MoboReader > Romance >Maid Into A Queen (Tagalog Romance)
Maid Into A Queen (Tagalog Romance)

Maid Into A Queen (Tagalog Romance)

Maid Into A Queen (Tagalog Romance)

  • Author: First Published: 2021-02-19
  • Genres: Romance Reads: 995
  • Words: 13379 Status: Ongoing
  • Score: 5.0 (14)

Katulad ni Cinderella, nangarap rin ako na makatagpo ng prinsepe at i-aahon ako sa hirap na mayroon ako ngayon. Pero akala ko hanggang pangarap at imagination na lang 'yon dahil nakatagpo ako, natagpuan ko siya. Ngunit hindi bilang prinsepe kundi isang Hari! At bawal siyang tingnan sa mata kaya huwag mo naisin na silipin ang mukha niya dahil kamatayan ang kapalit. Holy cow!

Katulad ni Cinderella, nangarap rin ako na makatagpo ng prinsepe at i-aahon ako sa hirap na mayroon ako ngayon. Pero akala ko hanggang pangarap at imagination na lang 'yon dahil nakatagpo ako, natagpuan ko siya. Ngunit hindi bilang prinsepe kundi isang Hari! At bawal siyang tingnan sa mata kaya huwag mo naisin na silipin ang mukha niya dahil kamatayan ang kapalit. Holy cow!

Reviews(14

Comment >>

0

5 2021/3/2 18:39:12

update please

More comments(0)

0

5 2021/3/2 13:59:59

more exciting

More comments(0)

0

2021/2/28 23:25:41

Bitin nman 😘

More comments(0)

0

5 2021/2/28 20:59:05

More comments(0)

0

5 2021/2/28 20:12:22

More comments(0)

0

2021/2/28 6:26:46

update please...

More comments(0)

0

2021/2/27 15:48:43

More comments(0)

0

5 2021/2/26 11:35:32

kailan po uli ang next

More comments(0)

0

5 2021/2/25 3:39:40

More comments(0)

0

5 2021/2/23 19:45:25

I love the story

More comments(0)

Download MoboReader to comment!

Read on Your Mobile

Similar

 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares