MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 19 NO.19

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 10587

Updated: 2018-01-31 20:15


Violet's POV

Up until now ay hindi pa rin ako makamove on sa nalaman namin tungkol kay Snow. Naalala ko na nabanggit na niya sa amin na nakakaintindi siya ng lenguwahe ng pixie and dragon but we did not paid attention dahil nga sa nakasanayan na namin ang pagiging weird niya. And she just said she can hear it, hindi sinabi na nakakausap niya ito. Alam ko na may ibang mga tao na may special na kakayanan na nakakarinig ng lenguwahe ng nga sacred beast but never able to communicate. Gaya ni Prophet Uno, he can hear them pero hindi siya nakakapagcommunicate because Sacred beast are somehow violent with people they don't like. They only choose people.

Kaya hindi pala nakakapagtataka na kung bakit natapos yung tournament lalo na yung mga mahihirap na mga task. The eggs and the serpents, so the credits is to her? Wow, ang babaeng kinaiinngitan ko dati is still kinaiinggitan ko pa rin ngayon. She got all the things I like. Pati mga boys sa kanya umiikot. Hays, but I am tired to be angry with her. Ang bait niya and I think hindi naman niya kasalan kung ganoon siya kaganda. Pero talagang hindi lang makatarungan yung kagandahan niya.

Bigla na lang nagring yung cellphone ko. Agad na nakita ko kung sino yung caller and it was my mother. Agad ko naman sinagot yun.

"Mother?" Bungad ko.

"Violet, our land is under attack. The Kraken is about to destroy our land." Saad ni mama na nahihintakutan. "Do not go here. Save yourself, we will do our best to stop the Kraken."

"M-mother.... No, do you think I will just stand in idle do nothing knowing our land is under attack?" Asik ko. I felt useless sa mga sinabi ni Mama. Wala ba siyang tiwala sa akin? Sa amin?

"No, you have to save yourself. You are the last line to inherit the position, you can't be harm." Sagot naman ni Mama.

"Mother, as you said I am the heir of being the Lady of the city, I am responsible for my future people." Saad ko at ibinaba ko na ang cellphone ko. My mother tried to call me back pero hindi ko na yun sinagot pa.

Agad akong lumabas ng kuwarto ko at pinuntahan ang iba ko pang kasama na natagpuan ko naman din sa Sala at tumitingin sa mga album kug saan ay bata pa si Avis at pinagkatuwaan ng mga ito.

"Guys..." Naisaad ko.

Natigil naman sila sa kanilang ginagawa at napatingin sa akin.

"Yeah?" Tanong naman ni Luna.

"I need your help." Desperadang saad ko.

"What happened?" Napatayong saad ni Jin.

Halata na ba sa mukha ko ang malaking problemang kinasusuungan ng pamilya ko?

"Our city, Hydra is under attack by the Kraken." Natatakot na saad ko.

I know what is this Kraken. This is the guardian of the seas and it was lying in the depths of the sea for thousand of years at hindi ito umahon. According from the legends Kraken is a giant sea creature with a monstrous face. Wala pa naman nakakita nito ng actual dahil nga puro myth lang ang naririnig namin kaya maraming version ang naririnig namin tungkol rito. Pero iisa lang ang common details sa itsura nito. It is gigantic and monstrous. Iniisip ko pa lang na aatake ito ay kinikilabutan na ako. It will wipe our the city dahil kontrolado nito ang tubig.

"What? The legendary monste

ng aking paglalakad at sinundan ang boses at narating ko nga ang isang eskinita na nahaharangan ng mga kung anu-anong bagay. I felt the presence of two. People behind it kaya hindi ako nag-atubiling gamitin ang levitation para matanggal yung mga nakaharang. Isa-isang nagsilutangan ang mga ito at inilagay ko sa isang area para mawala ito sa eskinita.

After I finish putting away the debris I saw two girl's about the same age as mine embracing each other and they are so pale and shaking. I can feel their fear, fear of dying.

Napalingon naman sa akin ang isa at ng makita ako nito ay agad na umaliwalas ang mukha nito like saying they were saved.

"Hey..." Sundot nito sa kasama at napatingin din ito sa akin.

I found out that they are twins dahil magkamukhang magkamukha ang mga ito maliban na lang sa mga damit. Lumapit ako sa kanila at niyakap ko sila.

"Shhh... Your safe now." Saad ko sa kanila.

"T-thank you so much miss. We owe you our life." Saad naman nito.

"Shh... No, you deserve to live and you don't owe your life to no one." Saad ko naman rito.

"Thank you." Naiiyak na saad ng mga ito. "We were stuck here for a long time almost a day already. We were too scared that nobody will find us." Natatakot na saad ng isa.

"I know how scared you both. But don't worry, the help is here. By the way what are your names?" Tanong ko sa kanila.

"She is Beberlyn and I am Fevelyn, we are the twins." Pakilala nito sa akin.

What a unique name, but it suited since twins is also rare in this world.

"Nice to meet you Beberlyn and Fevelyn, I hope I can be your friends. But before this, we need now to evacuate the place. Come and follow me." Saad ko sa mga ito.

Agad na tumalima ang dalawa at parehong humawak sila sa magkabilang kamay ko na halatang takot na baka mabitawan nila ako mawala ang kaisa-isang magliligtas sa kanila.

?????????????????

Okay, Chapter is dedicated to beBe_aQ_yUn and fhev_c. I already have a chosen name for the loooove interest for Clad, but I won't reveal her name yet. Her name was not yet mention until this chapter.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares