MoboReader> Literature > Leo Tolstoin kertomuksia

   Chapter 5 No.5

Leo Tolstoin kertomuksia By graf Leo Tolstoy Characters: 1556

Updated: 2017-12-04 00:02


Aamulla Simo herasi. Lapset makaavat; vaimo oli l?htenyt kyl??n leiv?nlainaan. Eilinen vieras istuu yksin penkill? vanhassa paidassa ja kantioissa ja katselee yl?sp?in. H?nen kasvonsa olivat paljon kirkkaammat kuin eilen.

Ja Simo sanoi:

- Kuinkas nyt, yst?v?ni: vatsa vaikeroi leip?? ja alaston anoo vaatetta. Kunkin t?ytyy el?tt?? itse itsens?. Mit? sin? osaat tehd??

- En min? osaa mit??n.

Simo kummastui ja sanoi:

- Kyll? kaikkeen oppii, kun vaan on halua.

- Kun muut tekev?t ty?t?, niin teen min?kin.

- Mik? sinun nimesi on?

- Mikaeli.

- Niin aina Mikaeli; sin? et tahdo ilmoittaa asioitasi; se olkoon sinun oma asiasi; mutta el?? t?ytyy jokaisen. Jos suostut tekem??n, mit? k?sken, niin min? ruokin sinua.

- Jumala sinua palkitkoon; kyll? min?

teen ty?t?. Sano, mit? tulee tehd?.

- Ty? on mit? yksinkertaisinta. Katso…

Mikaeli tarkasteli, otti rihman sormiinsa, heti ymm?rsi asian ja teki langanp??n.

Simo osoitti, kuinka lanka oli pidett?v?. Senkin h?n heti k?sitti. Mestari neuvoi, kuinka harjas oli kiinnitett?v?, kuinka neulottava; kaikki t?m? heti k?sitti.

N?ytti Simo h?nelle mit? ty?t? tahansa, heti h?n sen ymm?rsi, ja kolmantena p?iv?n? h?n jo teki ty?t? niin kuin h?n koko ik?ns? olisi sit? harjoittanut. H?n tekee ty?t? pys?htym?tt?, sy? v?h?n; jos ty? loppuu, h?n on vaan vaiti ja katselee yl?s. Kadulle h?n ei k?y, liikoja ei puhu, ei laske leikki? eik? naurahtele.

Yhden ainoan kerran n?htiin h?nen hymyilev?n; se oli sin? ensimm?isen? iltana, jolloin em?nt? oli asettanut h?nelle illallista.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares