MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 3 NO.3

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 8208

Updated: 2018-01-31 19:43


Snow's POV

Naging mabilis ang araw at natapos na rin ako sa aking supplemetary class. Naging maluwag ulit yung schedule ko. Pero ngayon ay may napansin kaming kakaiba. Si Jin na tahimik ay mas lalo pang nanahimik at tila may malaki itong problema na dinadala na hindi naman sinasabi.

Lahat kami ay nakakahalata na pero kung tatanungin naman ito ni Yuan ay nagdedeny naman at sinasabing wala daw siyang problema. Naging ganoon siya sa mga nakalipas na araw at tsaka laging nagkukulong sa kuwarto. Dati kahit tahimik ito eh nakikisama naman din kahit papano, ngayon parang lahat kami iniiwasan.

"What is wrong with him? Is he angry on something?" Naiiritang tanong ni Violet.

Si Violet na napaka-vocal but I find her nice naman kahit papaano, hindi lang talaga siya plastic.

"I don't have any idea what is he going through." Sagot naman ni Avis.

"Maybe, a process of adolescence?" Saad ko. Wala akong ibang maisip eh.

Natawa naman si Luna. "He is 21, he is an adult already." Natatawang saad naman ni Luna.

"Then what's the problem?" Naitanong ko ulit.

"Only him knows." Saad ni Yuan.

Nagpasya na lang akong nanahimik. Whatever the problem is, I believe it is heavy and a burden to Jin.

???

Papunta ako sa headmaster's office para ibigay ang listahan na pinabibigay ni Yuan. Inutusan ako kasi ako yung pinakabata sa kanila at pinakabago. Hindi naman gaanong malayo ang office ni Heamaster Kier but it is quite a walk naman.

Nadatnan ko na wala yung secretary niya sa labas. Usually, sa secretary lang niya dumadaan ang lahat o kung may ipapasa ito na na yung nagbibigay sa loob. Himalang wala ito ngayon sa desk niya. Napansin ko naman na medyo bukas ang pintuan ng headmaster office kaya napagpasyahan ko na pumasok na lang dahil wala yung secretary.

I touched the handle of the door and about to push it open but I heard voices inside.

"Headmaster, the case in the city of Windolia is not good. People are kept on missing and until now, no one knows where they are." Saad ng isang boses na hindi pamilyar sa akin.

"Did they already send the knight to investigate?" Tanong ni Headmaster sa lalaking di ko kilala ang boses.

"The palace already deployed 10 knights to investigate. But, 3 of them went missing." Sagot nito.

Nanlaki naman ang mga mata ko. The talk seems very serious and I feel like I am not suppose to hear it. And they said Windolia, sapagkakaalam ko lupain yan ng mga Sel Monroe, pag-aari nila Jin!

"3 went missing? How did it happened? Is this a bandit's doing?" Nag-aalalang tanong na ni Headmaster.

"According from the villagers, every night there is unusual noise outside and in the morning, another person is missing." Sagot nito.

Nakakabahala nga ito. But ito ba ang dahilan kung bakit ganito si Jin? Alam na ba niya na may nangyayaring hindi maganda sa kanilang lupain?

"Ms. Sylveria?" Biglang tawag sa akin ng secretary ni headmaster na hindi ko namalayan na nasa likuran ko na pala.

Naitulak ko tuloy yung pintuan dahil sa gulat. Grabe muntik na akong atakihin sa puso dun ah.

"Snow?" Naiusal naman ni Headmaster.

Tabinging ngiti naman yung naibigay ko. Alam mo yung nahuli ka sa akto or like you were caught stealing cookies from a cookie jar.

"Yes, headmaster." Sagot ko dito. "I-I am here to submit this paper, but no one is outside." Paliwanag ko dito.

"Did you hear it?" Tanong nito.

Gusto kong magsinungaling but there is no sense. Alam ko na alam nito na narinig ko ang pag-uusap nila ng lalaking hindi ko kilala.

"Yeah?" Sagot ko rito. Napalunok pa talaga ako dahil syempre kinakabahan ako.

"You are not suppose to hear it but, this is not a secret as well." Saad nito at tinanggal ang suot na salamin sa mata. "Give the paper to Vanica and you can go. And I trust you not spread rumour about it." Saad nito.

Gusto ko naman taasan ng kilay ito. Hindi ako chismosa para ipagkalat yun. But somehow, I was happy na narinig ko ito dahil kahit papano ay may ideya na ako kung bakit nagkakaganun si Jin.

"Yes, headmaster." Sagot ko rito.

Umalis na ako sa office ni headmaster at

bumalik na ako sa dorm. Pagdating ko ay ganun pa rin ang sitwasyon ng dorm pero nadatnan ko si Yuki na nasala living room at kausap si Luna at Avis habang si Violet ay nakaupo lang at nagbabasa. Si Yuan, ewan baka nasa kuwarto niya.

"Yuki!" Bati ko rito.

"Snow!" Ganting bati nito at tsaka niyakap ako nito. Kung makayakap eh akala mo hindi kami nagkikita araw-araw di ba? But that's how close we are. "Nagkukwentuhan kami rito dahil si Jin daw malungkot." Saad nito.

Aba at i-chinismis pala ng dalawa ang sitwasyon ni Jin. It cannot be helped as well since crush ng bruhang to si Jin. But it would be better na wag sabihin sa kanila ang mga narinig ko. I am not in the position to say it. Ni hindi nga masabi ni Jin sa amin kung ano ang problema tapos ako pa talaga ang magkukwento.

"Yeah. Yung crush mo, nananahimik ng level 999999." Saad ko dito.

Nanlaki naman ang nga mata. "Grabe ka ah! H-hindi ko siya crush! Nagtatanong lang ako, masama na ba yun?" Defensive na sigaw nito.

The more she screams, the more it is confirmed. Hindi ito marunong magtago ng feelings hahaha. Di tulad ko na magaling hahaha. Proud pa talaga ako eh no?

"Sabi mo eh." Saad ko na lang rito para matahimik na ito.

Si Luna naman at Avis ay natatawa dahil nga kahit sila ay syempre nahalata itong si Yuki. Namumula pa yung mukha eh. Akala mo kamatis.

"By the way, Windolia yung lugar nila Jin di ba?" Tanong ko kina Luna.

Tumango naman si Luna. Tama, magpinsan pala si Luna at Jin. Yung ama nila ay magkapatid parehong air user pero yung mama ni Luna ay galing sa angkan ng mga light user from the land of Lithe. Doo na rin sa Lithe nanirahan ang ama ni Luna dahil sa royal blood ang mama ni Luna na tagapagmana slng lupain.

"Do you happen to hear any news from Windolia?" Tanong ko kay Luna.

Umiling naman ito. "I haven't heard anything yet. Why?" Tanong pa nito. Mukhang nagtataka ito dahil sa kung ano ang interes ko bakit ako nagtanong.

"Well, I am just a bit interested with their popular resources." Sagot ko rito. 100% lie dahil wala naman

Talaga akong kainte-interes sa kahit anong resources.

"Well, it is popular for best coats in the country. Since Windolia is a city where it snows all time of the year." Saad nito.

Tama. Sa windolia, ay isang kontinente ng Universe kung saan ay iisa lang ang klima kundi ang taglamig. The place even in the pictures are white and snowy. May pakonti-konting araw doon but not enough to melt the ice down.

"Hindi ko pa naranasan makapunta sa snow." Saad ko.

"Well your name is Snow." Saad naman ni Avis.

Lame joke. He may be trying to make a joke out of it pero hindi nakakatawa. Siguro na rin dahil sa nalaman ko na sitwasyon ng Windolia.

"Did you submit the paper?" Tanong ni Yuan na hindi ko napansin na pumasok na pala sa living room.

"Yes. I did." Sagot ko rito and trying to act cool.

"Hhmm. Ok, but everyone pack your things. We are going to travel." Saad ni Yuan.

Puzzled naman kami sa sinabi nito. Magtatravel kaming lahat? Like we are going to a trip?

"Huh? What do you mean? Vacation?" Tanong ko. Wala akong ibang maisip na dahilan para sa travel na ito. Tsaka, malayo pa din yung semestral break.

"Just pack up." Saad nito at umalis na sa living room at iniwan kaming nagtataka.

"Do you have an idea what was he talking about?" Tanong ko rito.

"Well, I am not sure as well." Saad ni Luna sa akin.

"Mission." Maikling saad ni Violet.

Napatingin naman ako rito. Mission right? I heard it correctly!

"We will have a new one?" Tanong ko rito.

Tumango ito. "I believe so, since we don't go on stupid vacation and that is the usual term of Yuan if we have an upcoming mission." Mahabang saad ni Violet na nagbabasa pa rin ng libro.

Nanlaki naman ang mga mata ko. This means, this is my first mission as an Elite and as a student! I feel excited to the point my worries about Windolia was vanished on my thoughts for a moment.

?????????????????

Ang daming silent reader sa book 1. Your vote is a help for supporting the entry of Watty's 2017. Votes are highly appreciated.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares