MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 17 NO.17

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 11800

Updated: 2018-01-31 20:13


Snow's POV

Biglang nag-iba yung pakiramdam ko sa paligid. May isang malakas at mabigat na pwersa kahit saan. Hindi ko matukoy kung saan talaga dahil kalat ito. Napasok na kami sa teritoryo ng three headed lions. Iniwan naman namin ang mga kabayo namin sa labasan dahil ayaw na ng mga itong magpatuloy papasok. Alam din ng mga ito na delikado ang pumasok sa teritoryong ito.

Naramdaman ko na lang na may paparating at natanaw ko kaagad ito. Napakunot naman ang noo ko dahil pamilyar sa akin ang mukha nito.

"Avis, is that your cousin?" Tanong ko bigla.

"Where?" Nagtatakang tanong ni Avis sa akin dahil wala pa itong nakikita.

Well I can already see it dahil mas matalas ang pandama ko sa kanila at paningin.

"There." Turo ko at sinundan naman nila ang kamay ko.

"Dimitri?" Naitanong na lang ni Avis pero mukhang ang sarili nito ang kausap.

"Avis?" Usal din ng nasa malayo. Agad itong tumakbo papalapit sa amin at kita ko na maraming punit ang damit nito at may mga mantsa pa ng dugo. Hindi ko lang alam kung kanya yun o hindi.

"Dimitri, why are you here? You are not suppose to be here." Madilim na saad ni Avis.

This is the second time na nakita ko si Avis na galit.

"Avis, I am the squad leader of the hunt team. I went earlier today in the palace to report and then left." Sagot nito.

Kaya naman pala hindi namin ito nakita sa banquet dahil nagreport lang pala ito. Akala ko pa kasama ito sa welcome committee dahil sumalubong din ito sa amin, yun pala napadaan lang haha.

"But you know how hard is this mission. You are not yet a knight." Nagbabagang turan ni Avis.

"Hey enough. It's not his fault. It's his responsibility as the squad leader, Avis." Harang naman ni Luna.

"She's right Avis. It would be questionable if he did not do his job." Segunda naman ni Jin.

Mukhang kumalma naman si Avis at napabuntong hininga ito. It was just obvious na protective lang ito sa pinsan nito. Malamang dahil kadugo niya ito. I somehow understand his feeling pero hindi naman tama na sigaw sigawan niya ang pinsan niya. I feel it na galing pa ito sa isang matinding sagupaan dahil sa itsura nito tapos sasalubongin pa ng ganun. Kung ako siguro ang nasa katayuan ni Dimitri ay baka nasapak ko na si Avis eh.

"I'm sorry. It's just that everything worries me because of this things happening." Paliwanag naman ni Avis at halatang sorry ito dahil sa inasal.

"It's okay Avis. But I warn you. The lions are marching towards this area. Almost of our men already gone." Balita nito.

Napalunok ako. Biglang tumahimik naman ang paligid. That news is like a nuclear bomb just went explode. Nakakatakot at parang nakakamatay. Alam namin na isa sa pinakamalakas ang three headed lions sa mga mystical beast. Diyos ko, tulungan niyo kami.

"We're going to stop it." Maigting na saad ni Avis.

Ano ba ang magagawa namin? This should be work by the professional at hindi sa amin na mga estudyante. Hindi ko na talaga alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Headmaster at kami ang napiling ipadala sa ganito ka delikadong mission. This is no longer a Class A mission, this is already and S Class mission.

"I'll help." Saad naman nito.

I almost rolled my eyes. Injured na nga ito tapos tutulong pa? Ano ka po kuya? Pabigat? Ang hirap kayang magbuhat. Hahaha.

"No. Stay where the horse are. Do not enter whatever you hear." Habilin ni Avis dito sa pinsan.

Napatango na lang din ito dahil wala naman itong magagawa lung ayaw talagang isama ni Avis. Pabor din yun sa amin dahil wala kaming iisipi

Yuan, I am not in the mood to argue with you right now." Malamig na sagot ko. Wala akong pakialam kung lalabas na parang inuutusan ko siya. Pero alam ko ang ginagawa ko.

Tinitigan pa rin ako ng lion at sa isang iglap lang ay parang may rumehistrong rekognasyon sa mga mata nito. At bigla na lang yumuko ito at nagbow sa aking harapan!

Lingon sa kanan, lingon sa kaliwa. Ang awkward! Anong nangyayari? Battle technique ba ito ng lion na ito? Pero maamo na ang mukha nito at nakapikit na nagbow!

We sincerely apologize our rudeness your grace.

Teka, ako ba ang kausap nito o si Yuan? "Yuan sorry daw." Saad ko kay Yuan na nagtataka.

Mas lalo naman nagtaka si Yuan. "What the hell are you talking about?"

"Them." Turo ko sa three headed lions.

Tiningnan naman ako nito ng masama, malamang iniisip nito na niloloko ko lang siya.

Its you my lady. The fruit that was given and the reincarnation of a life.

Mas lalo akong nagtaka rito. Sino ba ang tinutukoy nito? Sinong fruit? Sinong nareincarnate?

Be careful who you trust. The enemy is within.

Napalunok naman ako dahil sa mga cryptic message nito. Hindi ko pa rin maintindihan ang mga sinasabi nito.

I'll take my leave my lady. I am Vallan, the guardian of the earth.

"Okay, please go back where you from and don't ever attack any humans if it did not meant any harm." Saad ko rito.

It was not I who started the chaos. It was the humans, trying to invade my habitat for a fortune.

"What fortune?" Tanong ko rito.

Yuan is eyeing me like I am a lunatic person talking with a very deadly beast.

Bloodstones.

Wala akong ideya kung ano man itong bloodstone na ito kaya hindi ko na rin ito inungkat pa. "Go back now." Saad ko dito.

Tumalima naman ang lion at bago pa ito nakalayo ay lumigon ito sa akin.

Until next time, your grace.

The lion was gone before my eyes and after the moment, I felt a hand gripped my left shoulder and I found out it was Jin's.

"We need to talk." Seryosong saad nito.

Pati rin si Yuan ay matiim na rin nakatingin sa akin. I know they wanted an explanation on what happened earlier. I kept this secret for too long, maybe it is time for them to know.

?????????????????

Hindi ko masyadong ginawan ng action si Snow dahil hindi naman niya kaya ang Lion with physical combat. Kaya pasensya na.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares