MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 28 NO.28

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 8630

Updated: 2018-01-31 20:21


Snow's POV

Kasalukuyan akong nag-eempaki ng aking nga damit at mga gamit na dapat dalhin para sa gagawin na camp. Yeah, you read it right. Magcacamping kami ng Weaponry Class including the Elites. Hindi ko talaga inasahan na uso pa pala dito ang camping camping na ito. Dati nga noong grade schooler ako eh hindi ako sumali sa mga girl's scout girl's scout na yan dahil wala akong kahilig hilig sa mga camping camping. But now what? Eto, nag-eempake dahil magcacamping lang naman doon sa mount Vernecore.

Sa totoo lang, lahat naman excited ako lang itong hindi dahil nga mas prefer ko pa ang magklase na lang kesa mamundok. Ewan ko ba at anong nakain ni Prof Claw at naisipan ng masungit na yun ang magcamping.

"Snow! Come on! We are riding the school bus!" Excited na saad ni Luna.

Napabuntong hininga naman ako. God, bigyan niyo ako ng lakas dito. Kinuha ko na ang camping bag ko na malaki at bumaba na ako. Nakita ko naman doon na naghihintay si Luna, pati si Yuki nandito rin at bitbit ang malaking bag nito. Ang lapad lapad pa ng ngiti nito.

"Bes! For the first time, magcacamping tayo!" Excited na saad ni Yuki sa akin.

Tabingi naman akong ngumiti. Alam nito na ayoko sa mga camping, ni hindi ako marunong magtayo ng tent at magsiga. But wait, no need na pala kasi pwede naman ang kapangyarihan ko magsiga pero ang tent, kahit anong gawing magic ko wala talaga akong talent doon.

"Ay, bakit parang hindi excited?" Nagtatakang tanong naman ni Luna at napatingin kay Yuki.

"Hayaan mo yan. Ayaw kasi niyan ng mga ganito." Sagot naman ni Yuki.

Hindi ko naman nakita yung iba, malamang ay nasa labas na ang mga ito.

"Tara na." Yaya ko na lang sa mga ito at yun nga lumabas na kami ng dorm at pumunta na kami sa clock tower dahil doon naghihintay ang school bus. By the way first time pala namin sumakay sa school bus dahil nga hindi naman ito gaanong ginagamit. Tahimik lang akong naglalakad habang ang dalawa naman ay busy sa kadaldalan. Hindi ko na rin sinama si Silvan dahil baka maglilikot pa yun at mawala sa gubat. Nakarating na kami sa clock tower at nandoon na nga ang karamihan. Nakita ko na nakatayo si Yuan doon na halatang hinihintay kami at yung iba naman ay kanya-kanyang pasok sa mga kagamitan sa compartment ng school bus.

"What took you so long?" Tanong naman ni Violet sa amin.

"Ito kasing si Snow, tagal mag-impake." Sagot naman ni Luna. Ako pa talaga sinisi, pwede naman silang mauna na kanina pa. "Mukhang ayaw kasi niya sa camping kaya hindi ginaganahan."

"Camping is love." Komento naman ni Avis.

"Tss." Saad lang ni Jin.

iisip pa ito kung tatanggapin ba o hindi. Pero hindi na hinintay ni Clad na makapagdesisyon si Mikaella at kinuha na ni Clad ang kanan kamay nito at ito na mismo ang nagshake nun.

But hindi nakaligtas sa aking mga mata ang nangyari. Kapwa na tigilan ang dalawa habang magkahawak ang kamay. Clad was like stunned and Mikaella was stunned as well. I can even sense the heavy atmosphere between them at parang napasong nagbitia ang dalawa. Clad was staring intently at Mikaella while Mikaella was shadowed with fear in her eyes. Wala akong ideya sa mga nangyayari dahil syempre hindi ko naman nababasa ang iniisip nila.

"Alright, I think we have to leave now." Biglang baging masigla ulit si Clad at nauna pa itong naglakad patungo sa Bus at iniwan kami.

Si Mikaella ay natitigilan pa rin at patuloy na nakatitig kay Clad na papalayo na.

"Hey, crush mo talaga siya ng sobra?" Biglang tanong ni Fhevy kay Mikaella na siyang nagpabalik sa katinuan.

"Huh? Hindi ah!" Agad na angil ni Mikaella.

"Asus, nagdeny pa. Kulang na nga lang sumunod ka na." Kantiyaw naman ni Fhevy.

"Pero grabe no, ang gwapo pala talaga niya. Ang lambot pa ng kamay, jusko nahiya ako sa kalyo ko." Nahihiyang saad naman ni Beberlyn.

"Oo nga eh. Pero at least, nakahawak tayo sa kanya." Nakaevil smirk pa itong si Fhevy.

Si Mikaella ay tahimik pa rin. Kung ano man ang bumabagabag rito ay siya lang din ang nakakaalam.

"Everyone! Pack up! We will now leave!" Sigaw ni Prof Claw sa amin lahat.

Then we started strutting towards the bus and find our most comfortable seat for the ride.

?????????????????

Last update for this week. Thank you for voting and giving wonderful comment. Until next off.

Vote and comment!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares