MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 38 NO.38

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 11468

Updated: 2018-01-31 20:27


Snow's POV

The skies were crackling with thunder and lightning. Wala naman unos o bagyo o kahit ulan but the thunder were murderous and the skies was flashing some lights that made the surrounding in instant white in split seconds as a lightning hits.

"Low humans! Bow before us!" Sigaw ng isang demon na pormang tao pero sobrang itim nito. Tila nasunog ang balat nito at may sungay pa nga ito. Looking at him, he is a typical devil na may buntot pa ito.

Like what the heck? Inutusan ba kami nito sa sarili namin teritoryo? Is he freaking kidding me? Lakas ng loob nito. Mga trespasser na nga sila pa ang may ganang mang-utos, mga walanghiya!

"Like we will do that, you filthy demons!" Sigaw naman ni Violet.

I can feel she is trembling but she is trying so hard na huwag ipakitang natatakot ito. She's strong pero hindi kami pwedeng kainin ng takot, dahil matatalo kami.

Tumawa naman ng katakot takot ang demonyo at pati mga kasamahan nito ay tumatawa na rin. They are like a corral of creepy looking demon.

"Big mouth, missy. You are already outnumbered, where are your little friends huh? Did they already hide in their little nest?" The demon mocked.

Alam namin na kulang kami kung paramihan ng bilang. Everyone already evacuated at kami na lang ang natitira ngayon dito sa Academy. Even the faculty, they are not around even the headmaster is no where to be found.

"Ang yabang ng demonyong ito." Komento ko na lang. Then I released a blizzard that made everything blurred in a span of time. "Run!" Sigaw ko at nagtakbuhan nga kami. "We will hide and were going to hunt them one by one, Natalia style guys!" Saad ko. Sa mga nakakakilala kay Natalia, alam niyo na hahaha.

"What!? Who the fuck is Natalia?" Nagtatakang tanong ni Jin. Syempre hindi nila alam, kaming tatlo lang nila Luna at Yuki ang may alam sino si Natalia.

"Assasin siya sa ML, she has a royal cloak she becomes hidden and invisible from her enemy and released an attack when the enemy was caught in surprise and kill." Paliwanag naman ni Yuki. Magaling itong gumamit kay Natalia eh. Ako nganga pero kahit paano alam ko naman kung paano yun.

"I know her." Saad naman ni Yuan.

"What?" Tila nababaghang tanong naman ni Violet.

"Tsk." Yuan answered.

"Syempre, paborito yan ng love of his life kaya hindi pwedeng hindi niya alam yun." Komento naman ni Luna.

"That was too cheesy man." Komento naman ni Avis.

"Tama na ang satsat. We need to spread out." Saad ko naman hindi pwedeng kumpol kumpol kami. "Hide your aura and remain unnoticeable from the enemy." Paliwanag ko habang tumatakbo kami. "Silvan, go with Yuki, protect her and you know what to do."

Yes mommy. Sagot naman nito sa akin.

"Shocks, si Irithel lang ang peg ko di ba." Natatawang komento naman ni Yuki.

"Yeah, pero wag mong kalimutan, si Eudora ka pa rin. Now!" And after that we scattered in a different direction at pumasok kami sa building. The demons were following us but they are not that fast to caught us up.

I hid in the armoury room where there are Knight armours and statues standing. Perfect place for me to hide. Nilawakan ko rin ang pakiramdam ko at naramdaman ko nga na pumasok na ang mga demons sa building.

A form of smirk curved on my mouth. It is time to hunt and demons, will fall down.

???

Dinig ko ang mga yapak ng demonyong nakapasok sa armoury room. I was hidding behind the big statue at minask ko rin ang aura

inside. The demon's eyes went directly to Yuan and first was contemplating if Yuan was real dahil sa nakamask ang presensya nito. But Yuan moved as he gripped his sword kaya naningkit ang mga mata ng demon at agad na umatake ito kay Yuan.

He was able to dodge it effortless, but the monstrous demon did not end his attack and he throw a rally of attack and made Yuan dodge a few times. But these attack are way too simple for Yuan. He jump in mid air and his sword was aiming his head and when he landed, the demon was forced to kneel down when his sword was buried half from his scalp down to his throat and chest. It was like a scalibur that was sealed to a stone.

Yuan forcefully grabbed his sword and made the body of the demon was cut into half. And he did not even mind how brutal the kill was. He released a fire and the moment the fire licked the body of the demon, it's body started to turn into a black haze. Yuan walked out from the room and he was still thirst for another brutal kill.

Habang sa kabilang panig naman ay naging madali lang kay Luna ang paggawa dahil alam niya kung paano i mask ang presensya niya. Naging matagumpay ang pagpatay niya sa demon and worst case is ni hindi man lang namalayan ng demon ang pagpatay niya rito. He died not knowing how he was killed.

Avis was trying to hide his presence but he was too excited for some action and he even intentionally tempt a demon to his lair and killed it. He is very impatient, di masyadong sumunod sa instruction.

While Jin and Violet, they both successfully killed demons in their most applaudable ninja movement. They are like invisible and they are cutting the throats of every demon they encounter.

Unti unting nauubos ang mga demon at hindi nila inaasahan na magiging ganun kadali yun. Siguro naging madali lang yun dahil inisa-isa nila ang pag-atake. It was a great advantage to them having the building, dahil kung sa open area pa ito ay malamang tapos na silang lahat.

Each of them was in merry dahil nga sa naging resulta. Konting demons na lang ang natitira pero lingid sa kanilang kaalaman na may higit at mas malakas pa ang darating na ikakagulat nilang lahat.

?????????????????

Thank you so much. Few chapters left before the book 3 will have its end.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares