MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 13 NO.13

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 10077

Updated: 2018-01-31 20:10


Snow's POV

Halos nangawit na ang leeg ko sa kakatingala sa kisame. The structure is totally different from Jin's abode. Jin's mansion is really big, pero itong kina Avis ay parang secondary palace na rin. Siguro dahil maraming resources ang mapagkukuhanan kaya natural talaga na makakapagpatayo sila ng ganito kalaking palasyo.

The palace is made of solid granite stones with a roof of scales like dragon's pero alam ko naman na hindi. Malamang bato lang din iyon na nililok. But the inside is 10 times way better. If the main palace ay galit sa Gold, dito naman galit na galit sa kulay brown at green. Hindi talaga maipagkakaila na Tierra City ang aming pinuntahan, their palace is the epitome of their city. Beautifully structured and best with interior design. Hindi ko naman sinabi na mas maganda pa ito sa palasyo. Sobrang ganda ng palasyo pero nakakatakot ng gumalaw doon dahil pakiramdam mo kahit yung inaapakan mo ay mamahalin at kung magagasgasan mo ito ay pagbabayarin ka.

Natanaw namin na may dalawang medyo may edad na babae at lalaki. Basi sa facial features at pangangatawan ng mga ito ay magulang ito no Avis dahil hawig na hawig niya ang lalaki pero nakuha naman ni Avis ang buhok ng babae.

"Mother! Father!" Agad na tumakbo si Avis at niyakap ang dalawang may edad.

Kita sa mukha ng mga ito ang labis na saya ng makita ang kanilang anak. Meron din isang dumating na medyo bata pero halata na mas matanda ito kesa kay Avis na hawig din nito. Kapatid kaya niya ito o pinsan?

"Cousin!" Masayang bati naman ni Avis at nagtapikan ang dalawa.

Ah, pinsan pala talaga. Hindi naman kasi nila naikiwento tungkol sa pamilya nila. Kaya wala akong alam kung may kapatid ba o wala ang mga ito.

"Come! Meet my greatest parents!" Excited naman na tawag sa amin ni Avis.

Nangingiming lumapit naman ako pero parang wala naman din kina Yuan dahil malamang eh nagkakilala na sila noon pa man. Eh kami na mga bago, nganga?

Napasulyap ako kay Clad. He looks cool at parang balewala lang din dito na makikala ang mga magulang ni Clad. He looks so used to it or maybe wala lang din siyang pakialam. I glanced with Hera na para itong di mapakali at panay hawak nito sa kanyang mga daliri at pinapatunog yun. Tinatablan naman pala ng hiya ang impaktang ito, akala ko talaga wala ng kahihiyang itinatago ito.

"Welcome your highness. We are very sorry, we received the short notice but we aren't able to prepare the grandest welcome because of the short preparation." Hinging paumanhin naman ng ama ni Avis na hindi ko pa alam kung ano ang pangalan.

"Its fine Lord Rigor, we prefer a smaller feast." Sagot naman nito na malamig pa rin ang pakikitungo.

"Thank you, your highness." Pasalamat naman ni Lord Rigor kay Yuan. Yung mga mata naman niya ay bumaling sa amin. "I can see new faces here." Nakangiting saad nito.

"Yes father! She is Snow." Pakilala kaagad ni Avis sa akin.

"Snow Brielle Sylveria, Your grace." Pakilala ko naman rito.

"Clandestine Drone, your grace." Pakilala naman

ndi dapat maungkay eh. Dapat tumahimik na langa ko eh.

"F-few did told me.... But he's perfect and I am not." Sagot ko rito.

Totoo naman eh. Tingin ko kay Clad eh perfect guy. Mabait, guwapo, mayaman, responsible, matalino at malakas. He is a guy that every girl wished for but, I am not after with a guy who is perfect.

"Then that means, your perfect pair. Perfect is paired with imperfect. Positive and negative. Bad and good. Don't look to low of yourself. I think this young man beside you does like the idea." Nangingiting saad ni Lady Aristha.

Putspa, hindi ko alam na mahilig pa pala itong magcupid eh. But kahit anong gawin isip ko. Kung practical lang ako, Yuan is really perfect dahil wala akong problema sa kanya. Mabait at lahat lahat na. But still, my heart is screaming for Yuan's name kahit alam ko na ang dami niyang flaws. He's cold hearted, naninigaw lahat lahat na, they are like Knight and day, still why I am trying to reach an imperfect guy?

Hindi na lang ako umimik at ngumiti na lang ako. Ayoko ng pahabain pa ang usapan tungkol sa love life kung zero balance. Pero napansin ko na lang na tila wala ng nag-uusap kaya napatingin ako sa dakong harap and I saw Yuan looking intently with jaws clenching. I don't have any idea kung ano na naman ang problema niya. Looking at me with that face.

Hindi ko na lang ito pinansin at patuloy na lang ako sa pagkain kesa mawalan pa ako ng gana ng dahil rito.

"After the banquet, we'll head to the west forest." Saad naman bigla ni Yuan at malamig pa ito sa yelo o sa klima ng Windolia.

Akala ko pa naman bukas pa kami magsisimula, excited pa naman akong ipagpatuloy yung tulog ko ??.

"Great, then lets finish this!" Excited na saad ni Luna.

Then I ate the leftover on my plate and eat my desire to sleep.

?????????????????

The entry for the Name to be use for Clandestine's love interest will end tonight at 6pm. Any entries submitted will no longer honoured.

The submission is still open.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares