MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 39 NO.39

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 8031

Updated: 2018-02-01 00:54


Snow's POV

"You can't be serious right?" Di ko makapaniwalang tanong kay Jin.

Nandito kami ngayon sa common room at nag-uusap tungkol sa ibinalita sa amin ni Jin. We came from our shopping at ibinalita na lang ni Jin na namatay yung infected dahil naging ganap itong demon at hindi na macontrol kaya pinatay ito.

"We thought, there is still hope to stop the infection." Komento naman ni Luna.

"Of course there is always a cure for every disease, it just that it was not being found yet." Saad naman ni Violet.

Paano ba naman kasi pipigilan ang infection na gaya nun? Only God knows how pero kung meron man ay sana malaman na ang sagot para hindi maulit muli ang nakaraan.

"By the way, you all look fresh." Komento naman ni Avis na napatitig sa amin bawat isa.

"Uhm yeah. We went to pamper ourselves. It's a party tomorrow, we can't afford to look stressed." Sagot naman ni Luna.

"But people will understand since we came from a tournament." Saad ulit ni Avis.

Well, Avis has a point. Kahit ako ganun din ang iniisip ko sahil talagang may point naman talaga ito. People will not judge us dahil kagagaling lang namin sa tournament na talagang nakakapagod sa totoo lang.

"Avis, we are girls. Looks is important as breathing." Komento naman ni Violet.

Napatingin naman ako rito. Grabe naman ito di ba. Pero kunsabagay nasa ugali naman nito dahil kanina nga nakakita ng gwapo lapit kaagad.

"I don't understand why you have to make yourself prettier, you all are beautiful." Avis whined.

I almost rolled my eyes. "Don't count me in." Saad ko.

I received a hard glare from Violet. "I don't know why we even dragged Snow ofer there. She's always been so beautiful and this spa thing makes her more- god, why am I saying this." Nagsisising saad nito.

"Just let them be Avis. Girls are really hard to understand." Komento naman ni Yuan.

Ouch! Grabe naman ito oh. Alam ko na totoo pero wag naman sanang ipamukha di ba? Grabe talaga itong si mamang Yuan.

"It just that you men, are too insensitive! Mga manhid." Sagot ko naman rito. Yan lang talaga ang pan ko, masyadong insensitive itong mga lalaki. Kahit yung feelings ko, hindi nararamdaman hahaha.

"We are not. You are just over-reacting." Sagot naman ni Yuan.

So ako pa ngayon ang OA sa reak ganun? I can't believe I am talking to this shit. "Such a jerk."

"Wait! Baka saan mapunta ito. Matanong ko lang, i

trong." Naisaad ko.

"Yeah. I thought she can't manage rejection." Komento naman ni Luna.

"Well, that is an amazing fact from her." Komento naman ni Avis.

Naningkit naman ang mata ni Luna. "So you find her amazing?" She asked incredulously.

Biglang nacorner naman ni Avis at pinagpawisan bigla ng marami.

"I mean, she is amazing for handling rejection." Agad na sagot ni Avis.

Luna was eyeing her like a cat. Gusto ko naman matawa sa dalawa ang cute lang kasi tingnan eh. Hindi ko talaga alam kung ano ang tunay na score nito. Yung totoo, feeling ko nagseselos lang itong si Luna eh.

"Who is she?" Biglang tanong naman ni Jin na nakatingin kay Yuan.

Napatingin naman kami rito. Yeah, binanggit nga yun ni Osiris pero hindi ko naman yun binigyang pansin dahil para lang akong gagang masasaktan.

Kaya ngayon, unti-unting may namumuo na kung ano sa dibdib ko na hindi kaaya-aya.

"She mention a girl right? You are seeing someone right now, Yuan?" Nagtatakang tanong ni Luna.

Naging uncomfortable ang itsura ni Yuan at mukhang gusto nitong maglayas. Hindi ata nito gusto na tinatanong ito tungkol sa mga bagay na yun.

"Wether I am seeing anyone or not, it is none of your business." Malamig na sagot nito.

Ouch sabi ko na nga ba eh. Nagtanong pa kasi. Si the night ended up with just talking at ang misteryosong babaeng saad ni Osiris, ay nanatili sa aking isipan at tahimik na dinadasal na sana ako na lang yun.

?????????????????

Sorry guys, kung ito lang ang update today. Nilagnat ako mga teh, kaya rest rest rest ang peg ko today.

Please vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares