MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 40 NO.40

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 7092

Updated: 2018-01-26 23:51


Snow's POV

Nandito kami sa auxiliary room at pinag-aaralan gamitin ang ibang sandata. I am using sword right now which is too heavy at gustong gusto ko ng bitawan sa totoo lang. Ang bigat bigat kasi at ang hirap pang igalaw. Nanginginig na ang muscle ko, another body pain na naman to swear to God.

"What are you doing?" Nakakunot noong tanong sa akin ni Yuan, habang nakatingin sa akin ito. Specifically with my posture.

"Ready for attack?" Sagot ko dito. Wag niyo na akong tanungin kung bakit nag-uusap kami. Wala akong choice since klase ito.

"You look like a duck." Puna nito.

Wow ah! Kung makapintas naman ang halimaw ba ito eh parang sobrang galing eh totoo naman na magaling buset, binawi ko lang din sinabi ko eh. Ano ba kasi yung pwedeng ibato rito na hindi bumabalik?

"Can you be more nicer? This is my first time holding a sword for crying out loud." Sagot ko dito. Nagpipigil talaga ako sa sarili ko dahil baka kay Yuan ko mahampas itong espada ko.

"You are human so hold it like Human." Saad nito.

Aba, matindi ang rudeness ng buwiset na ito ah! Naghahanap ba ito ng gulo? "Like you said, make your treatment like human." Bato ko naman rito.

Naningkit naman ang mga mata nito at tumiim ang bibig nito. Hindi ko talaga alam kung bakit galit ito sa akin. Ako dapat ang galit dito at nagpapapresyo eh. Bakit baliktad? Wala naman akong ginawa!

"Don't you being too rude?" Seryosong tanong nito at hindi natutuwang boses nito.

"You started it." Sagot ko rito.

Tingnan mo ito. Ako pa daw yung rude, samantalang siya ang rude dito at kanina pa ito. Dumating lang si Violet ay biglang bumaliktad ito 350 degrees. Kaloka ang lalaking ito.

"When did I?" Tanong nito. Nagmamaang maangan pa talaga ang buwiset.

"Seriously? Kahapon ka pa ah. Imbes na ako ang magalit sayo, ikaw pa talaga itong nagalit. Parang napaka-out of place naman di ba?" Giit na saad ko dito.

"We are not suppose to talk about that here." Saad nito. "We separate private matters here." Saad nito.

So ako pa ngayon ang walang utak? Eh pinoprovoke ako ng lokong ito. Kung gaano ka gwapo ito tsaka naman ikinas

etro.

"What do you want?" Tanong ko dito. Ako na ang nauna dahil baka magtitigan pa kami dito at mawala sa ayos yung utak ko.

"I know who you are. I know you are a water user. I know this is just your facade to hide your real face." Saad nito

Wow, haba nun ah. Alam ko na alam na niya pero dapat pa ba talagang ulitin?

"So what do you want? You will tell everybody?" Tanong ko dito na nakapokerface na.

Kumunot naman ang noo nito. "Do you really think I am that kind of person?" Nababaghang tanong nito sa akin.

"Yes and No. Yes because you can be a jerk for no reason and No because I believe you are still in your right mind and you are a proper man." Sagot ko dito.

Napa-iling iling naman ito. "You really know how to pull the string of my patience. But to cut this, I want you to join the Elites." Saad nito derecho.

Okay. Loading 50%.............75%..........100% ang tagal ng loading ah. Hindi agad ako nakareact dahil tila hindi ko agad naintindihan ang mga sinabi nito.

"Excuse me?" Naitanong ko. Syempre, hindi talaga ako sure kung tama ba ang dinig ko.

"Join us. Join the Elites." Sagot nito ulit.

Now this is not happening. This must be just a dream and later on I will just woke up with my alarm on the bedside table.

?????????????????

Masama pakiramdam ko guys. Sobrang lamig ng klima rito. Bakasyon nga pero di naman ako makagala. Hay naku.

Vote and Comment!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares