MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 29 NO.29

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 6394

Updated: 2018-01-26 23:43


Please watch tha video above????. This is the theme Song of The Universe of Four Gods. Credits for Miki Lee.

Snow's POV

I smelled the tangy smell of the food from a distance. Naglalaway na ako sa totoo lang. Di pa kami naghapunan! Pero ang daming tao rin at kung anu-ano ang mga pinamimili! Pero sa ngayon gusto ko talagang kumain.

"Hmm. We should eat first." Saad ni Yuan.

Hallelujah! Gusto ko talagang ipagpatayo ito ng rebulto sa ngayon! Gutom na gutom na ako at hindi ko na kayang maghintay ng mamaya pa.

"Yeah. That is really a good idea, since the event will start 8:30pm." Sang-ayon naman ni Luna. "But where is Avis?"

Hala oo nga. Hindi ko na napansin yung lokong yun. Pero bigla na lang namin itong natanaw na bumibili ito ng mga skewers! Mukhang di na nito kinaya ang gutom.

"That glutton." Saad ni Jin.

Nilapitan na namin ito. "Hey, lets go to some resto." Tawag ni Jin dito.

Mabilis pa sa alas cuatro ito kung makaalis doon sa stand pero marami itong bitbit na skewers!

"Sorry guys, gutom na talaga ako and mura lang talaga siya kaya bumili na ako." Saad naman nito na nakangiti pa talaga.

Basta sa pagkain walang mura at mahal pagdating rito.

"Saan bang restaurant tayo?" Tanong naman ni Luna.

May mga restaurant naman kasi rito at may mga nadadaanan na nga kami. Pero sa totoo lang gusto ko yung buffet, para unli kain! Hahaha. Pero sana may seafood buffet dito. Bakit ba kasi adik ako sa seafood? Ano ang meron sayo?

"Lets go with seafood buffet." Saad ni Yuan.

Yung itsura ko si maipinta hahaha.?? ganyan oh pero hindi yan nahindik sa takot pero nagulat talaga ako because I am craving for seafoods.

"Huh? Bakit seafoods?" Tanong naman ni Luna.

Naman to oh. Baka magbago pa isip ni Yuan eh. Seafoods na nga yung sinabi eh. Luna naman eh. Haaaayyyysss gusto ko na talagang magmaktol!

"Just my mood." Sagot naman nito.

Napakurap kurap naman si Lun

g alam. Magkasabay lang kaya kaming lahat dito.

"It is Yuan's treat Yuki, don't worry." Natatawang saad naman ni Avis.

Kaming dalawa ni Yuki ay parang nabunutan naman ng tinik. Grabe ah. Inatake kami sandali nun. Ready na sana kaming lumabas dahil wala kaming pambayad. Sino ba naman kasing ordinaryong tao na magdadala ng ganoong karaming pera?

Pero since libre ito, aba eh thank you so much! You made us so happy prince!

"Thank You, aalis na sana kami dahil wala kaming pambayad na ganyan kalaki." Nahihiyang saad ko sa mga ito.

"I don't let girls to pay food." Sagot ni Yuan. Pansin niyo? Sobrang tipid magsalita ni Yuan ngayon.

"In deed!" Sagot ni Avis na ngumunguya na.

"True." Sagot naman ni Jin.

"So the three of you will share the bill." Nakangiting saad ni Luna.

"Huh? Pero akala ko libre ito ni Yuan?" Nagtatakang tanong ni Avis.

"Nagpapalibre ka sa kapwa mo lalaki? Babae ka ba?" Asar ni Luna rito.

"Oo na! Pero basta kakain talaga ako ng marami." Saad nito at kumain ulit na parang wala ng bukas.

Nakita ko naman ang sukang pinakurat! Kaya agad akong kumuha nun at naglagay sa isang platito at nagsimula na akong kumain sa heaven buffet na ito.

?????????????????

Nagustuhan niyo ba ang video? Comment down below and vote!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares