MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 24 NO.24

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 6848

Updated: 2018-01-26 23:40


Edited

Snow's POV

I am holding the crumpled white piece of paper that I just got from the bowl. Sa totoo lang, pareho lang naman ang resulta, either black or white pareho kaming lahat na clueless sa kung sino man ang makakalaban ko. Lahat ng mga nakabunot ng white at inilista at tsaka ginawa nilang paraffle promo yun. Wala itong the more entries you send the more chances of winning. Sa totoo lang ito lang ata ang raffle draw na pinakaayaw ko hahaha.

Nakahalo lang naman kaming lahat. Di na namin kailangan pang maghiwahiwalay since alam naman namin kung anong kulay kami. Si Yuki, black yung nabunot niya kaya nakatulala ito ngayon dahil white pa naman ang nabunot ko. Kung makapagsalita ito sa akin noong nakaraan diba grabe yung positive scripting eh, ngayong actual na eh para ng ewan.

"Yuki, naCCR ka ba?" Naitanong ko dito. Sa totoo lang inaasar ko lang talaga siya. Nakakatawa kasi ang itsura, malamig naman dahil may aircon pero talo pa ang nasa disyerto o sauna kung pagpawisan ito, sintomas na ito ng stress niya at restlessness.

"Inaasar mo pa talaga ako." Nakabusangot na sagot nito.

Gusto ko naman tumawa pero baka malagot naman ako kay Professor Claw kaya pinigilan ko na lang sarili ko. "Relax lang kasi. Sobrang laki ng chance na di tayo magkakaharap, maliban na lang kung plotted na talaga ito." Saad ko dito.

"Sana nga, kasi naaawa akong bugbugin ka!" Bulong nito na nakabusangot.

O diba? Kinakabahan na nga, ang yabang yabang pa ng isang ito. Iba talaga sayad ng babaeng ito eh. Buti di ako nagmana rito hahaha.

"Lets start with Raven." Biglang saad ni Prof Claw.

Si Raven kaagad na kateammate ko. So black pala yung nabunot niya. Kahit pala ka teammates kami ay may posibilidad pa rin kaming magkaharap dahil basi ito sa bunutan at hindi sa team. Pero 15 kami di ba? So meron isang hindi makakalaban? Ganun? Pero bahala na si Batman, alam ko na tinatago pang baraha itong si prof Claw kung ano man yun ay siya lang ang nakakaalam.

Tumayo na si Raven at lumapit sa fish bowl at bumunot ng pangalan.

in the future mas nakakatakot pa rito ang makakaharap ko. I mean demons!

Pumunta na ako sa gitna kung saan ay malawak ang space. Di na ako lumingon pa, nabingi na ata ako sa kaba. Wala akong naririnig kundi ang sobrang lakas na tambol ng aking puso. Di na ako magtataka kung bigla na lang akong himatayin dahil sa alta-presyon pero hindi ko rin afford ang bumagsak! Mukhang wala pa naman sa bukabolaryo nito ang salitang EXTENUATING CIRCUMSTANCE.

In just a nick of seconds ay biglang nagbago ang paligid. We were standing in a rocky field in the riverside. A wide river with plains that are made of rocks. Naramdaman ko ang ihip ng hangin and the most wierd is, di ko makita ang mga tao sa labas at wala akong marinig na mga ingay. It was like, we were totally transported to a different place!

"Hey Nerd. Finally, we face." Tawag sa akin ni Violet halata naman na pinoprovoke lang ako nito pero sa totoo lang, nakakairita siya.

I was battling with myself kung papatulan ko ba ang mga cheap na hirit nito pero mas minabuti ko na manahimik na lang. Ang kaninang kaba ay napalitan na ng irita. I have this swirling feeling to defeat this blockhead before me.

___________________________________

IMPORTANT

It is official na kasali na ito sa taonang parangal ng Watty's 2017. Don't forget to click the little star below! Comment na rin for support!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares