MoboReader > Literature >Uit Ons Dorp
Uit Ons Dorp

Uit Ons Dorp

Uit Ons Dorp

  • Author: First Published: 2017-12-07
  • Genres: Literature Reads: 0
  • Words: 21691 Status: Completed
  • Score: 5.0 (0)

2016: Moeder in de supermarkt soebat haar krijsende kind om alsjeblieft op te houden; het krijgt geen Bounty. 1916: Kind vraag beleefd aan Moe of ze met haar vriendinnetje spelen mag. Moe waarschuwt haar voor de gevaren die kunnen opdoemen en stemt uiteindelijk toe. Kind is dankbaar en uit dit ook aan Moe. Wat een wereld van verschil. Slechts een eeuw zit er tussen, maar wat is er veel veranderd...

2016: Moeder in de supermarkt soebat haar krijsende kind om alsjeblieft op te houden; het krijgt geen Bounty. 1916: Kind vraag beleefd aan Moe of ze met haar vriendinnetje spelen mag. Moe waarschuwt haar voor de gevaren die kunnen opdoemen en stemt uiteindelijk toe. Kind is dankbaar en uit dit ook aan Moe. Wat een wereld van verschil. Slechts een eeuw zit er tussen, maar wat is er veel veranderd...

Reviews(0

Comment >>

Download MoboReader to comment!

Read on Your Mobile

Similar

 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares