MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 45 NO.45

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 9335

Updated: 2018-01-26 23:54


Snow's POV

The day went well as the third ranking test came. Natural na maingay pa rin ang auditorium kasi kanya-kanya yung cheer ng mga estudyante dito. Kahit kami din naman ni Yuki ay nakikicheer din lalo na kung Elite member ang magtetake.

Luna who has the power of light, sobrang dali lang dito ang pagkalaban. Ni hindi lang siya gumalaw at nagpakawala lang ito ng liwanag mula sa kamay nito ay nangisay na ang demon na kalaban nito. Kahit si Violet ay medyo naging brutal. Hindi muna ito gumamit ng kapangyarihan at pinahirapan ang demon hanggang sa namatay ito. Naging malaki din ang scores nila na kay Luna ay 55 at kay Violet naman na 54. Malamang 54 dahil hindi ito gaanong gumamit ng kapangyarihan.

Naging matagumpay ang 3rd day ng ranking test at napakabilis ng panahon ay naging pang-apat na araw na ng ranking test. It means, first years na at kami na!

I never thought na magiging ganito pa pala ka kaba kung alam mo na kayo na. Ang masaklap pa ay syempre, 15 lang kami pero kung alphabetical order naman ay medyo huli na ako dahil letter S ako.

Pareho kaming nanlalamig ni Yuki pero alam namin na kaya namin ito. Malamang medyo mahihirapan pero kakayanin namin.

"Yuki Winter Sol Wylium." Tawag ni Headmaster Kier kay Yuki.

Putcha, siya pa talaga inuna. Napatingin sa akin si Yuki na tila nakainom na ng isang baldeng suka sa putla.

"Kaya mo yan bes, remember gayahin mo lang si Eudora sa mobile legends. Kayang kaya yan dahil aa high voltage ang power mo." Saad ko dito. Sa totoo lang I am trying to be funny but I can't find myself funny at all.

"Bes, di ko alam kung minomotivate mo ako o ginagago." Nakasimangot na saad nito. "But, I will surely do my best. Para saan pa at anak ako ng mga magulang ko."

"True! MYMP! Make your momma proud!" Cheer ko dito at tsaka umalis na ito at bumaba patungo sa stage.

Nang makapasok ito sa stage ay agad na binalot ito ng barrier at tsaka may nagteleport kaagad na demon. It is a very scary looking demon.

It is a huge demon where the face looks like a rock but inlined with hot molten rocks. It has an armor of an animal skull but basically it seems like modified or added with steel. It is holding two swords made of hot molten rocks and it seems like at has wings before but now, only the skeletal of the wings is showing.

Basically, this demon is not easy. Compared to what the students previously faced has nothing similar with it.

Yuki made a stance that means she is ready. All I can do is to pray for her that she will defeat the freaking monster in front of her. But Yuki is doing good, I never thought that she can now move fast.

Hindi ko na ito napagtuunan ng pansin dahil nga sa kanya-kanya ang training namin. Hindi ko rin ito nakita sa practical exam namin dahil hinimatay nga ako. I ma

hair with a face half masked. It has an armor of I believe it resembles a dragon's teeth and a tiger on his shoulder. The demon is holding a flaming sword and he is twice bigger than me.

"That was very inconvenient." Saad ng pangalawang demon.

All the people watching was halted even me. I am facing two demons and the worst of all, it is an A class demon!

Napalunok ako. Why did they send a demon like this for us to test? Pero nakita ko na nagkagulo ang lahat ng mga professor even the headmaster. They are trying to get me put from the barrier but, it wont bulge. Someone is controlling the barrier, more powerful than the teachers!

"There is nothing you can do fools." Saad ng pangalawang demon samantalang yung isa ay wala lang chillax lang at parang butter na nalulusaw.

"We've been breached!" Sigaw ni Headmaster Kier.

Nanlaki naman ang aking mga mata. Breached? That means, this demon is not supposed to be here? And maybe one of the attackers?

"What the hell do you want?" Sigaw ko rito. Oo natatakot ako pero mas natatakot ako kung hindi ko dedepensahan ang sarili ko mula rito.

"I like that piece of word, coming from your little mouth. It makes me want to snap that little neck of yours." Saad nito.

Kinilabutan ako. The miasma is over flowing. I can no longer feel the air but just miasma.

"You dare to come here. Aren't you afraid? This place is filled with people stronger than you." Saad ko dito. For a demon, sobrang daldal nito at nakakaasar sa totoo lang.

"Be glad, I was sent by the Lord itself to finish your life." Sagot nito. And in just a split of seconds, the demon burst to attack towards me.

?????????????????

Oh my god! What will happen to Snow?

But wag kayong magtaka kung bakit napalitan yung title. It is a must since series na itong book. Malapit na po yung ending so vote and comment po.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares