MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 12 NO.12

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 9407

Updated: 2018-01-26 23:32


Edited

Snow's POV

Nandito kami ngayon sa auxiliary room but not literally na puno ito ng mga weapons. Dahil name lang yun ng room since ang subject na naka-assign dito ay weaponry. Meron din Auxiliary room na kung saan ay nandoon ang iba't-ibang uri ng mga sandata.

Naalala ko na lang tuloy kanina sa Power Control namin na papetiks petiks pa rin yung subject since kakasimula pa lang.

Bigla na lang dumilim ang room namin ng magsisarahan ang mga bintana. I can even call the room now as dark room at sa isang iglap lang ay nasa harap na namin ang isang nakasalaming lalaki na parang pinagkaitan ng ngiti sa buong buhay nito. He was not smiling, he had a cold stoic expression na para sa aming lahat isa lang ang meaning 'terror teacher' ito.

"First of all, I want all your attention in my class. No chit chats and follow all the rules newbies or you will receive accountability." Malamig na saad nito.

Napalunok naman kaming lahat. Parang sinabi lang nito na mess up and your failed kalurky di ba? Halo halo ang mga teachers dito akala ko pa naman si sir Kite lang aalahanin namin may isang dadagdag pa pala and the worst mukhang mas malala pa ito.

"And to set you proper expection, I know this class will be boring for you since this is just an introduction to weapons, DO NOT FALL ASLEEP WHILE IN CLASS." Saad nito na may isang taong tiningnan ito kaya napasunod din ang tingin namin at nakita namin ang isa namin kasama na parang tila nabasa ng tubig na binabaran ng maraming yelo.

Ilang beses na ba akong napalunok? Di na ata mabilang. Kahit si Yuki ay hindi nagtangkang kausapin ako o kahit tingnan ako dahil mukhang hayok sa attention ang teacher namin.

Pero bumukas ang pinto na siyang ikinalingon naman namin lahat. At nagsipasukan ang bagong grupo. To be exact, they are wearing a different uniform and they are the Elites and they are complete.

Biglang nagbuzz ang room dahil sa ingay. Natural magugulat talaga kami. Kayo ba naman dalawin ng Elites, kakalma lang kayo bes? Eh kung ang BTS papasok sa room niyo, patay malisya ka lang ba? Eh di ba tatalunin mo pa si spiderman sa pagtalon at celine dion sa pagtili.

"Silence!" Saad ng teacher namin na di pa nagpapakilala hanggang sa ngayon.

Natahimik naman kami pero yung iba tahimik na aligaga. Pumunta sa harap ang lima at their cold stoic face are before us. Iisa lang ang tanong ng aming isipan ngayon, kung anong ginagawa nila sa room namin. Classmate ba namin ang mga ito dahil mga repeater? But they are the Elites. They must be outstanding to obtain the position.

"Listen, starting onwards the Elites will be in your class as your group leaders." Saad nito na ikinanganga naman namin.

Di kami na orient dito hahaha. Pero ang bongga ah! Ang dami pa naman papables dito but they look so icy cold o baka naman front

a. Wala akong alam sa weapons since di ko naman pinag-aralan yan. Pero medyo interesado sa archery na noon ko pa gustong subukan pero di ko naman nasusubukan dahil wala akong oras dahil sa mga impaktang step family ko.

"I don't have knowledge on handling any weapons but I am interested with Bows and arrows." Sagot ko dito na totoo naman talaga.

Napakunot naman ang noo ni Yuan. "And why is that?" Tanong nito.

Medyo nablanko ako sa tanong niya. I was confused kung ano ang tinatanong nito kung dahil ba sa wala akong knowledge or bakit ako interesado bows and arrows. Sana magbigay siya ng specification para di naman ako parang tanga dito na nag-iisip.

"Uhm, I came from a normal family that's why I did not have any time to touch weapons. But I always dream on learning archery." Sagot ko dito nankinumpleto ko na lang dahil napakageneral ng tanong niya.

His eyes suddenly change its color, his eyes turns into cobalt blue. Kanina ay medyo lighter blue ang shade ng mga mata nito. I don't even know kung bakit napansin ko pa yun.

"So you are one of the normal human newbies." Saad naman ni Yuan na parang nagkaroon ng interes sa mga mata nito o baka naman guni-guni ko lang yun.

Di ko alam kung tatango ako dahil aagree ako o iiling ako. Pero nanatili lang akong nakatitig sa kanya, di alam kung ano ang isasagot.

"Just don't mind me Snow. We are just happy having new gifted from normal families. It means, our population for giftedness is increasing." Nakangiting saad nito but I can hint there is something more. "With your interest in those weapons, I can help you wield it more better and learn to use it." Saad nito na ngumiti na sa wakas.

I was almost struck by his smile. If I was not sitting, baka bumagsak na ako. Shit, first blood kagad ako!

___________________________________

Here is another update! So please vote and comment!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares