MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 48 NO.48

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 7184

Updated: 2018-01-26 23:56


Snow's POV

Dinala ako ni Yuan sa Elite Dorm. I was wondering why he is bringing me there while pwede naman sa dorm namin. Pero nadatnan ko na kang na medyo magulo roon. May mga tao na hindi ko kilala na akyat baba sa hagdanan. By the way, every floor is owned by one person, so did you get the picture? Bigla naman na pinalibutan ako ng mga di ko kilalang mga babae.

"Do the job." Saad ni Yuan at bigla na lang din nagsigalawan ang mga ito.

Hinila ako ng isang babae na may mahaba at maitim na buhok at dinala ako nito sa second floor. Pumasok kami sa kuwarto at bumungad kaagad sa akin ang red carpeted floor at walls na maroon with linings of gold. Even the bed is dark satin red but a king size bed with drapes. There are lots of bookshelves as well that almost compete with the library.

Hinila ulit ako ng babae at pumasok kami sa isang malaking banyo. There is jetted tub, shower room. Nagulat na lang din ako at bigla na lang akong hinubaran na ngayon ay dalawa na sila.

"What the fuck are you doing?" Gimbal ako. Are they going to so something nasty? Napagkrus ko ang dalawang kamay ko sa aking dibdib.

"You need to take a bath milady. And don't worry nudity is nothing to us." Saad nito na talo pa ang yelo sa lamig at wala man lang kaemo-emosyon.

They stripped me in just seconds at hindi ko na namalayan paano nila yun ginawa. I just found myself in the jetted tub with full of bubbles and rose petals. I did quite enjoy it pero nakakailang na may nakaabang at tinutulungan pa nila akong hilurin ang likod ko at mga kamay.

Natapos na rin ang sobrang nakakailang na pagligo at tsaka nakasuot na ako ng roba ngayon. Iniharap naman nila ako sa isang malaking salamin at tsaka nagsimula na ang mga ito na patuyuin ang buhok ko gamit ang blower. They dried my hair at pagkatapos ay inaayos na ito ng isa. Yung isa naman ay nagsimula na din na lagyan ng colorete ang mukha ko. BB cream, foundation, toner, high lighter, kinilayan, blush on, mascara.

"Hhmmm, hindi na natin kailangan ng false eye lashes, mahaba at makapal ang eye lashes mo. Mascara na lang at curler." Saad nito habang chinecheck ang mukha ko. Patuloy pa ri

at doon na nga nakaupo silang lahat na ang mga lalaki ay lahat naka tuxedo but Yuan has a gold like graffiti on his both shoulder.

"Prince, we are done." Saad ng babaeng katabi ko.

Agad na napabaling ang tingin nilang lahat sa deriksyon namin. And their faces are. ?????????? hindi ako nagsalita at tiningnan lang sila. Si Luna at Violet din ay pawang nakasuot ng korona, Violet is wearing deep red ball gown while Luna is wearing a lilac ballgown na gaya nga ng sabi ni Avis, mukhang ang bigat nito dahil maraming layer.

"Who are you?" Agad na tanong ni Violet.

"Did we have a housemate? Or even a school mate like her?" Tanong naman ni Avis na hindi na kumukurap at nakatingin sa akin.

"You are so beautiful, but what are you doing here? This is not a public place. Are you lost?" Inosenteng tanong naman ni Luna. ?? they are all like that.

Tumayo naman si Yuan at ngumiti ng palihim. Lumapit ito sa akin at kinuha ang kamay ko at hinagkan! Kyaaahhh! Nagtayuan lahat ng balahibo ko! Shocks! Gusto kong bawiin pero ayaw naman ng pesteng kamay ko na bumitiw.

"Meet Snow, my escort." Saad ni Yuan ng humarap ito sa mga nakamaang na Elite.

"What!?" Sabay na bigkas nilang lahat na puro hindi makapaniwala sa nalaman.

??End of Book 1??

?????????????????

Book 1 has officially ended, but there will be a bonus chapter, the Epilogue after this. Please vote and comment as the book 2 will be released soon.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares