MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 39 NO.39

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 7861

Updated: 2018-01-26 23:50


Snow's POV

Bumalik na ang regular na klase kaya balik kami sa malagiyera na pakikinig kay Sir Kite. But so far nasasanay na kami sa kanya na ganun talaga siyang klaseng tao, mabait pero halimaw sa pagtuturo.

Kasalukuyan kaming nasa library para sa research namin sa Power Control subject namin. Pinag-aaralan namin ngayon kung paano bumuo ng isang sandata gamit ang element namin. Pinagsanay na kami nito ng mga techniques pero syempre pasekreto namin yung ginagawa dahil bawal nga di ba na sabihin bago pa ang ranking.

Di sa pagmamayabang pero I don't feel like doing it since nagawa ko na ito noong lumusob dito ang mga demons. Di ba parang sobrang advance ko na pero syempre ayoko naman ipangalandakan yun. At pasalamat ko na rin dahil hindi pa kami nagkikita ni Yuan mula ng insidente sa gubat. Parang ayoko ng dumating ang afternoon subjects dahil whole afternoon ko siyang makakasama. Pero wala din akong magagawa doon. Kaya siguro, magpapanggap na lang ako parang walang nagyari, tutal doon naman ako magaling hehehe.

"Kanina ka pa tulala diyan." Sita sa akin ni Yuki.

Talaga? Hindi ko na namalayan na nakatulala pala ako ah! Nakakahiya baka tumulo laway ko, kaya dinama ko baba ko. Hehehe wala naman kaya safe!

"Uhm, yeah. Maraming iniisip." Sagot ko dito. Di ko naman pwedeng sabihin na si Yuan ang iniisip ko dahil tiyak na tutuksuhin ako nito. Mas maliwanag pa ito sa poste doon sa kanto.

"At anong iniisip mo naman aber?" Tanong nito. Ganito ito eh, parang ibon, naghohover.

"Iniisip ko lang yung ranking since malapit na ito." Sagot ko rito.

Nanlaki naman ang mga mata nito. "Ay, oo nga no? Nakalimutan ko na. Sa dami ba naman kasing nangyari, nawala na sa isip ko ang pinakaimportanteng bagay." Sagot nito.

"Yeah. And by that time, we will be summoned to our forever houses." Saad nito.

Tama kayo ng rinig. Ang ranking at hindi yan sa palakasan lang. Nakadepende yan sa klase ng kapangyarihan at lakas din. Meron iba kung maglelevel up ay magmomove up din ng house. House means, hindi bagong bahay namin ah, kundi Team dahil ang Academy ay walang Club pero may mga house team. Hindi nga lang halata since wala naman nagpapayabangan ng kapangyarihan dito. Maliban kay Violet na mukahang malaki ang galit sa aming mga first year.

"Sana magkalevel tayo." Saad ko. Since lightning ang kapangyarihan nito, alam ko

ma, nasanay ito na marami akong kinukuha dahil nagkataon naman na laging may seafoods pagnagkikita kami habang sangkot ang pagkain.

"Uhm, yeah. I just have no appetite." Sagot ko rito. Ang haba na kasi kung magpapaliwanag pa ako.

"Hindi niya kasi favorite ang meaty foods. Sa seafoods lang yan malakas kumain." Saad naman ng madaldal na Yuki. Sarap batukan eh.

"Woah! Selective gluttony." Komento naman ni Avis.

Seriously? Gluttony talaga ang itinawag niya? Hindi naman ako ganun ah. Tsaka kompara naman sa palakasan ng kain kay Avis eh normal pa yung sa akin.

"Grabe naman to kung makaselective gluttony." Komento ko rin dito.

Nagpeace naman itong si Avis. Pansin ko sa aking peripheral vision na tahimik lang na nakamasid si Yuan at paunti-unting kinakain ang nasa tray nito na kung ano man yun ay wala akong balak tingnan.

"Noisy." Komento bigla ni Yuan.

Natahimik naman kaming lahat. Napalunok na lang ako sa aking laway at nagsimulang kumain. Ako lang ba ang nakakaramdam ng tension? O tanging ako lang ang nag-iimagine ba may tension dito? Nababaliw na talaga ako sobra. Mukhang wala naman kabalak balak itong magsalita tungkol sa kahapon at tsaka mukhang hindi din tipo nitong manchismis. Baka kung si Avis pwede pa. Hindi ko nalalasahan yung beef, mukhang kulang sa seasoning. Hahaha.

"What did I miss?" Biglang turan ng boses na muntikan ko ng makalimutan dahil sa tagal na hindi ko na narinig.

"Violet." Kuro ng Elite.

?????????????????

Later on I will put an important announcement related to this story. Abangan niyo po.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares