MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 33 NO.33

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 6326

Updated: 2018-01-26 23:46


Snow's POV

Ang daming tao sa ground literally. Maraming mga males students na nagcoconstruct ng maze at ayon na rin sa blue print na ibinigay sa kanila. I didn't knew na lahat ng lalaki ata ay may talent sa construction.

"Snow!" Tawag sa akin ng isang kaklase ko na si Glory Mae. "Pinturahan daw natin ito ng puti para sa base coat." Saad nito.

"Okay." Tanging naisagot ko lang. Di naman labag sa kalooban ko ito dahil kahit papano ay type ko rin naman ang magpintura.

Kinuha ko na ang roll brush at nagsimula na akong magpintura sa mga nakalatag doon na parang mga walls na mas mataas pa sa hieght namin. Nasa 7 feet ata ang taas nito. Madali lang natutuyo ang mga piniturahan namin dahil may kagrupo kami na gumagamit ng kapangyarihan para patuyuin ang mga pininturahan kaya mas mabilis ang improvement ng construction. Pero di pa tapos yun dahil may isang grupo din na sila ang nagpipinta sa final design like abstract or floral na yung iba ay dinidikitan pa talaga ng mga plastic na mga vines. It ended up like a garden maze but not so naman since may ibang mga designs din.

Buong araw kaming gumagawa at naabutan pa talaga kami ng gabi. Kasi sa sunday daw kailangan tapos na ang construction para isa na lang ang gagawin namin. Kundi ang main course ng laro, ang mga challenges. May plano na daw sila at ipapaalam sa amin bukas.

Buti na lang din kahit nakakpagod ay libre naman yung pagkain. May snacks pa. Feeling ko nagteteam building yung peg namin dito.

Pero heto na ako ngayon at nakasalampak na sa kama ko. Pagod na pagod ang beauty ko sa kakapintura ng mga kahoy dun. Ikaw ba naman buong araw magpintura, tinalo ko pa karpentero namin dati. Kaya ng pumikit ako, wala pang limang minuto ay nilamon na ako ng antok.

???

Nandito na kami at nagtitipon sa isang training room sa school na syempre walang umuukopa dahil ngayon na sasabihin ang strategy ng game. Nas

o this is how will it end up? And they even sounded that they will take no for an answer! I can even see the mocking smiles that I wish I can tear their faces, it is really annoying. But if they will give me a challenge, I do not tend to step back.

"Sure." Sagot ko. I will make sure that all this people in this goddamned training room will know that they are messing with the wrong girl.

Natapos na ang meeting namin kaya nauna na akong umalis sa training room dahil nagiging violent yung utak ko at nangangati ang kamay ko na pasabugin yun.

Lately di ko maintindihan pero medyo uncontrollable ang temper ko lalo na pagnanagalit ako. Medyo worried na rin ako but I am trying myself to keep my calm.

Pumasok na ako sa dorm at naabutan ko si Yuki na kumakain ng ice cream. "What happened? You seemed irritated?" Nag-aalalang tanong nito sa akin.

Ngumiti naman ako. "Uhm yeah your correct. Some flies just doesn't know their place and keep hovering with someones food." Sagot ko dito.

"Wow, it sounds gross to me." Sagot naman ni Yuki.

Those flies, I am so gonna smash them during the festival.

?????????????????

Malapit ba bakasyon ko guys. I am so excited, pero baka mabawasan ang time ko dito hehehe. But I will try to update still.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares