MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 47 NO.47

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 7891

Updated: 2018-01-26 23:55


Snow's POV

The ranking test was successfully done kahit may nangyaring aberya. No one saw my score pero may mga usapan na kumakalat na sa dragon division raw ako dahil isa akong water element. May usapan nga rin na magkamag-anak daw kami ni Violet. Ang daming kumakalat na chismis na wala naman katotohanan.

Ilang araw na ba akong ligalig? Mula noong niyakap ako ni Yuan na sa totoo lang kinilig ako hanggang bumbunan ko. Crap, why does he sound so hot when he said he will protect me?

Gasgas na linya na yan sa mga palabas but still, bakit kinikilig ako? But aaminin ko, I know crush ko siya pero I know hindi ito love no! Ang bata-bata ko pa, kaya hanggang crush pa muna ako.

But syet, gusto ko siyang laging nakikita mga bes! Ano na ba ito? Nababaliw na siguro ako at parang mas gumwapo siya sa paningin ko.

"Snow!" Nakabusangot na sigaw sa akin ni Yuki.

Nandito kami sa sala ng dorm. Hindi ako masyadong naglalalabas ngayon dahil sa totoo lang, nakakailang yung mga tinginan. Though alam ko na ang dahilan ay ang nagyaring atake ng demon sa akin noong nakaraang ranking test. Naiintindihan ko naman sila, dahil first year pa lang ako ay kaya ko ng gawin iyon. Kahit ako nga din nagtataka dahil sa totoo lang, sobrang bilis ko na matuto at tsaka madali lang sa akin ang pagcontrol ng aking elemento. Ngayon nga din, may chismis nga na isa din daw akong royal blood. Isipin niyo yun, paanong magiging royal blood ako eh tinawag nga akong dirty blood noon ni Violet, remember?

"Naninigaw ka naman eh!" Reklamo ko rito. Akala niya siguro nakakatuwang pakinggan ang paninigaw niya.

"Ayaw mo bang lumabas dito? Ilang araw ka ng parang ikinulong rito." Reklamo nito. Nadadamay din kasi ito dahil tuwing lumalabas ito ay hinaharang ito ng ibang estudyante at tinatanong tungkol sa akin. Kaya eto at napilitang maging taong bahay.

"Para ano? Para usain ng mga chismosa?" Sagot ko naman rito.

She rolled her eyes. Sarap batukan eh. "You have to get used to it. Sa ipinakita mo ba naman powers noong ranking test na kitang kita ng lahat, magtataka ka pa ba?"

"I don't want this kind of attention. Can't they stay the way they were before?" Sagot ko rito. Ako pa naman yung taong ayaw ng atensyon.

"There is nothing you can do. It is your destiny to be famous. My god, best friend ko is famous at talagang napakalakas." Dreamy na saad nito

maging magkapantay kami. "It is my interest to see you at the ball."

Speechless. Kailan pa ito natuto ng mga ganito? Nakakagulat at parang nagkaroon ng kasweetan itong lalaking to na dati puro paninita langa ang alam nito. Pero para naman buset na ome-echo sa isipan ko ang ang huling mga sinabi nito.

"Well, it is not my job to be your subject of interest." Sagot ko rito. Eye to eye contact. Syeeeeettttt, parang di ko na yata kakayanin ito!

"Then, I am giving you a job. Be my escort for tonight." He said smoothly that made my thoughts in halt and numb.

"Stop it. You are not being funny." Saad ko. Baka kasi ginugood time lang ako nito. Paano ba naman kasi, ako talaga? Ako ang pipiliin niyang escort? Like seriously? A commoner like me?

"I'm afraid I am not." Seryosong saad nito.

"I don't have a dress." Saad ko.

"Then I will make one." Sagot nito na nakangiti na.

Perks of being a prince. Pero ano pa ba magagawa ko? Mahina puso ko sa kanya, kahit anong pilit ko na gawing matigas, those eyes, it melts my heart.

"Ok lang ba na nakaganito ako? Mas prefer ko utong damit ko." Tanong ko sa kanya.

Umiling ito. "No." Maikling sagot nito.

Kinuha na nito ang aking kamay para pakasalan! Wahahaha assuming mga bes! Pero sige seryoso na tayo, kinuha niya ang aking kamay at hinala na ako patayo. He was walking ahead of me while holding my hand and me was left walking but not even looking at the path but looking on our hands entwined.

?????????????????

Next chapter is the last chapter for this book! Bit there will be an Epilogue.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares