MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 42 NO.42

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 8021

Updated: 2018-01-26 23:52


Snow's POV

Naging mabilis ang panahon at tapos na rin ang misyon ng Elites. Nang makabalik sila ay tila wala lang sa mga ito na galing sa misyon ang mga ito pero halata sa kanila ang pagod.

Halos isang lingo din nawala ang mga ito at saktong dumating din sa ranking test. Ngayon ay ang unang araw ng ranking test at 4th year ang mauuna. At sa kanilang lima, si Jin yung mauunang mag rank sa kanila dahil siya yung 4th year, si Yuan at Avis ay 3rd year at si Luna at Violet naman ay 2nd year.

Nandito na kami sa Auditorium Arena at nakaupo kami sa hanay ng mga first year. It has a very cozy seat, it is red and velvety.

"Excited na ako. First time natin na makapanood ng ranking test." Saad ni Yuki na hindi na maalis alis ang tingin sa stage. Malaki at malawak ang stage, tamang tama lang sa labanan.

"Nga eh. Ako yung kinakabahan para sa kanila." Sagot ko naman dito.

"Buti nga ganito yung order ng laro kasi para may ideya naman tayong mga baguhan, baka kasi nganga tayo pag tayo ang nauna." Saad ni Yuki.

"Hay naku, sinabi mo pa. At least they are very considerate." Sang-ayon ko naman dito.

"Good morning everyone! Welcome, to our annual Ranking Test! I, your headmaster is to break the ground for blessing! But before that, I would like to announce that our score system will be change. Previously, our scoring system will depends with how many score you will take from your defeated opponent. But now, it will be different. The opponent will be not your colleague but an entirely different being. Every damage a score will be credited. The more critical the damages is, the larger the score." Paliwanag nito sa amin. Lahat naman kami ay nakikinig dito. "But, before I exit, your opponents will be the captured demons, real demons by the Elemental Knights. Be careful, the rules will be, kill the demon." Saad nito at umalis na sa stage.

??<< ganito yung mukha namin lahat. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat di ba? Like hello? Real demons? Nagkanda gulo-gulo na nga noong may umatake tapos ngayon one on one? Pinag-isipan ba nila ito ng maige?

"Is this for real?" Naisambit ko na lang out of the blue. Lahat kami takot syempre, mas prefer pa namin na kalaban namin ay kaklase.

"I wish this is just some prank. I would be the happiest if this is just a freaking prank." Saad ni Yuki na halatang nag-aalala.

"I don't think this is just some prank." Naisagot ko

in makihiyaw eh pinipigilan namin ang mga sarili namin hehehehe. Mahirap ng dumagdag sa ingay, baka mawasak na ang auditorium.

Pero yung nakakabilib ay nakalaban nito ang isang ogre. Yes, itim na ogre at sobrang nakakatakot ang mukha. Nonstop din yung chills ko na ng tumagal ay nasasanay na ako, kahit papano ay namamanage ko na. At yun nga natalo nito ang ogre ng walang kahirap hirap at nagscore kaagad ito ng 58. Oh di ba! Ang laki! Highest score na nakukuha ng normal na elemental ay 50 dahil yan na ang maximum level ng human race. Ganyan ba siya kalakas dahil may plus 8 pa?

Well, they are not the Elites for no reason. At kung ganito ito kalakas, paano na lang kaya yung iba?

"He is very incredible." Komento ni Yuki.

"Yeah. He looks so flawless, battling with the demon." Saad ko naman.

"He is used to it, since he is the general of the army." Saad ni Yuki.

Napalingon naman ako rito. "What? General?" Anong general na pinagsasabi nito.

Tiningnan naman ako ni Yuki na parang nakakaloko. "You don't know? At the very young age, he is the general of the army since he is the strongest of the Air Element." Sagot nito na maalam.

I never heard about it. And besides, hindi naman nila sinabi. And for sure, nakalap nito ang chismis dahil na rin sa parents nito na knights din. So, after we graduate we will fall under his care? General siya ng Elemental Army ha, hindi soldiers na normal.

"We should treat him better next time." Naisaad ko na lang.

?????????????????

Important announcement will be posted later on.

Change is coming.

Please vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares