MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 36 NO.36

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 10381

Updated: 2018-02-01 00:52


Snow's POV

Tapos na akong kumain. We ate bread dahil sanay naman kami na light breakfast lang. Yung totoo, gusto ko ng maligo. Hindi naman ako nangangamoy pero yung sanay ka na naliligo 2 times a day, talagang ang pangit sa pakiramdam pero iisipin ko pa ba yun na nandito kami sa misyon? Remember hindi lang ako ang walang ligo dito wahahahaha. Pero potek, si Yuan parang bagong paligo pa rin tingnan. Wala man lang ka-oily oily ang mukha nito.

Magmumumog na sana ako at busy ako sa paggagargle. Iluluwa ko na sana pero bigla na lang may nag hiss. Napahinto ako, kahit si Yuan din ay naging alerto. Iginala ko ang aking paningin at nanlaki ang aking mga mata ng papalapit ang isang sobrang laking serpent.

Sobrang nakakatakot ang itsura nito na napagkakamalan ko na ngang dragon ang ulo nito.

Imbes na iluwa ko yung mumog ko ay napilitan akong lunukin yun. Ew! Yuck! Kadiri! Pero wala akong choice kesa naman iluwa ko ito makikita naman kami nitong serpent. I crouched at si Yuan naman ay sumandig sa puno. We are towering over the serpent since nandito pa rin kami sa itaas ng puno. Kung malaki ang serpent, mas lalo na yung puno.

It is crawling and it stopped just right beneath the branch where we are standing. Napalunok naman kami. Sa lahat ng hihintuan nito eh dito pa talaga sa baba namin di ba? Ano ba ang meron diyan sa baba?

I just heard like a tin can was being crush and the serpent released a small growl. How can even a snake growl? Snakes only hiss not growl! And that tin can, is that the can I dropped last night?

Napatingin ako kay Yuan and he did not even throw a glance at me. He was on high alert and he switched to crouching. The snake started to rise and coldness started to crawl under my skin. Parang binabayo na ang puso ko sa sobrang kaba, I can already sense the overlapping presence at pakiramdam ko ay alam na rin nito na nandito kami.

One blink moment, the head and the eyes levelled on my line of my vision and now the gigantic serpent's face is facing towards us. His yellow eyes is deadly and seems we were imprinting on its eyes. He opened his mouth widely and released a shrieking sound.

"Run!" Biglang sigaw ni Yuan. At agad akong kumilos. I sprinted and Yuan as well. We sprinted the fastest speed we can make at hindi maalis-alis sa akin ang kaba.

I looked behind and to my horror, the snake is running and catching us up. It was in hunt mode and seems like he found his prey and he needs to devour it no matter what.

"Shit." Yuan cursed.

Ingat na ingat kami para hindi kami makita ng mga serpent but now, in a very early morning time, nakita kaagad kami nito and worst hinahabol pa kami. God, ayoko pang mamatay!

"What are we going to do? Its chasing us!" Nahihindik na saad ko.

"Damn!" He cursed again. Tumingin ito sa akin. "We need to split up. Give me the GPD tracker." Saad nito and he extend his arms towards me.

GPS tracker? Kukunin niya? Edi ako naman ang maliligaw! "No! I'll be lost if I will give it to you." Tangi ko naman. Ayoko pang maligaw diyos ko.

"I need it. We need to split so the serpent will stop chasin

an ng isa.

I don't know. I found myssssself flying and I got a bruissssee all over. Reklamo pa nito ulit.

Stop making sssstories Vlith. You know it isssss imposssssible. Bara ulit ng isa.

I am not making sssstories! I was thrown by a strong being. I don't know who it is, but a person who carriesssss a sssstronger power than any man. Pilit nito.

Gusto ko ng mapatikhin dahil alam ko na ako ang tinutukoy nito pero wala itong alam na ako iyon. Pero wala akong balak na sabihin dito dahil baka ito lang ang maging dahilan at kagatin ako nito.

Pardon ussssss. Pleassssure to meet you young one. I am Slith, this is Glith, Vlith and Rith. They are my brotherssss and we are the guardian of waterssss. Pakilala nito sa akin. It is amussssing that you can hear usssss. It is our firssssst time meeting a human like you. The hunt issss over, let them take the cup. Saad ni Slith.

We will jusssst let them get away? Tutol naman ni Vlith na mukhang malaki ang galit talaga sa taong nagtapon rito.

Leave them be. It isssss time go. Saad nito at nagsimula ng gumapang palayo si Slith. Goodbye young human.

Sumunod naman ang tatlo na mukhang mabigat sa loob ang pag-alis.

Nakahinga naman ako ng maluwang. Akala ko talaga eh katapusan ko na. I did not expect na nagsasalita din ang mga halimaw na yun and they are Guardians of the waters so they are scared beings as well. Weird, I can also talk to them.

Nawala na sila sa aking paningin ngayon ang problema ko ay si Yuan. Saan nagsususuot ang lalaking yun? At bakit hanggang ngayon eh wala pa dito? Di kaya kinain na ito ng halimaw? Wag naman po sana! Sayang yung lahi niya! Pero alam ko na ligtas siya, si Yuan pa. Kaya napagdesisyonan ko na maghintay na lang dito at umupo ako sa may malaking ugat ng kahoy doon.

Prince, where are you. Your princess is waiting here. Charot! Joke lang po baka dinggin ni Lord at magkatotoo hehehe.

?????????????????

Finally and the task is almost over! Napagod ako sa plot. Brainstorming sa plot is not easy. Ang hirap pala maging writer.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares