang makita na aksidente ko naman nakita nitong umaga.

I picked up the baggy shirt I wore lastnight and my short and the undies that was being thrown. Ang kalat pala ng damit ko and Yuan was staring at me intently at hindi nagsasalita. Siguro napapangitan ito sa akin dahil para akong bruha sa buhok ko. Para akong dinumog ng sampong aswang eh isang tao lang naman ang umaswang sa akin. Hahaha.

Nagbihis ako pero tago naman ako ng kumot at sa mabilis na paraan ko yun ginawa kahit masakit gumalaw. My muscles are even aching, parang feeling ko ang bigat ng ginawa namin dahil nangalay ang kalamnan ko eh nakahiga nga lang ako.

Walang tingin na itinapon ko ang kumot kay Yuan and I even heard him laugh a bit.

"Why can't you look at me?" Natatawang nito sa akin.

Namula naman ako sa tanong niya. "Pwede ba wag mo akong tinatanong ng mga bagay na yan. Just put some clothes." Saad ko at pumanhik na ako sa banyo para makigamit ng malaking salamin doon. Ngayon ko lang napansin na isang marangyang kuwarto ito pati banyo sobrang laki, may malaking man made hot tub doon na feeling ko kasya ang bente ka tao.

Pero itinuon ko na lang ang tingin ko sa salamin at inaayos ko ang buhok kong gulong gulo. I did not notice any changes within me. I am still me. Lumabas na ako ng banyo at nadatnan ko naman na may suot na itong damit. He is just wearing a gray sweatpants and a white cotton shirt.

Akmang lalabas na sana ako ng kuwarto pero may nakalimutan ako na gusto ko pa lang itanong dito. "Yuan, kaninong kuwarto ito?" Tanong ko. Sobrang lali kasi talaga, triple yung laki kesa sa kuwarto na ginagamit ko sa palasyo.

"Mine." Sagot naman nito. "Ours, in the future."

Napanganga na lang ako. Di ko man lang talaga naisip di ba? Parang inaamag na utak ko.

"Ah... Nice room... But let me go outside first. Lumabas ka na lang after 30 minutes." Utos ko dito.

Napakunot naman ito ng noo. "And why would I do that? I wanted to be with you."

Sumakit naman ang ulo ko sa common sense nito. Wala ba itong pakialam sa iisipin ng ibang tao pag nakitang sabay kaming lumabas sa kuwarto nito? "Babe, ninja style nga ako sa paglabas ko dito ayoko lang na may makakita, baka ano pang sabihin nila, ayokong machismis." Nakangusong saad ko naman.

"What's the deal? We are getting married anyways." Tinaliman ko naman ito ng tingin. "Fine fine. You go on ahead." Saad na lang nito tanda ng pagsuko.

Napangiti naman ako at lumapit ako rito. "I love you babe." Saad ko rito at hinalikan sa mga labi nito bago ako nagteleport pabalik sa aking kuwarto.

Bigla naman nagulat si Glendel sa biglang pagsulpot ko sa kuwarto at nakita ko na natutulog pa si Silvan.

"Sorry." Saad ko at nag peace sign pa ako rito.

"Okay lang Miss." Nakangiting saad nito. Halata sa mukha nito na nagtataka ito kung saan ako galing at hindi na ako nakabalik kagabi pero hindi ito nagtangkang magtanong na gusto ko rin naman.

"I have to take a bath Glendel." Saad ko na lang rito and I walk towards my bathroom and trying not to limp. Anak ng tupa, ang sakit maglakad!

___________________________________

The first update is here. There will be no bulk updates since this is already the last book. Ayoko siyang madaliin, para mas maganda ang content.

Vote and comment!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares