MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 40 NO.40

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 8124

Updated: 2018-01-31 20:29


Snow's POV

"Wow, this barrier is really strong." Komento ni Avis na nakatingala. We can see the fragment of the energy moving from the inside.

"Because it is smaller. The smaller is the stronger." Sagot naman ni Yuan.

I was silently staring at the demons who are still growling and they don't even know what to do dahil nga sa barrier. They are here to get the Core pero hindi man lang sila makatawid. Parang kaluluwa lang di ba? Pero ang mga ito, buhay pa nga parang mga ligaw na kaluluwa na ang mga itsura.

I wonder what will happen with their souls when they die. Di ba demonyo na sila and they are literally living in hell? So if they die they will go to hell? Parang home coming lang yun ah. Ang unfair naman di ba? Kasi ako nga takot akong mapunta doon pero sila doon pa rin ang punta, e di enjoy na enjoy sila nun.??

"Hoy Snow, ano na naman yang iniisip mo?" Biglang tanong sa akin ni Yuki na ngayon ay katabi ko. Sandaling kausap kasi ni Headmaster si Yuan. Malamang dahil sa secret mission ang pinag-uusapan ng dalawa.

"Yuki, I was wondering kung saan mapupunta ang kaluluwa ng mga demonyo pag namatay sila." Saad ko rito. Hindi kasi ako mapakali sa thought na ito.

Yuki was giving me an incredulous look. "Naging concern mo pa talaga yan? Syempre saan pa kundi sa impyerno kung saan sila nanggaling." Sagot kaagad nito.

Napanguso naman ako. May mas worst dapat sa pupuntahan ng mga maluluwa ng mga ito para pagbayaran ang kasamaan nila.

"Ang unfair di ba? Tayo gusto natin sa langit mapunta kung mamamatay man tayo. Pero kung makasalanan tayo, sa impyerno bagsak natin. Eh sila sa impyerno pa rin. Parang hindi man lang sila naparusahan dahil babalik lang sila sa tahanan nila, baka nga may banner pa na sasalubong sa kanila na welcome home." Naisaad ko. Hindi ko talaga like ang idea ng naiisip ko.

Napaisip naman ito. "Well may punto ka nga diyan, pero kailangan pa ba natin yun na pakialaman? Like the most important is, wala na sila. Hindi na sila makakapanggulo, forever jailed na sila sa impyerno." Sagot naman ni Luna.

May punto siya pero para sa akin, kulang pa yun na kabayaran. "Sa lahat ng kasamaang ginawa nila. After life is not even worth." Saad ko. Dapat na lang kasi pati kaluluwa mamamatay din para talagang wala na silang trace dito sa mundo o kahit saang impyerno pa sila.

"Well, wala tayong mababago. Its the law of the human nature. Kaya tayo pakabait tayo para sa langi

ko." Biglang pumikit ito at yung dalawang kamay niya ay itinaas niya sa ere at pagkatapos ay sabay na ibinagsak niya iyon at nagulat na lang ako dahil nakuryente ang mga demonyo and it was a large scale attack! Syet, lumabas na si Eudora. "Sige balik na ako." Saad nito at tumakbo na ito papasok sa barrier.

Talagang nagulat ako. Hindi ko akalain na magagawa ni Yuki ang special skill ni Eudora na dati ay nagrereklamo ito dahil imposible daw gawin yun. Imposible my ass. Natatawang bumalik na ako sa kumpulan and I released blue flame fire para matusta ang mga demonyo. Hindi naman ako nagkamali. These demons are vulnerable, malamang mga mahihina pa ang pinapadala.

Pero nagulat na lang ako when a black lightning hit the barrier and in a snap, the barrier was broken. Napanganga na lang ako. Who the hell did that thing? And the overwhelming power was sweeping through the air and I developed goosebumps ng dahil doon.

Then may naaninag ako sa malayo, a girl who was oddly wearing a purple ballgown na may shoulder lenght na buhok. But I went froze when I recognised who was the girl walking. It was Hera and she was even guarded with two horned demons. Nahuli ba ito? But why is she wearing that kind of dress and even holding a fan? Tapos hindi naman ito yung tipong parang royal guards ang bantay nito pero halatang, they are guarding her not from the demons but from us.

Nakalapit na ito sa amin and she revealed her evil smirk.

"Hello guys, I'm back!" And she greeted us with her high pitched voice that made my eardrums cringed.

?????????????????

Typo alert. Not edited.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares