MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 12 NO.12

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 12517

Updated: 2018-01-31 19:49


Snow's POV

Naging mas madali ang pagbaba namin sa kabundokan dahil tumila ang malakas ba snow storm na parang wala lang nangyari. Kasama namin naglakad ang mga survivor and as we check on them, they are not infected, but malnourish.

Agad kaming sinalubong ng dispatch division na papunta na rin sana sila sa bundok pero nagulat na lang ang nga ito sa nga dala namin. The job is done and we resolve the issue on Windolia. The demon was contained in a neutral box where no powers will effect either good or bad.

Agad kaming sumama sa mga ito ng matapos dalhin ang mga survivor sa ospital. Titingnan namin ang unang nakaligtas pero apektado sa demonic energy.

"I was wondering." Saad ni Luna.

"What?" Tanong naman ni Avis.

"Why is it, there is only one person was infected? I mean, look at the survivors, none of them got infected." Nagtatakang saad ni Luna.

We really could not answer her question. First, we really don't know what happened why the first survivor was infected. There must be a reason and we must find it.

"We will know when we get there." Saad naman ni Yuan.

We are riding in one coach and normally, ewan ko lang pero parang nananadya na yung iba na ipagtabi kami nitong si Yuan. Hindi pa ako nakakamove on sa pagsusungit nito doon sa cornfield.

"Where are we going?" Tanong ko naman. Hindi ko naman kasi alam kung saan kaming dako pupunta. Alam ko na sa quarantine kami pupunta but hindi ko alam saan.

"We are heading north bound." Saad naman ni Jin.

He is saying it's north bound while the place is already the north. Anong klaseng north pa ba ang hahanapin namin?

"So there is north in north?" Maang na tanong ko. The thought seem kinda funny to me.

Luna snorted and even Avis. Violet just rolled her eyes. But for freaking sake I am not trying to build a joke here. That was a freaking serious question.

"Familiar with geography?" Tanong naman ni Yuan with a hint of sarcasm.

"I know, it is just weird that we are heading to North when this is already north." I fumed. Pwede hindi na lang siya magsalita?

"This is north of the north. The boundary between the dark continent and Universe." Paliwanag naman ni Jin.

So, pupunta kami sa boundary? I felt excitement na makikita ko kung ano ang itsura ng boundary. Does it look like what I imagine? But sabi nga nila, wag na lang mag-expect dahil masasaktan ka lang, mahirap ng umasa hahaha.

The land was still covered with eyes and the sky is still filled with heavy clouds pero hindi na umuulan ng snow, but it is still freaking cold. Parang gusto kong dumikit kay Yuan dahil mainit ito. Just like his element.

"It is so freaking cold." Komento ko na lang.

They look at me. They are eyeing me like I am some kind of a whiner.

"Isn't this one of your list? To experience the snow?" Tanong naman ni Luna sa akin.

Tumango naman ako. "But it is way too cold." Sagot ko naman rito.

"Of course, you are in the coldest city of Universe, what to expect?" Saad naman ni Jin.

The carriage halted and we stopped in front of the large sphere like covered area, like some kind of dome. It is all white and still, covered with snow.

Agad naman bumaba kami sa carriage. I am breathing with smoke coming out from my mouth. I find it funny, it looks like I am doing cigarette when there is none.

"Greetings, your highness, my lords and miladies." Bati ng isang nakaputing over-all na medyo may edad na lalaki. "Please go inside it is warmer there." Saad nito.

Agad naman kaming pumanhik patungo sa entrance and when we entered, the temperature got change from cold, it turn less cold but not hot either. Pero hindi na namin hinubad yung mga suot namin dahik hindi naman kami naiinitan.

"Your highness and my lords and mi

rks up as if we are dogs and about to get a treat. This is a good start. Yuan eyed me in disbelief and Luna even snickered. But they said nothing but the look on their faces said everything.

"Nagsimula ito mga ilang buwan na ang nakalipas. Namatay ang mga magulang ko dahil sa malakas na bagyo. Namatay silang lahat at ako na lang ang naiwan. Hindi ko kinaya ang sakit at ginusto ko na rin ang mamatay. Ginawa ko ang lahat para mamatay ako pero hindi ito matuloy tuloy dahil lagi akong nahuhuli ng mga kapitbahay. Kaya isang araw, pumunta ako sa bundok, napagpasyahan ko na magpakamatay doon. Bumabagyo rin noon at wala akong suot na panglamig." Saad nito na huminto at suminghot. "Halos wala na akong maramdaman sa aking katawan at namanhid na habang naglalakad. Lahat ng nararamdaman ko ng mga oras na yun ay sakit, galit sa sarili. Kung hindi lang kami mahirap, hindi magtatrabaho ang nga magulang ko kahit bumabagyo para lang may makain kami. Kinasusuklaman ko ang sarili ko dahil ako ang dahilan kaya nawala sila. Bigla ba lang akong nakaramdam ng paninikip ng aking dibdib at nahirapan na akong huminga. Sobrang lamig na ng aking katawan at ang huli kong nakita ay ang biglang pag-ulan ng itim na niyebe at mula noon, nawalan na ako ng malay. At nang magising ako ay ganito na ako." Mahabang kuwento nito.

Napasinghap naman si Luna. Itim na niyebe? Sigurado kaya ito na niyebe yun? But base on his story is he is already dying and hating himself. Hindi kaya ito naapektuhan dahil sa negatibong nararamdaman nito? He said he felt hate and pain it is a negative feeling that will make a person's soul vulnerable. Kaya ba ito naapektuhan?

"Thank you. What you said is very important. We will do our best to help you with this one." Sagot ko rito. Hindi ko na makaya pang magtanong dahil kung saang inportanteng parte ay wala na itong maalala.

We started to pull back and left the area. We entered the elevator without any sound or talk. We are all flooded with the thought of the black snow which is the cause of this transformation.

"We need to tell your father about this Jin." Saad ni Violet rito.

"Yes. We are heading back to the mansion." Saad nito na talagang nakapaggaan na ng kalooban ko.

We are going back to the mansion it means, we are soon to go back to the academy.

?????????????????

Thank you sa lahat ng nagvote. Kung nababasa niyo na ito please vote all chapters from book 1 po. Malapit na po mag end ang watty's 2017 and I need your vote po. Thank you.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares