MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 6 NO.6

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 8615

Updated: 2018-01-31 19:45


Snow's POV

Masagana ang pagkain sa malaking mesa ng mga Sel Monroe. Hindi na nakapagtataka yun dahil syempre, nandito si Avis, baka kulang pa nga ito.

Sa kabilang dulo naka-upo ang ama ni Jin habang sa kabila naman ay si Yuan. Kaming lahat tabi tabi lang, kung sino naunang maupo, wala naman seating arrangement.

"Do you like the food kids?" Tanong ni Margaret sa amin.

Wala akong masabi. Ang sarap ng pagkain at tsaka nagtataka lang ako ah sagana sila sa pagkain na estado ng kanilang kontinente. Halatang walang prutas o gulay ang tumutubo rito at kung mga hayop naman, kekelanganin ng magastos na maintenance.

"Superb!" Sabay na sagot namin lahat. Kahit si Avis na punong puno ang bibig ay nakisuperb pa talaga.

Marami silang napag-usapan tungkol sa pag-aaral at tsaka mga pangyayari sa academy. Nasali pa nga ako sa usapan nila na nananahimik lang ako kaya medyo napakuwento na lang ako ng konti tungkol sa pamilya ko. Hindi naman nagulat ang ama at ina ni Jin, mukhang alam na nito ang background ko pero yung maganda sa kanila, mababait ang mga ito.

"The matter about the continent." Bukas ni Reginald na nakatutok sa amin. "Up until now, we could not identify what is really the enemy. There is no miasma or anything, so we really can't say it is a demon's doing." Saad nito na halatang napapagod na sa kakaisip. "But a this late afternoon, I receive a message from the troops that they found a survivor and it was found at the rocky mountains, where the weather is at its peak."

"Rocky mountain? Isn't that 500 miles away from here?" Naisaad naman ni Jin. Pamilyar ito syempre sa lugar.

"Where specifically?" Tanong naman ni Luna sa kanyang uncle.

"It was not a detailed report since it was an eventful thing happened. But they got the survivor in the area, after 2 weeks of missing." Sagot naman nito.

2 weeks! For pete's sake, that is too long already. But it is alive? Then, it will be the witness and the puzzle will be soon solve for the mystery of missing people. Hindi ko alam kung gaano na ito katagal na nangyayari but I have a feeling ba matagal na nga itong nangyayari at ngayon lang sinabi.

"When did it start?" Tanong ni Yuan. He is at his usual pokerface. Cold and stoic.

"It started, about 2 months ago." Sagot naman nito.

2 months? Ganun na katagal? Sin tagal rin ng pagiging Elite ko. Tama, dalawang buwan na rin akong myembro ng Elites. Mula noon wala ng nga nangyari pag-atake ang mga demon.

"That long? And you just reported few days ago?" Tumaas ng boses ni Jin. Mukhang hindi nito nagustuhan ang sinabi ng ama

akin si Yuan. Diyos ko po, mahal niyo po talaga ako noh?

Agad na umandar ang karwahe. Yung karwahe sa loob at para siyang tren, 3 paris of seats, pero parang room type din, may division kaya kahit mag-usap ay hindi kayo magkakarinigan sa kabila. Ang taray ng karwahe nila Jin di ba?

Madilim sa labas kaya bluish ang nakikita ko sa paligid. Ni walang bituin sa kalangitan dahil puro ulap yung nakikita ko.

"Wala bang tigil ang winter storm dito?" Tanong ko kay Yuan. Wala kasi akong ibang makausap.

"There is, they also have summer but it will only last 1 week. But now, seems like the weather is not good. Since we got here, the heavy falling flakes never ceased." Mahabang sagot nito.

Yun din ang napansin ko. Pagkarating namin kahapob ay buhos na ang snow at mapahanggang ngayon ay buhos pa rin. Hindi naman sa sobrang buhos na may kasamang malalakas na hangin pero wala lang tigil yung snow.

"When was the summer season?" Tanong ko naman rito. Hindi ko talaga maimagine ang summer sa lugar na ito. Feeling ko baka bumaha pag natunaw yung mga yelo.

"Last summer." Sagot naman nito.

Ah, kasabay lang din pala pero isang linggo lang ang summer nila Jin which is back to winter part kaagad. Pero sa smooth na galaw ng karwahe hindi ko maiwasan na antukin ulit. Hindi naman siguro masama kung iidlip ako di ba? Reasonable naman kasi madaling araw ngayon.

"I'll just take a nap." Paalam ko rito.

Tumango naman ito. Ipinikit ko na ang mga mata ko hanggang hindi ko na namalayang nilamon na pala ako ng antok.

?????????????????

Sorry guys, kung sobrang tagal ko bago nakapag-update. Something went wrong kaya hayun naging busy lola niyo. But here it is, don't forget to vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares