MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 13 NO.13

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 7523

Updated: 2018-01-26 23:32


Edited

Snow's POV

Nandito kami ngayon para sa aming physical combat class. Akala ko ay matatapos na ang torture pero hanggang dito pa rin pala. Akalain mo ba naman na pati dito ay kagrupo ko parin yung same group from Weaponry at nandito pa rin ang Elites at nalaman ko na talagang ginagawa pala nila ito kahit sa mga nakaraang newbies. Kaya lahat ng klase ng mga ito ay sa umaga at wala sa hapon para mag-assist ng mga newbies.

Ngayon naman sa physical combat, pasalamat na lang namin at mabait ang instructor namin dahil kahit papano ay nakakapagjoke kami rito. Yung Elites naman ay nasa bleachers lang at naka-upo habang pinapanood kami. Kami na nakalinya at inaaral ang balanse namin. Nasa basics pa kami.

Napansin ko na habang nakatingin sa amin ang Elites ay nag-uusap naman din sila and God knows what kung ano man ang pinag-uusapan nila kaya makapagtrain na nga lang.

***

Yuan's POV

I was eyeing my group and learning as well their potential. It was luck as well that I got one of the normal newbies since there is a possibility that she could be the one we are searching for, the other water element.

"I got normal human as well." Saad ni Luna.

"Me too." Kuro naman ng mga natira.

Napatingin naman ako sa kanila. So basically the five normal beings were divided to each one of us. Good thing dahil kanya kanya ang concentration namin. I was happy knowing Snow. I don't know but I find her a little interesting. Her appearance is some kind off. I don't know but at the back of my mind is screaming to take off those big thick glasses of hers. Naiisip ko nga na baka namamanyak na ako but I know myself, alam ko na hindi ako namamanyak dahil hindi ako manyak in the first place.

"I can sense the power but I can't determine who." Saad ni Luna.

Kahit ako din, pagkapasok ko room ay nakakabingi ang kapangyarihan ng bagong water user. Pero di ko matukoy kung sino. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan you can't pinpoint who is the host. It's wild and screaming. Pero bigla din nawawala na parang pinipigilan nitong kumawala ang kapangyarihan. And with the new set up of the Headmaster, it would really be hard to find the new water user.

"I can't sense anything at all. I guess, he or she is just a weak being." Saa

lf-defense na rin para maprotektahan ko ang sarili ko.

"Great work! Now, proceed with side to side dash!" Saad nito.

Agad kong nakuha ang sinabi nito since basic ito at naituro din sa akin ang basics. Naggalawan kaming lahat left to right nonstop dash. Pero nakakapagod ito at nakakasakit ng kalamnan.

"Snow, I am dying." Saad naman ni Yuki na habol ang hininga.

Gusto ko naman matawa. I didn't know na hindi pa ito nag-undergo ng training with Physical Combat considering her parents.

"Masasanay ka rin. Medyo mahirap talaga ito sa simula." Sagot ko naman dito.

"It was really surprising na magaling ka dito." Saad naman nito na hinihingal pa rin.

"Don't judge the book by its cover!" Sagot ko naman rito.

"Hi! Aren't you two enjoying a lot?" Biglang tanong sa amin ng isa sa Elite. The small petite girl that looks happy go lucky.

Muntik pa akong napahinto pero buti na lang at napagpatuloy ko parin ang side to side dash.

"We are just distracting ourselves from fatigue." Sagot ko naman rito.

Ngumiti naman ito ng malawak. "By the way I am Luna and you are Snow right? Nice meeting you and I hope we can be friends." Ora-oradang saad nito.

Napahinto na ako sa ginagawa ko pati na rin si Yuki na nagulat din sa isinaad ni Luna.

Ano daw? Gusto niyang makipagfriends sa akin? What's happening?

___________________________________

Ok enough update for today. Medyo masama pakiramdam ko dahil sa kinain ko, so I have to rest muna.

Please vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares