MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 34 NO.34

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 10505

Updated: 2018-02-01 00:51


Snow's POV

Ilang oras na rin kaming naglalakad at sa totoo lang ay napapagod na rin ako at nagugutom. Nakakagutom itong ginagawa namin sa totoo lang.

"Yuan, I need to rest." Hinihingal na saad ko. Kahit malamig ang paligid feeling ko may konting pawis ako dahil sa pagod.

Luminga linga naman ito sa paligid. "Not here. We need to find a safer area." Saad naman nito.

Tama naman ito. Hindi dahil sa pagod ako ay dito na rin kami magpapahinga. This area is too open at madali lang kaming makikita rito. We continue to walk but to find a place where we can rest. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa iba but I check with the GPS our group is moving forward. It means wala pang nangyayaring masama.

May nakita naman si Yuan na isang kumpol na malalaking parang mga puno ng gabi kaya pumanhik kami roon. The surrounding is clean it has a red soil and we are fenced with tall paco weeds. Sure ba ito na safe kami rito?

"This place is safe." Saad naman ni Yuan. Agad akong naupo sa lupa. Wala ana kong pakialam kung marurumihan ako. Pagod ako at hindi ito oras para sa kaartehan.

"How sure are you?" Tanong ko naman rito. Sa palagay ko walang safe dito na lugar kahit saan dahil lungga ito ng mga serpents.

"This plant is poisonous to the serpents so they will not dare to come near here." Sagot naman ni Yuan.

"Can't we bring this when we walk?" Tanong ko naman rito.

"If this is poisonous to snakes, it much more to us." Sagot naman nito.

Agad naman akong napatayo na simbilis ng kidlat dahil sa takot. Poisonous din ito sa mga tao? Then bakit ako dito dinala ng damuhong ito? Gusto na ba nitong lasunin ako?

"Are you trying to kill me?" I asked him incredulously.

"Why would I?" Sagot naman nito. "You won't get poisoned if you will not eat it." Sagot naman nito.

Nakahinga naman ako ng maayos. Akala ko naman kung mapapadikit lang ako dito at mamamatay na ako. Kaloka naman itong si Yuan, ayaw agad kompletohin yung salita eh, naloka na lang tuloy ako. Bumalik ulit ako sa pagkakaupo ko. Napagod talaga ako ng sobra.

Hindi ko pa naranasang magcamping kaya first time ko na mag-overnight sa kagubatan at syempre alam ko na mag-oovernight talaga kami rito dahil ang layo pa namin sa gitna at naglalakad lang kami hindinpa mabilisan. Kaya ang magiging problema namin ngayon ay kung saan kami matutulog? Ayoko naman matulog dito dahil nakakalason ito di ba? What if aksidenteng makagat ko ang puno ng gabi dahil nananaginip ako? Eh di natigok ako? Epic lang di ba?

"We can't stay here for long. We need to move." Saad naman ni Yuan.

I know kaya kahit gustuhin ko pang magpahinga pa ng matagal ay hindi pwede. We don't have the luxury to get leisure.

Tumayo na ako at pinagpag yung pang-upo ko. Tiningnan lang naman ako ni Yuan pero hindi ko na ito pinansin kung bakit ako nito tinitingnan. Busy ako sa kakaisip kung paano kami makakalabas ng buhay rito. Kaya tsaka na yung kalandian, kaligtasan muna ang atupagin wahahahaha.

Naglakad ulit kami at we can still see the fog and the large trees pero sa di kalayuan ay namataan ko ang isang presensya. My eyes slitted when I saw the group if elves. Na

ng maglanding ito sa lupa ay talagang yumanig ng sobrang lakas at natumba pa kaming dalawa ni Jin dahil nawala ang aming balanse sa sobrang lakas ng yanig.

The snake was out of shape and it did not look it landed from flying but more on it was thrown out. The snake released a shrieking sound that pierce my ears so I flinched.

I just can't imagine who thrown out this gigantic snake. May ibang nilalang pa ba na mas malaki pa dito na kayang itapon ito? Kinabahan tuloy ako sa aking iniisip.

The snake moved kaya napaatras din ako but to all godsdamned unluckyness, I stepped on a twig and the sound of breaking reverberated, Jin slowly looked into my direction and the snake perks and ita eyes darted to me.

It hissed as he open his mouth widely showing its long and sharp fangs and created a shrieking sound again. Bigla na lang umatake ang serpent kaya sa taranta ko ay nagpakawala ako ng tubig at ginawa ko itong water ball at ikinulong ang ahas sa loob. But I know it won't be able to hold long dahil mga isang minuto lang ang tagal nun.

"Fly now!" Sigaw ni Jin kaya agad na pinalabas ko ang aking pakpak at lumpipad kami ni Jin ng mabilis. Sprinting won't do any good dahil lilikha lang kami ng ingay at masusundan kami ng serpent. We flown fast and we are passing the large tree bark. I followed and he soar up high kaya sumunod din ako rito at ilang sandali lang ay nakapatong na kami sa isang malaking sanga at agad kong itinago ang pakpak ko. I am breathing heavily. That was hell! Hindi kami mabilis baka kinain na kami ng halimaw na yun.

"Seems like there is more to be afraid of." Saad ko kay Jin.

"What do you mean?" Tanong naman nito na nagtataka.

"Didn't you see that thing? It was thrown out. And who ever throw that thing out, is way more bigger and dangerous." Sagot ko rito. I thought it was only the serpents is the problem but seems like there is something way more bigger than we expected.

?????????????????

Goodnight and happy reading guys. Sana ma-enjoy niyo ang chapter na ito dahil pinaghirapan ko itong isipin hahaha.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares