MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 14 NO.14

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 10381

Updated: 2018-01-31 19:50


Snow's POV

Natapos na rin ang mission at ang kalagayan ng survivor ay ganoon pa rin pero ginagawa nila ang lahat at pagsasaliksik para hindi tuluyan na maging demon ang lalaki. Nandito na kami sa harapan ng portal at wala naman kaming masyadong dala.

As soon as we enter the portal ay tumawid kani at sinalubong kami ng flower bed garden. I miss this place. I miss the warmth, the blue sky and of course the shinning sun na hindi ko nakita sa Windolia.

Nagulat na lang din ako na nakaabang doon si Bells na gad akong nakita.

"Snow!" Excited na tawag nito sa akin at tsaka lumapit kaagad. "Namiss kita." Saad nito na parang asong dumudotdot.

The face of the five was directed at me and all in question. Hindi pa pala natuloy ang usapan namin sa library kagabi dahil ewan ko ditong kay Yuan, wala daw sa mood kaya cancel ang meeting.

"Hi Bells, pumunta kami sa Windolia dahil sa mission." Sagot ko naman rito.

They looked at me incredulously na animoy nababaliw na ako dahil kausap ko lang naman ang isang pixie.

"Narinig ko nga. Gusto kog malaman anong nangyari." Excited naman na turan nito.

The face of the five is already distorted. I bet, they can only hear bells ringing. Sabi nga dati ni Bells, hindi sila naririnig ng mga tao, ako lang daw ang nakakarinig and it makes me feel a bit special hahaha.

"Yeah I will but we have to go first." Sagot ko naman rito.

"Okay, hintayin na lang kita rito." Saad naman nito.

Naglakad na kami palabas sa flower bed garden at natanaw na nga namin ang academy.

"Jeez, you can talk to pixies?" Tanong ni Luna sa akin. "I've been dying to ask this since then but I am just afraid to be rude with those sacred creatures."

"We'll talk about it privately. Away from prying eyes." Saad ni Yuan and there may mga nakatingin na nga sa amin.

"Okay." Sagot naman ni Luna.

Patuloy na kaming maglakad at pumunta na kami sa headmaster's office. Nakita ko naman si Vanica na nasa usual desk niya at may ginagawa na ine-encode sa kanyang computer. Napatingin naman ito sa amin at nanlaki ang mga mata nito dahil sa aming pagbabalik.

Agad naman itong tumayo. "Welcome back your highness, my lords and miladies." Saad nito. "Welcome Snow."

May hierarchy talaga eh, from noble into commoner. It makes me not to forget what I am and how low I am. They are royal bloods and I am just a commoner. Crap, parang nasa isang teleserye lang ako ah.

"Is headmaster is here?" Tanong naman ni Jin.

"Yes lord Jin." Saad nito at agad itong pumasok sa pintuan. Mabilis lang ito at lumabas ulit para papasukin kami.

Agad namin nakita ang headmaster na nakaupo sa isang sofa sa office at iginiya naman kami sa mga bakanteng upuan dun. We sat comfortably.

"Welcome back Elites. May I know the reports?" Tanong ni Headmaster Kier.

"The mission was accomplished. But it was not as we expected." Saad nito na may seryosong ekspresyon. "The cause of the missing villagers is a doing of a demon. We manage to contain it and surrendered it to the dispatch division." Kuwento nito.

"Good. But, a demons doing? Do you somehow know how did they m

something so cruel?

"Of course! Though I don't look like them but I am their biological daughter." Nagwewelgang sagot ko naman rito. Grabe siya ah, adopted kaagad? Epekto na ito sa sobrang panonood ng teleserye eh.

"I am sorry. I was just curious." Sagot naman ni Jin na apologetic naman.

"Okay, this matter will be just the six of us. I don't think it is wise for another to know. It may risk her life since her kind is unusual." Saad naman ni Yuan.

Parang sinabi na rin nito na endangered species na ako. Hindi talaga ito marunong gumamit ng mga magagandang salita eh.

"She is special Yuan. Just tell it straight to her face. Why bother using some stupid terms." Reklamo naman ni Violet rito.

"Don't you meddle with the choice of my words." Malamig na saad naman nito.

Gusto ko naman matawa sa mga ito. Even in this kind of situation, I found them funny.

"This talk is finish and I don't want to hear anything from you Violet." Saad ni Yuan na may halong banta pa talaga.

She just rolled her eyes and stand and she excused herself.

"Jeez, why can't you be honest with yourself." Saad naman ni Luna at tumayo na din at lumabas.

Yuan was left dumbfounded and I was trying so hard not to snicker pero hindi ko talaga kaya, nakakatawa yung mukha ni Yuan.

"Bwahahahahaha." I laughed hard.

"Are you going nuts?" Naiiritang tanong ni Yuan sa akin.

"No. My screws are still intact. It is just your face. Excuse me your majesty." Saad ko at lumabas na rin ako sa library room.

That was awesome hahahaha. Putting the prince in that situation is absolutely funny and somehow nakakakilig hehehe. Makapunta na nga lang sa kuwarto.

?????????????????

Finally another chappie. Guys, the Watty's 2017 will be closed officially on August 1 I believe and the admin will check. I really hope or wish na sana may award itong book. But syempre hanggang wish na lang ako hahaha. Seeing the votes, and daming silent readers eh hehehe. Nagpaparinig lang.

Please, to all readers na hindi nagvote please vote, your vote is so much appreciated.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares