MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 11 NO.11

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 8001

Updated: 2018-01-26 23:31


Edited

Snow's POV

Parang nabunutan naman ako ng tinik ng matapos ang history class namin. Kung gaano kagwapo si Sir Kite ay siya naman ka halimaw nito sa klase. Mukhang kaming lahat ay nagkaisa sa isipan tungkol kay Sir Kite "not to mess with him" dahil mukhang nambabagsak pa naman ito.

Sa ngayon ay naghihintay kami para sa aming Demonology Subject teacher. Every subjects ay may break na 30 minutes dahil sa malalayo ang distansya ng mga rooms. History is in 3rd floor while demonology is in 10th floor and to mention, stairs and many rooms every floor. Oh diba? Kala niyo may elevator? Wala kasi tinuturuan ang estudyante ditong maging masipag at di maging tamad na umaasa lang sa kapangyarihan at teknolohiya.

"Snow! I got our books!" Saad sakin ni Yuki na kakarating lang. Nagpaalam kasi ito na kukunin daw niya libro namin sa demonology.

"Thanks!" Sagot ko naman dito at tinanggap ang libro. The moment I touched the book, something swirled inside my stomach.

Suddenly the noise from the surrounding was decreasing and my vision was slowly eaten by darkness. But when the noise shut, a new noise appeared but it was entirely different from before. And slowly, I got a visual. It was a dark like cave with dark stalactites hanging with people in dark cloaks. I can smell the rotten flesh everywhere that made my stomach churn and wants to vomit.

"The blood moon is the final day, all living things will be perished and demons will rise." A gravely voice said.

Kinilabutan ako sa narinig. Basi sa narinig ko, this is a pack of demons pero nagtataka ako kung bakit ako nandun. Nasa room lang ako, could it be nanaginip lang ako, but that fast? Tinanggap ko lang ang libro then ano? Natulog in a matter of seconds? Wow! Pang guinness book of record na yun ah, fastest sleeper in history! Tinalo ko pang hinimatay! But wait, baka naman hinimatay talaga ako? But yung mga hinihimatay wala silang ability to dream dahil paralize din pati subconscious nila. So ano to, memory?

"All we need now is to get the Core. Get the Core!" Saad ulit nito pero naramdaman ko na lang ulit ang kakaibang pakiramdam na parang hinihigop ako and in a matter of seconds I was already facing Yuki and my hand is moving putting the book down to my desk.

It feels like, nothing happened at all. "Did you feel something weird?" Tanong ko kay Yuki.

She was eyeing me with confusion. "None. A

area nakatingin.

"So I just wanted to know, who has the same element as mine here?" Tanong nito sa amin.

I twitched but remained calm. Napakunot naman ang karamihan at napapatingin pa sa isa't-isa. But why is she looking for me and why the heck she knows there is a water element among the newbies? Sa naalala ko ay di pwedeng sabihin o ipaalam kahit kanino ang kakayahan namin not until the ranking.

"There is no other element user here Lady Violet." Saad naman ng isang kaklase ko na di ko maalala ang pangalan. Sarreeyy, I am really bad with names as well.

Tumaas ang kilay nito, pero wala naman itong sinabi. I don't know but I don't like her. The way she treats and talks, it already represents her behavior. Maldita to pramis. Kabisadong kabisado ko na ang mga galawang yan.

"Yo! First years don't mind her. We are just here to meet and greet since we are going to be together on your next 2 subjects." Saad ng isang bagong dating na napakaaliwalas tingnan at parang laging nakangiti na Macho Gwapito.

Gusto naman tumaas ang kilay ko pero pinigilan ko lang. Ayokong makipagcontest sa pataasan ng kilay kay Violet. Di ko deserve hahaha. But what the heck is he saying? Be together yung sinabi niya diba? With the next subjects?

Don't tell me mga repeater ang mga ito? Oh my gosh! Are they bobo lang?

___________________________________

And there you go. Unti-unti ng naghahalo ang mundo nila Snow and Elites. So bakit kaya magkakasama sila sa next 2 subjects? Tama kaya ang hinala ni Snow na mga repeater ang mga ito? So abangan niyo na lang sa susunod na update.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares