MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 33 NO.33

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 8961

Updated: 2018-02-01 00:50


Snow's POV

We landed safely at the plain ground. Medyo malayo pa ang abyss but since hindi kami pwedeng lumanding malapit doon ay dito na kami at lalakarin na lang daw namin ang patungo roon.

Ngayon nga ay nagsimula na ang orientation. At ipinaalam ang game rules at tsaka binigyan kami tig-isang knapsack na may mga lamang GPS tracker at mga pagkain. When I check the GPS tracker I can see six yellow dots gathered in one place and it seems like indicates na makikita ko kung saan ang mga kasama ko. This is way cooler than a cellphone!

"This is not a competition who is the fastest and quickest. It is survival game and patience. There is no time limit." Saad ng emcee.

So it could be the task will take few days? Parang hunger games lang ganun?

"Now, the game starts now!" Saad nito.

Then we all sprinted in a run. I was keeping up my speed with the others. The trees and picos looks blurry because of our fast speed. The abyss is few miles away from where we landed and if we are going to do the normal walk, it will take us the whole day before we reach the abyss.

We jump since there are huge bark of trees who was slanted or either laying on the ground. Tinitingnan ko rin ang GPS and we are closer and getting closer. We increased in full speed and after a few minutes we hit the ground where the surrounding change like climate change. We stopped immediately. The trees are getting bigger like extremely big and tall and like endless I can't even see the end dahil sa fog. The tree bark are as large as 10 human forming circle holding hands. Imagine? Ganun kalalaki ang mga kahoy at ngayon lang ako nakakita ng mga ganito kalalaki at katataas na kahoy.

A/N: Ctto Redwoods

The forest is bone chilling dahil nga sa fog and I can even sense something weird in the air. Something like smells acid. I can still see paco plants everywhere and some tall grasses. The area seems plain pero hindi naman nakakasiguro dahil hindi naman kita namin lahat since natatabunan ito ng makapal na fog.

"Were here." Saad ni Jin. "Time to split up."

Yuan grabbed my hand and we sprinted North Bound and hindi ko na napansin pa sila Luna dahil nasa kamay na ni Yuan ang mga mata ko. Kung date lang sana ito kinilig na ako eh, kaso we will face death, walang kakilig kilig dito my god. Then we stopped when we are uphill.

I checked right away the GPS and I can see we are scattered. I can see the heart of the abyss where the cup was placed and all of us are heading the same direction but different areas. I was wondering, who the heck put the cup here? Nakalabas pa kaya yun ng buhay?

"We need to walk from here. We can't take the risk to create vast movement."

dan ko ang kanyang tingin at nanlaki na lang ang aking mga mata ng makita ko ang isang malaking ahas. Hindi naman ito kalakihan at halatang bagong pisa pa ito sa itlog dahil na rin sa kulay ng balat nito. Black and shinny.

It was eyeing us and even hissing and I can see the violet tongue getting in and out from its mouth. It crawled towards us at naknang halos pigilin ko na ang aking hininga dahil sa takot. Kahit baby snake pa ito nakakamatay pa rin ito dahil kayang kaya ako nitong lunukin ng isang kainan lang. If you watched anaconda, ganito ito kalaki.

The snake is hissing and checking us out. Mukhang na curious ito sa amin pero hindi nito alam kung ano kami. Natural lang dahil wala naman tanong nagagawi dito, dahil napakadelikado ng lugar. I am silently praying na sana wag akong tuklawin or worst kainin nito. Bakit ba hindi namin ito napansin kaagad kanina?

The snake is sniffing us but with looks contented and he passed us with its long body sliding to every paco weeds. Nang makalayo na ito ay halos maibuga ko naman ang aking hininga, ngayon ko lang napansin na pinipigilan ko pala ang aking hininga. Sobrang natakot ako doon. But na nga lang at baby snake yung nakita namin, paano na lang kung ang ina nito o kaya naman ama at saktong kayangahan ko ay baka kinain na ako or worst namatay na ako dahil sa lason.

"Please be careful next time." Saway naman sa akin ni Avis.

Gusto ko naman sumimangot. Sa lahat ng tao kasi eh dito pa talaga ako napagsabihan. Nakakainis, di kaya ng pride ko.

"I know." Sagot ko na lang dito. Even with the incident, we continued to walk the path towards the heart of the abyss to grab the cup and win the game.

?????????????????

Medyo mahaba haba ang task na ito guys. So please keep on voting and give us feedback.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares