MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 31 NO.31

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 9604

Updated: 2018-01-31 20:23


Snow's POV

Naging masaya ang hapunan kagabi lalo na at nakita ng lahat ang ginawang effort ni Yuan sa pagpaypay sa mga barbecue kaya yung mga babae, sarap na sarap sa pagkain dahil gawa daw yun ni Yuan. Gusto ko naman mpasimangot, anong gawa ni Yuan doon eh, nagpaypay nga lang yun tapos labag pa sa kalooban. Pinipilit ko pa ngang kunin yung pamaypay kasi kaya naman ng kapangyarihan ko kaso ayaw na niyang ibigay, mukhang masasagi ang pride niya kung ibibigay niya sa akin ang pamaypay. Kaya hayun, hinayaan ko na lang.

Natulog din kami kagabi pero noong gising pa ako eh wala ito sa tent hanggang sa nakatulogan ko na lang. Hindi ko rin ito naabutan kinaumagahan dahil nagmomorning exercise ito at maagang gumigising, di tulad ko na kailangan pa ng alarm para lang magising.

Ngayon ay nakagather na kami at katabi ko nga si Yuan and we are wearing a semi armor at wala pa kaming ideya kung ano ang activity na gagawin.

"The first task, there are 11 different gems that was scattered in the forest. I need you to find one. One stone per team, no specific gem. Just find one." Saad nito sa amin. "The first team who will return with the gem will win."

Aba mas madali lang pala ito kesa sa inaasahan ko. Gem hunting lang pala eh.

"But, there will be traps and obstacles, be sure to prepare." Saad ni Prof Claw. "Then, the task will start now."

Agad na nagsipulasan kami at agad naman akong hinila ni Yuan patungo sa kagubatan. He was dragging me like a rag doll.

"Hey ano ba!" Sita ko naman rito. "Nasasaktan ako Yuan!"

Biglang nabitawan naman ako ni Yuanz. "I'm sorry." Hingi nito. "I did not mean to-"

"It's fine. I-inform mo lang ako next time ng maihanda ko naman amg sarili ko." Saad ko naman rito.

Napangiti naman si Yuan. "Sure, I will be glad to oblige. Now, may I hold your hand?" He said it teasingly.

Ako naman itong namula. Sa oras na ito kinilig pa talaga ako eh. Kaloka, pero ako pa ba ang tatanggi? Haha syempre hindi no, baliw lang ang tatanggi dito. Kaya hinawakan ko na ang kamay nito then he clasped our hands and then we started running. We are not seeing anyone inside the forest. The forest is vast and we are scattered to different direction.

We continue to run and we sharply check everything. Mas mahirap ito dahil bagay ang hahanapin namin at hindi living thing. If its a thing, there is no life in it and there is no reason to feel it kahit gustohin pa namin. But we suddenly stopped from running as Yuan pushed me back and I was sent flying but I flipped and landed gracefully, like what he did as well. Magagalit na sana ako but I saw the reason why he did that. It was raining with steel spikes from above and it was buried half of it every time it hits the ground. Kamuntikan na kami ron.

"These trap is dangerous." Komento ko, kasi paano na lang kung parehong tatanga-tanga kami di ba? Pasalamat nga lang ak

d he hugged me.

"Sshhh... Don't worry, I will not allow them to touch you." Pagpapatahan naman ni Yuan sa akin. Hindi pa rin ako bumitiw, natatakot pa rin ako sa mga aswang na ito na baka any moment eh gumalaw na naman at hahawakan na naman ako.

I felt his movement. Naglalakad na si Yuan palayo sa lugar but he is still carrying me. Naibuka ko naman ang aking mga mata and I looked from behind. Palayo ng palayo ang tingin ko sa mga aswang na yun, then suddenly a realization hit me.

I am clinging to him!

Oo alam ko kanina pero ngayon lang ako tinamaan ng hiya jusko po. Parang nahihiya ako sa kanya, nahihiya nga akong magsalita. He's carrying me and our position is really awkward. I can even feel his chest over my chest, holyshit! Kung ramdam ko eh ano na lang sa kanya?

"Y-yuan, y-you can put me d-down." Nauutal na saad ko. Shemay! Nakakahiya sobra!

"I like doing this baby." I felt his warm breath on my neck and I can feel is arms squeezed my waist.

Namula ako rito. Syet, don't call me baby dahil baka papayag ako. Huhuhu. Bakit ba ganito si Yuan kung kaming dalawa lang? Pero nkakahiya! Paano na lang kung may makakita sa amin? Sa ganitong posisyon? Homyghhaaaad! Hindi ko kakayanin na machismis!

"Ibaba mo na ako. Baka may makakita pa sa atin dito." Napalunok na saad ko. Inilayo ko ang mukha ko sa kanya para makita siya. And he is smiling and like he's really contented.

"I will put you down in one condition." Saad ni Yuan sa akin and his teasing smile makes my cheeks more redder than ever.

"W-what is it?" Kinakabahang tanong ko. I got a feeling na may masama itong binabalak.

Then he smiled and there was sparks in his eyes like shouting it was a triumph as a deadly smile curved on his kissable lips.

?????????????????

Ano naaaaaaaaaaaaa? Okay the next update is still next week! Sorry guys, sobrang busy talaga. Pasensya na po ng sobra.

Vote and comment!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares