MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 25 NO.25

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 7445

Updated: 2018-01-31 20:19


Mikaella's POV (pagbigyan ang request)

Napatulala na lang ako habang nakatingin sa labas. Nandito ako ngayon nakaupo sa balcony habang si Yuki naman ay busy sa kuwarto nito, nag-aaral daw siya kasi malapit na daw ang exam. Hindi naman kasi kami kasali sa exam kasi preparatory pa lang kami.

Hindi ko alam pero hindi ko talaga maalis sa isip ko si Clad. May isang bagay akong hindi masabi sabi kina Bebelyn, Fhevy at Snow. I can see Clad was surrounded by darkness and I can't even see a soul. Noong una talaga natakot ako sa kanya kaya napatulala ako. He is scary kahit may gwapo itong mukha pero nakakatakot siya. Hindi ko alam kung nararamdaman ba nila pero sobrang lakas ng kapangyarihan niya.

Siguro nagtataka kayo kung bakit ko alam. Bahagi lang yung ng kapangyarihan ko dahil nga purification yung kaya ko, hindi niya matatago sa akin ang mga sekreto niya. He has a dark heart and I can even feel his selfishness. I know na may gusto siya kay Snow. Hindi lang pagkagusto pero mukhang obsession na. Mukhang hindi naman ito napapansin ni Snow. But I always see Clad staring at Snow at kung kasama ni Snow si Yuan ay mas lalong umiitim lang ang aura nito like he is about to kill a person. Pero yung mas nakakatakot ay kahit murderous na yung buo niyang pagkatao ay sobrang ngiti pa rin ang pinapakita nito. Kung hindi lang ito ang kapangyarihan ko, iisipin ko rin talaga na wala lang kay Clad ang mga nangyayari.

His darkness is eating him away. But still there is something in him that is pulling me closer to him. Seems like there is some kind of invisible thread tied between the two of us. Aaminin ko crush ko siya, syempre sino ba naman ang hindi magkakacrush sa kanya eh talagang saksakan naman siya ng gwapo.

But all I can say for now, Clad is a guy that cannot be trusted.

"Hoy, bakit seryosong seryoso ka dyan?" Biglang tanong naman ni Yuki sa akin.

Masaya akong si Yuki ang roommate ko dahil kalog din ang babaeng to kagaya ko. Kahit masama ang loob ko dahil hindi ko karoommate yung kambal at least binigyan din naman ako ng cool na room mate.

"Ah, iniisip ko lang kung ano na ako sa hinaharap." Sagot ko naman rito.

Wala pa akong balak sabihin ang mga nakikita ko. It is not time yet, ayoko

ang ibang pahina at wala na itong laman. Mga dalawang pahina na lang ang natira sa storya. Kaya pinagpatuloy ko ulit ang pagbabasa.

Naglakad ito sa kalsada ng kamuntikan na itong mabangga ng isang mayamang babae na ang pangalan ag pearl at sakto naman na manganganak naman si Aria kaya isinugod na ito sa ospital. Habang nagbabasa ako ay kinakabahan ako sa mga susunod na magmngyayari. Pero sobrang nalungkot ko dahil namatay si Aria sa panganganak, pero feeling ko rin destiny na niya yun dahil 500 years ba naman siyanv natulog, dapat nga eh matagal na siyang patay.

Pero laking gulat ko na lang dahil sa may pinakahuling pahina ng libro ay nakasulat doon ang pangalan ng bata at mga magulang. Halos mabitawan ko pa nga ang libro at kinusot ko pa ang mga mata ko kung totoo ba itong nababasa ko. Napalunok ako at halos parang panawan na ako ng ulirat. Parang nakapa-impossible. Impossible talaga. Parang pinagdidiskitahan lang ako ng tadhana. Sa huling pahina kasi nakalagay.

The baby was adopted to the family who saved Aria named Pearl and Drego Sylveria and they named the baby as Snow Brielle Sylveria.

What the F? Is this book is the story of my beginning? Is this for real? Si Aria ba ang tunay na ina ko? The last remaining healer and I was the seed the was being conceived to save the world?

"Oh my god. This is not happening." Nakatulalang saad ko na lang.

?????????????????

Short-update lang po tayo dahil ang haba ng nauna hahaha.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares