MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 49 NO.49

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 11698

Updated: 2018-01-26 23:57


Snow's POV

As we rode the limousine, walang tigil ang tanong ni Avis, Luna at Violet habang si Jin naman ay parang painter, tingin ng tingin sa akin na akala mo dinadrawing ako. Kahit si Yuan din naman ay parang ewan. Alam ko maganda ako kaya give it a rest! Hahaha.

Yung common talaga nilang tanong eh, bakit ko daw itinago ang gandang di inakala ko. Dahil kung sila daw ang nagkaroon ng ganitong mukha ay ipapangalandakan daw nila. Hindi naman kasi nila na experience ang naexperience ko, ika nga nila you did not see the world I am looking kaya wag magjudge.

Si Violet na halatang iniirapan ako hahaha. Alam ko kung ano to eh. Insecure ang lola niyo hahaha. Pero wala akong magagawa, isa yan sa dahilan bakit itinago ko ang hitsura ko.

Hindi nagtagal ay dumating na kami sa entrada ng palasyo. The gate was extremely tall and thick at ng makapasok kami ay isang napakalawak na hardin pero gabi na ngayon ah, kaya hindi mo na mashadong ma-aappreciate yung garden. But the palace is breathtaking at night, you can literally see it as a golden palace.

A/N: photo is not mine.

It was embedded with golden lights everywhere and palace is shinning like gold itself.

"Wow." One word that came out from my mouth.

"I know right?" Komento naman ni Luna.

"The best view in universe during at night." Saad ni Avis.

"Welcome to the palace." Saad ni Yuan sa akin.

Huminto na ang sasakyan sa harap ng nakabukas na malaking pintuan kaya nagsibabaan na kami. Ingat na ingat naman ako sa damit ko na baka anytime eh matisud ako. Inalalayan naman ako ni Yuan at ang mukha ni Luna na nakatingin sa amin ay parang baliw sa pagkakangiti. I know that smile, alam ko na iniisip na naman nito ang something na sinasabi nito sa amin. Magtigil siya, pinapalala lang niya nararamdaman ko.

Pumasok na kami at bumungad naman sa amin ang mga chamber maids and chamberlain na nakaparada. Pumanhik kami sa hagdanan na malaki at mahaba na tinatawag nilang grand staircase na common na common sa mga palasyo. Pumanhik kami ulit sa isang pintong nakasarado at binuksan ito ng nakabantay roon. The place welcomed us with lights.

The place is golden and the ceiling is typically high with a sea urchin like chandelier with blue and red bulb light that I don't know what for are those bulbs. The hall is post and arch architectural design which was designed on ancient times and renovated as time goes by.

The floor was carpeted with like a large flower. Wag kayong kokontra, bulaklak siya sa paningin ko. And the walls has different design engrave and sculpted. Everywhere was designed with light to make the every place luminous.

Marami ng tao doon at may mga round table na nakalagay pero sa gilid siya nakalagay at hindi sa buong area, malamang dahil party ito, paano makakagalaw ang lahat.

But as soon as we entered the hall, all of the heads turned to our direction even the music died. We are the only one who wore the crown and the rest of the attenders are not wearing a crown. I got confused kung bakit kami lang ang nakasuot ng korona.

"Luna and Violet is really beautiful but who is that girl in white?"

"It is the first time I saw that kind of face."

"Is she also a student?"

"Who is she?"

"But god, Prince Yuan is dashing!"

"Jin and Avis, eye candy."

"Ang ganda pare."

"Baka guest lang yan na kinuha ng prinsipe."

"Walang panama mga babae bro. Taob. May nanalo na."

Those are the things I heard from the buzz around. Lakas ng bulungan eh, magsigawan na

umaba sa hagdanan. Yun lang din naman ang alam ko sa area doon. Lumabas ako sa pinto at sa wakas nakalanghap na rin ako ng sariwang hangin.

Natanaw ko ang harden na may mga tiny lightbulbs ba nakapaligid aa mga bushes, they look like fireflies. Naglakad lakad ako sa hardin dahil syempre first time ko rito at hindi naman ako pwedeng maglalakad lakad sa ibang parte ng palasyo ng walang pagintulot. I saw the biggest moon and the other moons as well. It's shinning brightly down the universe and the cold breeze of hight air is blowing and poking my skin with cold. Nanayo balahibo ko dahil sa lamig, dapat nagsala ako ng coat di ba? Tanga lang eh, na-ambush na nga ako kaya syempre maiisil ko pa ba magdala ng coat?

"It's cold." Saad ng boses mula sa aking likod. I know who owns this voice. It's Yuan.

Naramdaman ko na lang na may lumukob sa akin at nakita ko na isa itong coat, furry white coat. Nawala yung lamig dahil natakpan na ako ng coat.

"Why are you here? You should go back inside." Saad ko rito. Natural, prinsipe ito at ito ang host. Napakaweird lang na nandito into imbes na nasa loob.

"You were not there." Sagot nito.

Napaurong naman ang akong dila. His answer caught me off guard. Sa totoo lang nagtataka na ako kay Yuan, he is acting so different. He became more gentler and..... Ayoko na sabihin. Basta yun na yun.

"I just went to get some fresh air." Sagot ko rito.

"I see." Anito. "I know you were surprised about the announcement."

Tumango naman ako. "No one informed me." Sagot ko rito. Talagang walang nag-inform. Ano to? Baka prank lang to ah.

"It was the idea of the headmaster not to inform you. He likes to manipulate and plot some sneaky things." Paliwanag naman nito. Siguro naramdaman nito na nagtatampo ako dahil wala man lang nagsabi.

"The headmaster?" Ulit ko rito.

Tumango ito. "He is crazy, get used to it." Saad nito.

Napabuntong hininga ako. Ano pa ba ang magagawa ko? Nandito na ito. Wala na akong magagawa pa.

"The night is beautiful." Saad ko.

"Yes, very beautiful." Sagot nito.

I smiled because he agreed. I looked at him and catches him looking at me intently and his eyes is glimmering like there are beads inside it.

"Beautiful. beautiful as Myth." He uttered as the stars starts to fall and gone above the sky.

?????????????????

End

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares