MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 31 NO.31

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 9334

Updated: 2018-01-26 23:45


Snow's POV

Nakakabingi ang ingay ng Hallow. But the name is really, really familiar. Para siyang Hallow from the other siiiiddddeeeee. Hahaha joke lang guys. Nakuha ko pa talagang magjoke di ba kahit ganito na ang sitwasyon ko.

"Hindi ba yan nangangain ng tao?" Naitanong ko sa kanila. Of course yan talaga ang primitive question kung makakakita ka ng halimaw.

"Well, we really don't know but according from the books, it doesn't eat human flesh." Sagot naman ni Yuan. Parang nabunutan naman ako ng tinik sa mga sinabi niya. "But it hates human, to the point if he sees one, he kills it."

Magaan na yung pakiramdam ko eh! Binawi pa talaga! Di na lang inisa! Paasa masyado! Paano ba namin matatalo ang ganito kalaking halimaw na mukhang gawa sa bato ang buo nitong katawan? Nakakatakot pa mga mata nito kasi kulay ginto na kumikinang. Naknang shiny shimmering lang ang peg!

Agad na nagsidatingan ang mga well, hindi ko talaga alam kung ano sila basta naka-uniporme sila na parang knights pero mga eligante! Nasa sampo sila at halo halo sila, may babae at lalaki.

"Are you all okay?" Tanong ng isang lalaki sa amin na nasa mga 30's yung edad. Napatangu-tango lang ako na parang ewan dahil wala talaga akong kaideya-ideya kung sino sila.

"Elemental Knights!" Bigkas naman ni Avis.

Elemental knights? Di ba yun ang pangalan ng prestiheyosong grupo ng mga Elemental. The official graduates and mission accomplishers? Sila ito? Wow, hindi halata! Hahaha.

"Your highness." Yumukod ang mga ito pero sandali lang. "Leave it to us. We will take this matter." Saad nung lalaki kay Yuan.

Agad naman na sumunod si Yuan at halos ipagtulakan na kami nito papalayo doon. Akala ko talaga ay aalis na kami pero pupunta lang pala kami sa gilid dahil manonood pa pala!

"Akala ko ba aalis tayo dahil delikado?" Nagtatakang tanong ko sa mga ito.

"There is no way in hell that I would miss this chance." Saad ni Avis.

"Yes." Sang-ayon ni Yuan.

"Me too." Saad ni Jin.

"No way highway." Saad ni Luna.

Napamaang na lang ako. Pilit ko silang iniintindi at naiintindihan ko naman kahit papano pero, ano akala nila dito? Sinehan? Showing lang ang Kong The Skull Island? Just imagine na fledgelings pa lang kami at nasa unang taon pa lang ako, paano kung tinamaan ng lintik at masakmal ako ng halimaw na yan? Mumultuhin ko talaga silang lahat pramis!

Nagsimula ng mag galawan ang mga Knights na sa sobrang bilis ay di ko na makita. Parang nakasuperfast forward ang mga galaw ng mga ito. Tila baliwala ang mga suot nitong armor na halatang gawa sa bakal.

Yung halimaw na bato naman ay tila nalilito sa mga galaw at mukhang napikon ito ay sumigaw uli ito ng pagkalakas lakas na pakiramdam mo ay yumayanig na ang lupa sa lakas. Biglang umatake ang halimaw at pinaghahampas nito a

ako pa ang pinapalgalitan nila. Mga wala talaga silang puso!

"Uwwwaaahhhhh!" Hindi ko na talaga napigilan. Nakakasama ng loob, ano gusto nila? Hayaan ko ang bata na mamatay para maligtas lang sarili ko? Hindi naman ako ganun ka selfish.

"H-hey.. W-why are you crying?" Nauutal na tanong ni Yuan.

Tiningnan ko siya ng masama. Nagtatanong pa talaga ang halimaw na ito? "You moron! Instead consoling me, you even cursed me you stupid moron." Ayan! Lumabas na ang lahat ng adjectives ko.

Napamaang naman si Yuan. Mukhang first time nitong natawag na stupid moron kaya na culture shock din ito at di nakapagsalita. Buti nga.

"Hey, tahan na. Nakakawala yan ng ganda." Saad naman ni Yuki.

Sumisinghot na lang ako. Di nila alam kung gaano ako natakot kanina tapos aawayin pa nila ako.

"We are very sorry Snow. We were just worried. What if, the monster did not stopped from crushing you? We could even do nothing." Saad ni Luna.

Naiintidihan ko naman sila na galit sila dahil nag-aalala sila pero sana wag naman nila akong sisigawan sa harap ng ibang tao. Nakakasira ng image ko eh.

Biglang lumapit sa amin yung lalaking Knight kanina at dala-dala na nito ang topaz na bato na hugis bilog pero may mga markings na parang swirl.

"I am very sorry if it cause you trouble. This fella here is in tantrums." Saad nito.

Napakunot noo naman kami. Ano daw? Sino nagtatantrums? Ako ba tinutukoy nito?

"Who?" Kuro namin.

Inilahad nito ang topaz na bato. "Him. This, is Ereneas the guardian of the Earth." Sagot nito sa amin.

Nanlaki naman ang mga mata namin ng napagtanto namin ay isa pala sa anim na guardian ng buong universe.

?????????????????

Sorry to shatter your expectation, gusto ko lang na maging realistic ang mga pangyayari kahit papano. Though fantasy na nga ito pero haluan pa rin natin ng medyo totoo in human thinking.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares