MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 29 NO.29

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 10381

Updated: 2018-01-31 20:22


Snow's POV

Nakarating na kami sa masukal na bundok pero may area rito kung saan ay patag at grassy plains lang. Napapalibutan ito ng matatayog na pine trees at mga paco weeds. You can even literally hear the sound of wild animals around.

Agad kaming bumaba sa bus at nagkumpulan kami sa harap ng compartment para kunin namin ang mga bag. Pero hindi ko pa nakukuha yung sa akin ay binitbit na ito ni Yuan. Bali dalawang malalaking bag ang bitbit nito pero parang balewala lang dito ang bigat nun. Napasunod naman ako ng tingin rito, wala na akong magagawa, eh kinuha na niya. Ayaw ko pa ba nun, eh petiks ako ditong maglalakad? Hahaha.

"Class, come over!" Tawag ni Professor Claw sa amin at nakatayo ito roon sa gitna. Agad na nagsilapitan kami rito dahil kung hindi kami magmadali eh baka magsuper saiyan na naman ito. "Then, from this bowl, you pick your numbers and whoever the numbers who's identical are partners and even with the tent. There is no gender identification in this Camp. You are all warriors." Saad nito.

Napanganga naman ako. Sa sinasabi nito, may isang malaking pagkakataon na lalaki ang magiging kapartner ko? Langya naman to, nasaan na ang decency rito? Akala ko pa naman conservative sa lahat ng conservative itong si Prof Claw. Kahit pa sabihin nitong walang gender identification eh syempre, babae pa rin ako may pakiramdam at lalaki lang din sila may pangangailangan. Hahaha buset may naalala ako tuloy.

May dalawang bowl na inilabas si Prof Claw pinahati nga kami at nagsimula na kaming bumunot ng numero. Hindi agad namin dineclare kung anong number namin dahil mamaya na daw pagkatapos makabunot ng lahat. Di nga nagtagal ay natapos nga ang nangyaring bunutan.

"Grabe, di ko akalain na may ganitong trip itong si Prof Claw." Komento naman ni Yuki, pero ang lapad ng ngiti ng Bruha! Mukhang gustong gusto ang arrangement eh.

"Tama lang din naman ito. Dahil sa totoong laban, wala ng artehan. At wala na yang conscious conscious na yan." Saad naman ni Luna.

Kahit ano pa ang sabihin nila, nacoconsious pa rin ako no!

"Reveal now your numbers and find your partners." Saad ni Prof Claw.

Agad na binuksan ng lahat ang mga numero nila at agad na nagkahanapan. Patamad ko naman na binuksan ang aking numero at nakita ko nga na number eight yun. Napatingin naman ako sa paligid, sinong number eight ito? Parang hindi ko kayang magsalita. Nakita ko na nagka-alaman na ang iba.

"Oh! You are my partner." Komento ni Glory Mae kay Raven na nagulat pa ito. Unusual pair yung dalawa.

Biglang nabato naman si Yuki na halos hindi na 'ata ito gumagalaw sa kinatatayuan. Eh kasi naman katabi lang naman niya si Jin, pero teka nakit magkatabi ang dalawa? Pero nanlaki na lang din ang aking nga mata dahil sa naisip kung posiblengg dahilan. Aba ah, parang yung tadhana na talaga ang gumagawa ng pagkakataon.

Si Luna naman yung kapartner naman niya ay si Will. The rest yun nga, puro babae at lalaki ang magkakapartner. Ako na lang 'ata ang wala, then lumapit naman sa akin si Yuan bitbit ang bag ko. Kumunin ko na sana yung bag ko pero napatanga na lang ako ng ipin

ngagawa ni Clad kanina. Hindi ko alam kung anong trip nito at biglang naging easy going ito kay Snow kanina at sa mga kaibigan nito. Hindi naman ito ganun and the worst, he even put his arms around Snow. I was clenching my jaws and palms para pigilin ang sarili ko na makagawa ng kung ano man bagay na masama. Nakakawala ng pasensya.

Kaya ngayon nandito na kami sa plain side area ng bundok at nalaman ang plano ni Prof Claw gumawa na ako ng paraan. Ayokong may ibang makakatabi si Snow na lalaki. I will not let anyone reach her, kaya naman may manipulation na naganap kanina sa bunutan. Hindi yun napansin ng lahat at mukhang wala ngang nakapansin. When Snow was about to pick the number I teleported the number in her palm, the one that I got. Kaya ko kasi yun, it took me a long time to master it at sa wakas nagamit ko na rin siya.

Kaya alam ko na siya ang kapartner ko kahit hindi pa binubuksan yung mga numero. When I reached her, her reaction was pricelesa the moment she knew that I was her partner. May dapat bang ikagulat o ikatakot? I am doing this for good, sinasanay ko lang siya para in the future komportable na siya.

A/N: hidden agenda ni Yuan hahaha.

Pinipigilan ko nga ang tawa ko nun pinagkabit ko siya ng mga tubes para sa tent. Halatang wala itong alam at talagang nakanguso pa ito habang nagkakabit. Ang endeng ng ginawa niya, kulang na lang isang Flag para may flag pole na kami at mag flag ceremony na. Kaya ako na lang din ang gumawa nun. She's trying to help kahit wala siyang alam which is her very attractive side. Ilang beses ko siyang nahuhuling nakatulala, na tila ang lalim ng iniisip. Nakucurious tuloy ako kung ano ang iniisip nito.

I know this camp was given as my big fat chance. Itotodo ko na ang gagawin ko. I already wasted too much of our time dahil sa mga ginawang consideration ko. This time, I won't no longer consider. Sisiguruhin ko na hindi na ito makakauwing single.

?????????????????

Simple update lang po. Sensya na, hindi pwedeng action kaagad. Setting the scene muna tayo. Hehe.

Vote and comment!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares