MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 8 NO.8

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 8079

Updated: 2018-01-31 20:07


Snow's POV

Nauna na kaming lumabas sa office ni Headmaster, nginitian naman kami ni Vanica ng dumaan kami sa desk niya. Pinaiwan naman si Yuan sa loob dahil may pag-uusapan daw sila ni Headmaster. Pero diyos ko, hindi pa rin ako makamove on sa mga nangyari, yung mga tinginan kanina sa loob, I know lots of thoughts were swimming inside their heads. Kahit ako din naman, kung marumi lang utak ko eh, iba na iniisip ko. Ang kapal ko naman di ba para isipan na crush ako ni Clad.

But Clad is now like a kid following me. Si Hera naman ay nakikisabay kina Jin na hindi naman din kinakausap. Si Luna naman ay sumasabay sakin pati na rin si Violet. Somehow, I feel like, Hera was left out o baka naman masyadong sabik lang akong ganun ang mga mangyari?

"Clad, yung sinasabi mo na crush mo, si Snow ba tinutukoy mo?" Biglang tanong ni Luna.

Pinanlakihan ko naman ng mata ito. Grabe tong babaeng to ah, harap harapan bes? Hindj makapaghintay? Ngayon talaga magtatanong?

Ngumiti lang si Clad. He did not answer yes or no. His smile could be yes or no. Shemaay!

"Ugh, this is so frustrating, why the good looking ones always ended up with Snow." Reklamo naman ni Violet.

"At grabe ka naman, ni wala pa nga akong boyfriend sa tanan buhay ko." Reklamo ko naman kay Violet, kung makapagsalita kasi eto eh kala mo lahat na lang ng mga gwapo eh nakakarelasyon ko.

"I mean, bakit nagkakacrush sila lahat sayo? Bakit hindi na lang sa amin?" Bitter na tanong ni Violet.

"Simple. It's because she is goddamned pretty. Look at that face, kahit bulag magkakacrush diyan dahil sa ganda din ng ugali." Sagot naman ni Luna. "Di tulad ng iba, biniyayaan lang ng konting ganda, ang yayabang na."

"I was wondering too, why Snow is too beautiful." Biglang sali naman ni Hera sa usapan.

I look at her. I don't know if I saw some jealousy in her eyes pero agad naman kasi yung nawala, parang flash lang.

"Well, ask her parents, for giving her great genes." Sagot naman ni Luna rito.

"So that means, both your parent are beautiful too?" Tanong ulit nito na sa akin na nakatingin.

"Of course. They are very beautiful." Sagot ko dito. Syempre, wala ng mas gagwapo pa kay Papa at mama. Kahit hindi ko nakita si mama alam ko maganda siya.

"You are too lucky to have that face." Komento naman ni Hera.

"Kaya nga lakas makabakod ni Yuan diyan, kala mo boyfriend eh." Pasaring naman ni Luna.

"R-really?" Saad n

go...

Nagsimula na akong magbasa. It talk about the gods and conflicts and how the dark god rebelled pero hindi naman nakasulat kung bakit nagrebelde ang dark god. My interest wast picked dahil sa kuwento, hindi ko alam kung totoo ito o fiction lamang. Natapos ko ang isang chapter until it was renew to a story about a child, a daughter of two legendary healer named Aria. As the description, Aria was really beautiful and cheerful and has a brother.

The story went into the day to day living of Aria at kung ano ang mga nangyayari rito araw araw. It seems like the book is a bibliography. Ang tanong lang ay kung totoo ba ito o kathang isip lamang. Sa totoo lang ay natatawa ako sa libro dahil nakakatuwa itong si Aria, somehow sobrang kulit nito at talagang pinipikon pa nito ang kapatid nito. But according from this era, it was the ancient universe 500 years ago ang mga nagyari, pati nga description ng paligid ay parang kabundukan at kagubatan pa ang lahat.

It also talk about on the happening of the Universe Kingdom at pati mga pamumuhay ng mga tao roon.

"Snow?" Biglang tawag naman sa akin ni Luna.

"Yes?" Agad ko naman itiniklop ang libro pero nilagyan ko ito ng bookmark.

"Kakain na tayo" tawag nito sa akin.

"Okay susunod na ako." Sagot ko naman rito.

I placed the book on the top of my bed with the book mark marking the page where I left off.

"If I knew you were this interesting, I may have already done reading you a long time ago." Saad ko na lang sa libro at tumayo na ako at lumabas ng kuwarto.

?????????????????

Did you like the chapter?

Vote and comment!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares