MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 27 NO.27

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 8579

Updated: 2018-01-31 19:59


Snow's POV

My life became peaceful after our encounter with Osiris. Hindi naman ito nagsumbong pero iniiwasan na ako nito. Mas mabuti na rin yun dahil talagang nababanas ako pagnakikita pagmumukha niya. Hindi ko makalimutan lahat ng pang-iinsulto niya. Hindi naman ako nagtatanim ng galit, ibang level lang talaga ang sayad ng babaeng yun, ika nga level 99999 yung si Osiris.

"Snow! Manonood daw tayo ng movie!" Tawag naman sa akin ni Luna.

Talagang sinusulit namin ang aming off, dahil bukas life and death situation na naman ang haharapin namin. Isang malaking katanungan pa kung ano ang mangyayari bukas. Wala pa naman din kasing sinasabi kung ano.

Anong movie naman kaya ang papanoorin namin? Matagal tagal na rin akong hindi nakakapanood ng mga palabas dahil nga nag-aaral na ako. May TV nga sa dorm pero mga local chanel lang din naman.

Sumunod naman ako kay Luna na papunta sa taas. Saan ba kami? Pero papasok ito sa isang pasilyo na hindi ko pa napuntahan mula ng dumating ako rito. I was wondering saan kami. May TV ba dito banda? Binuksan naman ni Luna ang pintuan at tsaka pumasok ito at sumunod naman ako. Nilamon ang paningin ko ng kadiliman pero agad din naman na nag-adjust yung paningin ko.

There are few lights and a huge screen. Wow. Sinehan? Nadatnan naman namin doon na naka-upo na sina Violet, Yuan, Jin at Avis. Umupo na rin kami ni Luna sa kung alin man ang bakante pero yun nga ang bakante doon eh katabi ni Yuan at ni Avis. Agad naman na umupo si Luna sa tabi ni Avis at tininganan ako nito sabay ngisi pa talaga. This girl, ugh! When are they going to stop match making? Pero sa totoo lang syempre kinikilig din ako hahaha.

"Ano ba ang papanoorin natin?" Naitanong ko na lang.

Everyone shrugged. Mukhang walang alam kung ano ang papanoorin.

"Gilbert, select the new arrival." Saad naman ni Yuan.

New arrival means, bagong transport dito sa mundo so hindi pa ito napapalabas kahit saan dito sa universe. Nakaka-excite naman. Iba na talaga pag maykapit ka sa palasyo hahaha.

"It's The Conjuring your highness." Sagot naman ni Gilbert.

The title sounds really interesting because it means a sort of performance of tricks that seemingly magical. Fantasy siguro ito, I love fantasy movies and sci-fi pa naman.

"Is that a fantasy movie?" Tanong naman ni Violet.

"I don't know. Never watched the trailer." Sagot naman ni Luna.

Nagsimula na ang palabas. The effects sounds eerie that made me a bit uncomfortable. It shows the character's name and old pictures and a house like in a middle of a farm. A tree whic

iolet.

"I even felt, my life years was deducted because of the movie." Komento ko rin.

"Girls." Saad naman ni Jin.

"And yes we are." Magkasabay pa talaga na saad namin. Alangan naman lalaki kami di ba?

"Your highness, the scroll for tomorrow's task has arrived." Saad naman ni Gilbert na inabot naman nito ang isanv scroll kay Yuan.

We went into still and the room became too silent. The scroll which contains the task for tomorrow, the third task. There are only four task, and the day after tomorrow will be the final day.

Lahat kami ay pumunta sa common room at binuksan ang scroll. Talo pa namin ang nanonood ng conjuring dahil sa kaba. I just wish that it would be easy and not a freaking too hard task again.

"So what it says?" Tanong naman ni Avis na tila hindi na rin nakatiis.

Yuan looked seriously as he red the scroll.

"The third task is Race The Flag." Saad nito.

"Raise the flag?" Inulit ko.

"Race like horse race, or race car." Sagot naman ni Yuan.

Ang weird naman ng title ng task. Ano to? Pabilisan ng flag? Wala akong ideya kung ano man ito.

"Do you have any idea what kind is this?" Tanong naman ni Luna.

"A sort of game, but I am not quite sure what it is. It could be just the title and the task is different." Sagot naman nito.

Naintriga na ako nitong sa race race na ito. Flag racing lang ang alam ko eh hahaha.

"We will going to find it tomorrow." Yuan said in his usual cold and stoic face.

?????????????????

Very light update lang po, for the prep sa upcoming third task. We should settle the momentum of the story, it should go high-low.

If you like the chapter please vote. Your vote helps a lot for the #watty's2017. Thank you.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares