MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 41 NO.41

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 9573

Updated: 2018-01-26 23:51


Snow's POV

Attention:

Annual Ranking test will be held next week Tuesday-Friday. Please be guided with the following rules. New guide book for Ranking test is available at the registrar office.

More importantly, some of the houses will be change. The changes will be announce on the said day on Ranking Test.

Good luck.

Yan ang nakasaad sa bulletin board with flashing colour. Dumating na ang araw na pinakahihintay namin. Everybody is looking forward for the ranking test dahil dito mo malalaman kung saang level ka mabababracket.

We have different Types of Power Brackets. Ito ay ang Preparatory, Python, Hawk, Buffalo, Lion and Dragon. Weird diba kasi mga hayop yung mga sinabi ko but this animals represents the level of each students. Ang preparatory ay from 0-10 ang range ng grade. Sa Python naman ay 11-20. Hawk is 21-30, Buffalo is 31-40, Lion is 41-50 and Dragon is 51 above.

Mostly of the students ay hanggang level 50 lang ang sagad sa kanilang kapangyarihan pero hindi ibig sabihin nun ay mahina na sila. 50 is the maximum level of Power user, beyond 50 are the exceptional beings like the Elites. Reaching those score are really tough dahil hindi biro ang kapangyarihan. Madali nga itong matutunan pero mahirap itong palakasin. It takes time and experience.

Kahit sa history ay ang Elites lamang ang nakalagpas ng 50. But hindi lang ang current Elites but all historic Elites din. But no one Exceeds 60 or reaching 100 which is the most impossible thing. Because only the Gods who has 100 percent level of Power. We, humans are just half of it.

"Snow! Yuki! Tara na sa registrar office!" Tawag sa amin ni Luna.

Sabay naman kaming napatingin rito. Himalang nag-iisa lang ito at tsaka wala ang ibang Elites. Naalala ko na lang tuloy yung huling pag-uusap namin ni Yuan. Nagkaliwanagan na kami at sinabi niyang hindi naman niya ipagsasabi ang mga nakita at alam niya dahil hindi naman daw siya interesado. Pero yung bagay na gusto niyang sumali ako sa Elites ay talagang ikinagulat ko. Kahit naman siguro gustuhin ko na makasali sa kanila ay talagang imposible. Dahil ang alam ko ay Dragons sila at baguhan pa lamang ako, let say water element nga ako pero hindi ako pureblood at tsaka ang ranking test ang magdedecide kung saang house ako mababracket.

Lumapit na kami ni Yuki rito. Dahil baka sigawan pa kami nito hahaha.

"Ba't nag-iisa ka lang?" Tanong ni Yuki rito.

"May mission yung apat kaya heto naiwan ako." Sagot naman nito.

"Huh? Mission? Bakit di ka kasama?" Tama pwede pala silang humawak ng mission pero class C or D lang pwede. Hindi sila pwedeng humawak ng mission maliban doon.

"Hhmmm.. Yun ang instruction galing sa headmaster eh." Sagot naman nito.

"Ah." Naisagot ko na lang din. Ang weird di ba, mission pero na nagpa-iwan ang isa.

"Tara na nga. Baka mahaba na pila ngayon sa registrar." Tura

ento ni Luna na nagniningning pa talaga ang mga mata.

"Without a prince hahaha." Komento ko rin.

"Well, Yuan is there. He can be your prince." Nakataas kilay na saad nito.

Napataas naman ang kilay ko dito. "And how come naisali siya sa usapan?" Like OMG how did he got mixed? I am so sure na walang dahilan para sabihin niya yun.

"Wether you said No or No, I can sense something is going on between the two of you." Sagot nito.

Like what the hell? Walang something sa amin dalawa! Ang kung meron man eh, hate. Yun na yun!

"I am really interested with your deductions, I never know you could be a poet." Komento ko. Idinaan ko na lang sa biro.

"I know there is, since you got here, Yuan changed entirely 360 degrees. And he always speaks to you, than us." Sagot nito.

I can't really base it on her words dahil sa kabaliktaran ng sinasabi niya kami ni Yuan. Well oo, he is super handsome but he can be so stingy and jerk at times. At wala talaga akong makitang side dito na may something si Yuan sa akin, wag niyo nga akong paasahin please, uso pa naman ang mga paasa ngayon.

"Well, people change." Saad ko dito. Ayoko talaga tanggapin yung sinasabi niya dahil mahirap ng umasa.

"Not as fast as people who fall in love." Saad nito.

Doon na ako natigilan. I never been in love and I don't even know what is that feeling. And thinking about it, it scares me to fall in love to anyone who can't love me in return.

"Luna clueless ang isang yan dahil NBSB yan." Singit naman ni Yuki.

"You gotta be kidding me." Saad ni Luna na pinanlakihan ako ng mata. "Where have you been all along?"

?????????????????

Familiar with the last phrase? Hehehe wala na akong maisip. Kaya love life na lang muna ang pinag-usapan. Hahaha, ganun naman talaga pag yung mga babae eh nagkakatipun, love life o mga crush kaagad ang topic ng KARAMIHAN hindi lahat ah. Hahaha baka kasi may mag object.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares