MoboReader> Literature > Leo Tolstoin kertomuksia

   Chapter 2 No.2

Leo Tolstoin kertomuksia By graf Leo Tolstoy Characters: 3196

Updated: 2017-12-04 00:02


Simo l?hestyy miest?, katselee sit? ja n?kee sen olevan nuoren, t?ysivoimaisen miehen; mit??n ly?nnin merkkej? sen ruumiissa ei n?y; sen vaan huomaa, ett? se on vilusta j?hmettynyt ja pelj?stynyt; istuu vaan kyyryss? eik? katsokkaan edes Simoon; ik??nkuin olisi aivan uuvuksissa, niin ettei silmi?ns?k??n saa yl?s k??nnetyksi. Simo astui aivan viereen: silloin se vasta ik??nkuin her?si, k??nsi p??ns?, aukaisi silm?ns? ja katsahti Simoon. Tuo silm?ys saattoi Simon mieltym??n mieheen. Simo heitti huovikkaansa maahan, p??sti vy?ns? irti, asetti sen huovikkaiden p??lle ja riisui kauhtanansa.

- Mit?p? t?ss? pitkist? puheista, sanoo h?n. Paneppa tuo p??llesi.

Kuuletkos.

Simo otti miest? k?sivarresta ja alkoi sit? nostaa pystyyn. Mies nousi. Simo n?kee, ett? sen iho on puhdas ja hieno, k?det ja jalat hennot ja kasvot lempe?t. Simo heitti kauhtanan h?nen hartiolleen. Mutta eih?n se saa k?si??n hihoihin. Simo sovitti k?det hihoihin, vet?isi kauhtanan selk??n, k??ri sen kaksinkerroin ja sitoi sen sitten vy?ll??n kiinni.

Ottipa Simo repaleisen lakkinsakin p??st??n, aikoi sen pist?? h?nen p??h?ns?, mutta kun omaa p??t? alkoi palella, arveli itsekseen: "minun on p??ni kalju kauttaaltaan, mutta h?nell? on pitk?t kiharat suortuvat." Niinp? pani lakin taas omaan p??h?ns?. "Parempi on, ett? annan h?nelle saappaat."

Asetti sen siihen istumaan ja pani huovikkaat jalkaan.

Puettuaan siten h?net, sanoi suutari h?nelle:

Kas niin veljeni, l?hdepp? nyt liikkeelle, ett?s l?mpi?t. Kyll? t?ss? ilman meit?kin toimeen tullaan. Voitko sin? k?yd??

Mies seisoo vaan, katsoo lempe?sti

Simoon eik? sano mit??n.

- Miksi sin? et vastaa? Emme t?h?n aijo j??d? talvea pit?m??n. T?ytyy menn? ihmisasunnoille. Tuossa on sauvani; nojaa siihen, jos olet heikko. L?ht??n nyt vaan.

Ja mies l?htikin, astui kepe?sti, j??m?tt? j?lkeen.

K?yden tiet?, kysyy Simo h?nelt?:

- Mist? kaukaa olet?

- En min? t??lt? p?in ole.

- Kyll?h?n min? t?k?l?iset tunnen. Mutta kuinka sin? jouduit t?nne kappelin sein?m?lle?

- Sit? ei ole minun lupa sanoa.

- Ihmiset arvatenkin ovat olleet ilkeit??

- Ei minulle kukaan ole ollut paha. Jumala on minua rangaissut.

- Jumala kai; mutta johonkin sit? t?ytyy p??ns? pist??. Minne sinun on ment?v??

- Sama se minusta.

Simo kummastui. Mies ei ollenkaan n?ytt?nyt irvihampaalta; h?nen puheensa oli lempe?, mutta ei vaan ilmaise mit??n itsest??n. Simo arveli itsekseen, saattaahan sit? ihmisell? olla kaikenlaista el?m?ss??n. Ja h?n sanoi miehelle:

- K?y sitten minun luokseni; l?mpeneth?n edes v?h?n.

Simo l?hestyi kotoaan; vieras kulkee vaan vieress? eik? j?? j?lkeen. Alkoipa tuulikin puhaltaa, tunkien Simon paidan sis??n. Siit? rupesi h?n selvi?m??n, kun pakkanen alkoi palella. Kulkee nokkaansa nipistellen ja akkansa mekkoa tiukemmasti ymp?rilleen k??rien ja arvelee itsekseen: "N?ink? se turkki saatiinkin; menin turkin hakuun ja kadotin kauhtanankin ja kaupan p??llisiksi tuon alastoman miehen kotia. T?st? muija ei suinkaan kiittele!" Muistellessaan eukkoansa, tuli Simon ik?v?. Mutta kun sai katsahtaneeksi vieraaseen ja kun muisti, kuinka t?m? silm?si h?nt? kappelin kohdalla, niin tuntui syd?mmess? niin sanomaton ilo.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares