MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 10 NO.10

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 6079

Updated: 2018-01-26 23:30


Edited

Snow's POV

Di naman nagtagal ang orientation pero di ko talaga malilimutan ang sandaling yun. Iba ang pakiramdam ko sa Elites. I can sense that they are up to something. I can't really explain how I made that hunch but something in my mind telling me something is not just right. Oh diba? Maganda na manghuhula pa! Hay naku, ewan ko ba at tinubuan na ata ako ng paranoia. Like the hell, ano naman ang pakialam ng Elites sa amin ah we are just new comers at baka naman talaga ganun lang ang dating nila kasi mga purebloods mga yun. OA ng reaksyon ko diba? Haha

But, to some point di nakaligtas sa mga mata ko ang mga gwapong faces nila. Haaaayyyyyyy.... Kung alam ko lang sana, dati pa sana ako nagpa-enrol sa U. No offense but, adik ako sa gwapo hahaha. Sino ba naman kasi ang hindi diba? Haha wag na tayong maging plastic dito pakatotoo tayo mga ate! We love cute handsome meeeeennnnn!

"Hoy Snow, ano na? Nilamon ka na ba ng imahenasyon mo? Baka kinakain na ng hypothalamus yung mga Elites." Saad naman ni Yuki sakin na siyang pumutol sa mental declamation ko.

"Wow ah! Kaya mo ba i-spelling yun? Kontrabida talaga to." Maktol ko naman dito. Ganda-ganda na kasi ng imahenasyon ko eh.

"At wala akong pakialam sa spelling basta I said it correctly. Nandito na tayo sa room kaya tumigil tigil kana dyan, nakakahiya pinagtitinginan na tayo." Saad naman nito.

Napatingin naman ako sa aming paligid. Totoo nga. Their eyes are on us, isa lang naman ang dahilan, it is because I look gaudy, simply as that. Their eyes are prying like I am some sort of abnormal na kung tutuosin ay kaming lahat naman talaga dito abnormal. But who gives a shit, they are not paying for my tuition fee hahaha.

"Ignore them." Saad ko lang na di ko naman pinapahalata. Nasabi ko na matalino ako di ba? I don't do things w

evel ng sayad ni sir Kite, level 99999.

"The girl with glasses on." Sagot ni Persias.

Nanigas naman ang panga ko. Nabunutan ng tinik ang lahat at ako naman ang parang ewan na nasa kalahang may kumukulong tubig. Curse you! Pwedeng mamatay ng 1 minute?

"And your name is?" Tanong naman ni Sir Kite.

"Snow Brielle Sylveria, sir." Sagot ko naman dito. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin dahil expected na ako ang sasagot. "History is the study of the past as it is described in written documents. Events occurring before written record are considered prehistory." Sagot ko dito with flying colors.

"Very good Snow, you may sit." Saad nito. "Yes history is the study of the past. Events occur before, and that will we our topic in the entire semester. Open your book Chapter 1 page 8." Saad nito at nagsimula na itong tumalakay.

Nagthumbs up naman sakin si Snow at yung iba ang concentrate lang sa pagbabasa sa libro dahil sa kaabnormalan sa recitation ng aming History teacher, but it could be a technique since History is a prehistoric boring class after all.

___________________________________

And that's it for first day of History class. Haha sana naenjoy niyo kahit maikli at boring.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares