MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 6 NO.6

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 9158

Updated: 2018-01-31 20:06


Snow's POV

Balik klase na naman kami. Nawala na ako ng isang lingo ay hindi pa rin talaga nagbabago itong si Sir Kite. Huhuhu, kailangan ko na talagang makapasa sa first year para mawala na siya sa aking landas hahaha. Relate ba kayo dito, na ipapasa ang subject para makawala ka na sa teacher? Hindi ko kayang bumagsak dahil mauulit lang eh.

Kasalukuyang pinag-aaralan namin ang tungkol sa great war, kung ano ang mga nangyari at sino ang mga namuno nito. I already read about it dahil sa mga ginawang advance studies ko. Kaya alam ko na ang aralin.

I darted my eyes to Hera which is kaklase din namin. She was attentively listening and taking notes. Mukhang interesado itong masyado sa aralin. Napapabuntong hininga na lang ako dahil naalala ko lang ang mga nangyari kagabi. Why do I even feel she's a threat? Threat for what? Kay Yuan? I am not making any sense any longer, I kept thinking about this unhealthy things.

Di na namin namalayan ay natapos na rin ang History Class namin and at least nakahinga na ako ng maluwag. Sa year na ito, only sir Kite and Prof Claw ang kinatatakutan namin, though magkaiba ang kanilang personality, pero sa grades naman kami natatakot sa mga ito, but included na rin ang ugali si Prof Claw, para iyong tigre na laging galit at hindi na ata marunong ngumiti.

Papunta naman kami sa Demonology subject namin. Agad na sumabay sa akin si Hera na ngiting ngiti. Napilitan naman akong ngumiti rito. Pero sa totoo lang nakokonsyensya ako dahil mabait naman si Hera at ako pa talaga itong may kung anu-ano ang iniisip. So ano naman ngayon kung crush niya si Yuan di ba? Hindi naman yun nakakapagtataka since sobrang gwapo naman kasi ni Yuan. Napaka-unfair ko naman kung may tinatago akong masamang loob dito kay Hera. Napabuntong hininga naman ako. I've just decided not to hate Hera, its not fault. Its Yuan fault for being too beautiful. Totoo naman di ba? Magkakacrush ba tayo sa hindi gwapo? Kung hindi man gwapo aba eh love yun! Hindi crush hahaha.

"Is demonology hard?" Tanong naman ni Hera sa kin or sa akin. I don't know since hindi naman siya nagmention ng pangalan.

"It depends with your perspective. If you have an interest on knowing demons and their abilities, it's really great." Sagot ko rito.

"Hhmmm... I have only little interest with demons since I am afraid of them." Nakangusong sagot nito.

"You should be interested, since this will be our main course after we graduate." Saad naman ni Yuki.

Totoo naman. Our interest should be hype when it comes to demons dahil pinapatay namin ang mga ito. How can we fulfil being Knights if we only do have little interest on demons?

"I know, but I am new to this. I am still not used to it. It's a good thing, we did not reac

ing glares to Raven.

"Oops, I think I made him mad." Kinakabahang saad ni Raven.

Napailing naman ako. "Don't worry, he's always like that." Saad ko bago tumayo.

Lumapit naman ako kay Yuan at si Hera ay patuloy pa rin sa pagkakatayo at nagpapractice ng mga basic stances.

"Do the basic stance." Utos sa akin ni Yuan.

Napataas naman ang kilay ko. "Why?" Tanong ko rito.

"Help me to teach her. You do the moves." Sagot naman ni Yuan.

My eyes directed to Hera na nagmumukhang nahihirapan sa mga ginagawa nito. Gusto ko naman magwalk out pero syempre ayaw ko naman ipahalata na ayoko sa babaeng ito.

"Sure." Saad ko.

"Hera, just copy how Snow do the stances." Malumanay na saad ni Yuan.

Strange. Yuan is treating Hera differently, not the usual harshness. And knowing this, something is eating me inside.

"Why her? Why can't you?" Nagtatakang tanong naman ni Hera.

Agad na pumitik naman ang ugat ko. Hindi ko alam kung gaano kaliit ang tingin nito sa akin. Sarap na talagang patulan ng babaeng ito. But I have to control it.

"Because she's good with it." Sagot naman ni Yuan.

Good? Just good? I don't believe my combat skills can be understated as good. My skills are great, di naman sa pagmamayabang.

"I don't want good, I want great." Maarteng saad naman nito.

Tiningnan ko lang si Yuan. Wala naman bakas sa mukha nito. He was still his stoic face.

"You-"

"You know what Yuan? Just teach her, don't drag me into this." Saad ko at nagwalk out na ako.

Pakiramdam ko ay kung nanatili pa ako sa loob ay mamamatay na ako sa asar at baka mapatulan ko pa ng wala sa oras ang babaeng yun.

?????????????????

Sa totoo lang, nag-eenjoy ako sa chapter na ito. Kahit medyo boring but the plot was already been planted hehehe.

Ilabas niyo galit niyo. Hahaha.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares